Norge etter 1900


500 Kroner
  Uår . 01 Undervisningspenge, Norges Bank kr 400,-
Uår . 1+ Undervisningspenge, Norges Bank, rift kr 300,-