Privatsedler og betalingsmerker


50 Kroner
1940 N.57 0 037 Romsdal s Fellesbank kr 2 500,-
1940 Rønning.N57 . Nr 159 Romsdal s Fellesbank0 kr 2 500,-