Privatsedler og betalingsmerker


1 Krone
  1940 . 0 Nødseddel, Moster Kommune kr 500,-
  1940 . 1+ Nødseddel, Moster Kommune kr 300,-
  1940 . 1+ Nødseddel, Moster Kommune kr 300,-
  1940 . 1/1+ Nødseddel, Moster Kommune kr 250,-