Privatsedler og betalingsmerker


5 Kroner
1940 . 1+ Nødseddel, Moster Kommune kr 400,-