Norge etter 1900


500 Kroner
Uår . 1+ Undervisningspenge, Norges Bank, rift kr 300,-