Privatsedler og betalingsmerker


1,2,5,10 Kroner
1940 . 1 Stord Herad kr 1 500,-
1940 . ca 1 Stord Herad kr 1 900,-