Privatsedler og betalingsmerker


2 Kroner
1940 NP.N86 0 Moster Kommune, 0909 kr 800,-
  1940 flekk 0/01 Moster Kommune kr 400,-
  1940 NP.N86 0/01 Moster Kommune, 0869 kr 500,-
1940 NP.N86 0/01 Moster Kommune Nr 0785 kr 450,-
  1940 NP.N86 01 No 0907 kr 350,-
  1940 . 1+ Moster Kommune kr 400,-
  1940 . 1+ Moster Kommune kr 200,-
  1940 . 1+ Moster Kommune kr 400,-
  1940 . 1/1+ Moster Kommune kr 350,-
  1940 . 1/1+ Moster Kommune kr 350,-
  1940 . 1 Moster Kommune kr 250,-
  1940 . 1 Stord Herad kr 250,-
1940 NP.N122 1 Stord Herad 1684 kr 350,-
  1940 . 1- Moster Kommune kr 150,-