Privatsedler og betalingsmerker


1 Øre
ND K.16a 0 Kreditmerke F. Beyer kr 950,-