Norwegian Banknotes

Norge før 1877 (78)
 • Abonnementsbillet
 •  (4)
 • Inngangsbillet
 •  (2)
 • 100 Riksdaler
 •  (1)
 • 1 Riksdaler
 •  (22)
 • 1 Riksdaler Courant
 •  (1)
 • 10 Kroner
 •  (2)
 • 10 Riksdaler
 •  (1)
 • 100 Riksdaler
 •  (1)
 • 5 Riksdaler
 •  (16)
 • 12 Skilling
 •  (1)
 • 16 Skilling
 •  (1)
 • 1 Riksbankdaler
 •  (4)
 • 1/2 Riksbankdaler
 •  (3)
 • 100 Riksbankdaler
 •  (1)
 • 3 Skilling
 •  (1)
 • 5 Riksbankdaler
 •  (2)
 • 6 Riksbankskilling
 •  (1)
 • 1 Speciedaler
 •  (8)
 • 1/2 Speciedaler
 •  (1)
 • 5 Riksdaler
 •  (1)
 • 5 Speciedaler
 •  (2)
 • 50 Kroner
 •  (1)
 • 1/2 Speciedaler
 •  (1)
  Norge etter 1877 (17)
 • 5 Kroner
 •  (10)
 • 10 Kroner
 •  (4)
 • 100 Kroner
 •  (1)
 • 500 Kroner
 •  (1)
 • 1000 Kroner
 •  (1)
  Norge etter 1900 (7596)
 • 1 Krone
 •  (229)
 • 2 Kroner
 •  (128)
 • 5 Kroner
 •  (527)
 • 10 Kroner
 •  (5166)
 • 100 Kroner
 •  (1)
 • 50 Kroner
 •  (498)
 • 500 Kroner
 •  (1)
 • 100 Kroner
 •  (849)
 • 200 Kroner
 •  (1)
 • 500 Kroner
 •  (105)
 • 1000 Kroner
 •  (91)
  Privatsedler og betalingsmerker (226)
 • 1 Krone
 •  (4)
 • 10 Kroner
 •  (1)
 • 2 Kroner
 •  (1)
 • 5 Kroner
 •  (1)
 • 1 Øre
 •  (1)
 • 25 Øre
 •  (1)
 • 1 Krone
 •  (17)
 • 1 Øre
 •  (5)
 • 1,2,5 Kroner
 •  (3)
 • 1,2,5,10 Kroner
 •  (3)
 • 10 Kroner
 •  (49)
 • 10 Øre
 •  (8)
 • 10, 5, 1 Kroner
 •  (1)
 • 100 Kroner
 •  (2)
 • 2 Kroner
 •  (15)
 • 2 Øre
 •  (4)
 • 25 Øre
 •  (3)
 • 5 Kroner
 •  (96)
 • 5 Øre
 •  (3)
 • 50 Kroner
 •  (3)
 • 50 øre
 •  (4)
 • 500 Kroner
 •  (1)
  Prøvetrykk og varianter (13)
 • 10 Kroner
 •  (2)
 • 100 Kroner
 •  (1)
 • 1000 Kroner
 •  (1)
 • 25 Kroner
 •  (2)
 • 50 Kroner
 •  (1)
 • 50 kroner?
 •  (1)
 • 500 Kroner
 •  (2)
 • Norges Pengesedler i sølv
 •  (1)
 • Prøvetrykk
 •  (2)