Privatsedler og betalingsmerker


5 Kroner
1923 . 0/01 Det Norske Pengelotteri, 65 A trekning kr 150,-
1923 . 0/01 Det Norske Pengelotteri, 66 Atrekning kr 150,-
1924 . 0/01 Det Norske Pengelotteri70 A trekning kr 150,-
1924 . 0/01 Det Norske Pengelotteri74 A trekning kr 150,-
1924 . 0/01 Det Norske Pengelotteri, 76 A trekning kr 150,-
1925 . 0/01 Det Norske Pengelotteri, 78 A trekning kr 150,-
1925 . 0/01 Det Norske Pengelotteri79 B trekning kr 150,-
1926 . 0/01 Det Norske Pengelotteri, 80 B trekning kr 150,-
1926 . 0/01 Det Norske Pengelotteri, 91 A trekning kr 150,-
1926 . 0/01 Det Norske Pengelotter,93 B trekningi kr 150,-
1926 . 0/01 Det Norske Pengelotteri94 A trekning kr 150,-
1927 . 0/01 Det Norske Pengelotteri,103 B trekning kr 150,-
1927 . 0/01 Det Norske Pengelotteri,104 B trekning kr 150,-
1927 . 0/01 Det Norske Pengelotteri106 B trekning kr 150,-
1927 . 0/01 Det Norske Pengelotteri,107 B trekning kr 150,-
1927 . 0/01 Det Norske Pengelotteri,111 B trekning kr 150,-
1927 . 0/01 Det Norske Pengelotteri,113 B Trekning kr 150,-
1927 . 0/01 Det Norske Pengelotteri,114 B Trekning kr 150,-
1928 . 0/01 Det Norske Pengelotteri,115 A Trekning kr 150,-
1928 . 0/01 Det Norske Pengelotteri,115 B Trekning kr 150,-
1928 . 0/01 Det Norske Pengelotteri116 B Trekning kr 150,-
1928 . 0/01 Det Norske Pengelotteri,117 A Trekning kr 150,-
1928 . 01 Det Norske Pengelotter119 A Trekningi kr 150,-
1928 . 01 Det Norske Pengelotteri, 121 A Trekning kr 150,-
1928 . 01 Det Norske Pengelotteri, 122 B Trekning kr 150,-
1928 . 01 Det Norske Pengelotteri, 123 A Trekning kr 125,-
1929 . 0/01 Det Norske Pengelotteri, 127 B Trekning kr 150,-
1929 . 0/01 Det Norske Pengelotteri,128 A Trekning kr 150,-
1929 . 0/01 Det Norske Pengelotteri,132 B trekning kr 150,-
1929 . 1+ Det Norske Pengelotteri,133 A Trekning kr 100,-
1929 . 1+ Det Norske Pengelotteri,133 B Trekning kr 100,-
1930 . 0/01 Det Norske Pengelotteri,140 B trekning kr 150,-
1930 . 0/01 Det Norske Pengelotteri,144 B Trekning kr 150,-
1930 . 0/01 Det Norske Pengelotteri,149 B trekning kr 150,-
1930 . 1 Det Norske Pengelotteri,139 B Trekning kr 75,-
1931 . 0/01 Det Norske Pengelotteri151 B Trekning kr 150,-
1931 . 0/01 Det Norske Pengelotteri,152 B trekning kr 150,-
1931 . 0/01 Det Norske Pengelotteri,153 B trekning kr 150,-
1931 . 0/01 Det Norske Pengelotteri,155 B Trekning kr 150,-
1931 . 0/01 Det Norske Pengelotteri,156 B Trekning kr 150,-
1932 . 0/01 Det Norske Pengelotteri, 163 B Trekning kr 150,-
1932 . 0/01 Det Norske Pengelotteri, 164 B trekning kr 150,-
1932 . 0/01 Det Norske Pengelotteri,166 B trekning kr 150,-
