Privatsedler og betalingsmerker


10 Kroner
1940 . 1 Stord Herad. Nr 0839. Nødseddel kr 750,-