Norwegian Banknotes

Norge før 1877 (78)
 • Abonnementsbillet
 •  (4)
 • Inngangsbillet
 •  (2)
 • 100 Riksdaler
 •  (1)
 • ? Riksdaler
 •  (1)
 • 1 Riksdaler
 •  (23)
 • 1 Riksdaler Courant
 •  (1)
 • 10 Kroner
 •  (2)
 • 10 Riksdaler
 •  (1)
 • 100 Riksdaler
 •  (1)
 • 5 Riksdaler
 •  (16)
 • 12 Skilling
 •  (1)
 • 16 Skilling
 •  (1)
 • 1 Riksbankdaler
 •  (4)
 • 1/2 Riksbankdaler
 •  (2)
 • 100 Riksbankdaler
 •  (1)
 • 3 Skilling
 •  (1)
 • 5 Riksbankdaler
 •  (2)
 • 6 Riksbankskilling
 •  (1)
 • 1 Speciedaler
 •  (8)
 • 1/2 Speciedaler
 •  (1)
 • 5 Riksdaler
 •  (1)
 • 5 Speciedaler
 •  (1)
 • 50 Kroner
 •  (1)
 • 1/2 Speciedaler
 •  (1)
  Norge etter 1877 (15)
 • 5 Kroner
 •  (9)
 • 10 Kroner
 •  (3)
 • 100 Kroner
 •  (1)
 • 500 Kroner
 •  (1)
 • 1000 Kroner
 •  (1)
  Norge etter 1900 (7035)
 • 1 Krone
 •  (191)
 • 2 Kroner
 •  (112)
 • 5 Kroner
 •  (444)
 • 10 Kroner
 •  (4897)
 • 50 Kroner
 •  (429)
 • 500 Kroner
 •  (2)
 • 100 Kroner
 •  (777)
 • 200 Kroner
 •  (2)
 • 500 Kroner
 •  (104)
 • 1000 Kroner
 •  (77)
  Privatsedler og betalingsmerker (229)
 • 1 Krone
 •  (4)
 • 10 Kroner
 •  (1)
 • 2 Kroner
 •  (1)
 • 5 Kroner
 •  (1)
 • 1 Øre
 •  (1)
 • 25 Øre
 •  (1)
 • 5 Øre
 •  (1)
 • 1 Krone
 •  (17)
 • 1 Øre
 •  (5)
 • 1,2,5 Kroner
 •  (3)
 • 1,2,5,10 Kroner
 •  (3)
 • 10 Kroner
 •  (49)
 • 10 Øre
 •  (8)
 • 10, 5, 1 Kroner
 •  (1)
 • 100 Kroner
 •  (2)
 • 2 Kroner
 •  (15)
 • 2 Øre
 •  (4)
 • 25 Øre
 •  (3)
 • 5 Kroner
 •  (97)
 • 5 Øre
 •  (4)
 • 50 Kroner
 •  (3)
 • 50 øre
 •  (4)
 • 500 Kroner
 •  (1)
  Prøvetrykk og varianter (15)
 • 10 Kroner
 •  (2)
 • 100 Kroner
 •  (1)
 • 1000 Kroner
 •  (1)
 • 25 Kroner
 •  (2)
 • 50 Kroner
 •  (3)
 • 50 kroner?
 •  (1)
 • 500 Kroner
 •  (2)
 • Norges Pengesedler i sølv
 •  (1)
 • Prøvetrykk
 •  (2)