Privatsedler og betalingsmerker


10, 5, 1 Kroner
  1940 . 1- Stord Herad kr 800,-