Privatsedler og betalingsmerker


25 Øre
1941 K.79 0 Holla Sparebank kr 1 500,-
1941-42 K.42 0 Eide, Arne O. Heskestad. kr 500,-