Norge før 1877


100 Riksdaler
1782 NPA43 1/1- 8960, samtidens forfalskning av Herman Kreftingog Iver TyrholmHansen fra Jeløy Moss, oppklebet kr 25 000,-