Privatsedler og betalingsmerker


5 Øre
1941-42 K.201 0 Skuland, L. Arnor. Nr 907. Langesund. Kreditmerke kr 675,-