Privatsedler og betalingsmerker


1,2,5 Kroner
  1940 . 1 Moster Kommune kr 750,-
  1940 . 1 Moster Kommune kr 750,-
  1940 NP.N85-87 1 moster Kommune kr 750,-