1932 . 0/01 Det Norske Pengelotteri169 B trekning kr 150,-
1932 . 01 Det Norske Pengelotteri, 167 B trekning kr 125,-
1933 . 1+ Det Norske Pengelotteri, 184 B Trekning kr 100,-
1933 . 1 Det Norske Pengelotteri, 183 B trekning kr 75,-
1934 . 0/01 Det Norske Pengelotteri, 187 B Trekning kr 150,-
1934 . 0/01 Det Norske Pengelotteri,188 B trekning kr 150,-
1934 . 0/01 Det Norske Pengelotteri189 B Trekning kr 150,-
1934 . 0/01 Det Norske Pengelotteri,192 B Trekning kr 150,-
1934 . 0/01 Det Norske Pengelotteri,196 B Trekning kr 150,-
1934 . 1+/01 Det Norske Pengelotteri,193 B Trekning kr 125,-
1935 . 0/01 Det Norske Pengelotteri, 209 B trekning kr 150,-
1935 . 01 Det Norske Pengelotteri, 206 B Trekning kr 125,-
1935 . 01 Det Norske Pengelotteri,207 B Trekning kr 150,-
1935 . 1 Det Norske Pengelotteri,199 B trekning kr 75,-
1936 . 0/01 Det Norske Pengelotteri, 211 B trekning kr 150,-
1936 . 0/01 Det Norske Pengelotteri,215 B trekning kr 150,-
1936 . 0/01 Det Norske Pengelotteri, 224 B trekning kr 150,-
1936 . 01 Det Norske Pengelotteri,216 B Trekning kr 125,-
1936 . 01 Det Norske Pengelotteri, 218 B Trekning kr 125,-
1936 . 01 Det Norske Pengelotteri220 B Trekning kr 125,-
1936 . 01 Det Norske Pengelotteri, 222 B trekning kr 125,-
1937 . 0/01 Det Norske Pengelotteri, 224 B Trekning kr 150,-
1937 . 0/01 Det Norske Pengelotteri, 225 B Trekning kr 150,-
1937 . 0/01 Det Norske Pengelotteri, 226 B Trekning kr 150,-
1937 . 0/01 Det Norske Pengelotteri,234 B trekning kr 150,-
1937 . 01 Det Norske Pengelotteri223 B Trekning kr 125,-
1938 . 0/01 Det Norske Pengelotteri,238 B trekning kr 150,-
1940 NP.N87 0 Moster Kommune, 359 kr 800,-
1940 NP.N87 0 Moster Kommune, 361 kr 800,-
1940 . 0/01 jBergen Kommune, 228427A kr 2 500,-
1940 . 0/01 Det Norske Pengelotteri, 265 B Trekning kr 150,-
1940 . 0/01 Det Norske Pengelotter,266 B trekningi kr 150,-
1940 . 0/01 Det Norske Pengelotteri,,267 B Trekning kr 150,-
1940 . 0/01 Det Norske Pengelotteri, 268 B trekning kr 150,-
  1940 NP.N87 01 No 594 kr 350,-
1940 NP.N.162 01 Mikelsens Møbelfabrikk. Nr 423 kr 3 500,-
1940 NP.N162 01 Polaris Fabrikker Nr 79 kr 3 500,-
  1940 . 1+ Moster Kommune kr 250,-
  1940 NP.123 1+ Stord Herad,1648 kr 500,-
  1940 . 1 Stord Herad kr 250,-
1940 . 1 Nr 0867 Stord Herad kr 400,-
1940 NP.N123 1 Stord Herad Nr 2083 kr 350,-
1970 . 1+ Det Norske pengelotteri trekning 618 B Nr 1146492 kr 200,-
1970 . 1+ Det Norske pengelotteri trekning 618 B Nr 766604 kr 200,-
1970 . 1+ Det Norske pengelotteri trekning 619 B Nr 624804 kr 200,-
1972 . 1+ Det Norske pengelotteri *Trekning 649 A nr 956664 kr 200,-