Privatsedler og betalingsmerker


1 Krone
1928 . 01 Det Store reiselotteriet. Nr 051265, Tiendee trekning kr 350,-
1940 . 0 Moster Kommune Nr 1390 kr 490,-
1940 NP.N.85 0 Moster kommune 1386 kr 800,-
  1940 . 0/01 Moster Kommune kr 400,-
1940 NP.N85 0/01 Moster Kommune Nr 1289 kr 450,-
  1940 . 01 Moster Kommune kr 500,-
  1940 . 01 Moster Kommune kr 500,-
1940 . 01 Moster Kommune kr 475,-
  1940 NP.N85 01 No 1106, Moster Kommune kr 350,-
  1940 . 1+/01 Moster Kommune kr 400,-
  1940 . 1+ Moster Kommune kr 300,-
  1940 . 1+ Moster Kommune kr 300,-
  1940 . 1+ Moster Kommune kr 300,-
  1940 . 1 Moster Kommune kr 200,-
  1940 NP.N121 1 Stord Herad 2385 kr 350,-