Norge før 1877


5 Speciedaler
1865-1876 NP.A119,,PA48s 0/01 Prøveseddel uten nr og signatur uten noen hull. Trykt på en side kr 150 000,-