Norge før 1877


Abonnementsbillet | Inngangsbillet | 1 Mark | 1 Riksdaler | 10 Kroner | 10 Riksdaler | 100 Riksdaler | 5 Riksdaler | 1 Riksdaler | 24 Skilling | 6 Skilling | 8 Skilling | 1 Riksbankdaler | 1/2 Riksbankdaler | 6 Riksbankskilling | 1 Speciedaler | 5 Riksdaler | 5 Speciedaler | 50 Kroner | 1/2 Speciedaler | 2 Speciedaler
Abonnementsbillet
  1835 . 1+ J. Manson uten segl kr 200,-
  1835 . 1+ J. Manson med segl kr 350,-
  1850 . 1+ Nr 1236 C.W.Selmer kr 350,-
  1850 . 1+ Nr 1410 barnebillet kr 250,-
Inngangsbillet
  1850 billet med segl 1+ Trondhjems offentlige theater kr 500,-
  1850 billet uten segll 1+ Trondhjems offentlige theater kr 400,-
1 Mark
1713 NP.A20, PA14 1- 278496 tape kr 25 000,-
1 Riksdaler
1780 NP.A33 1/1- No.166087, sign 49, rifter kr 9 000,-
1788 NP.A33 1 218017, Samtidens forfalskning, avrevet hjørne kr 6 000,-
1788 NPS.29c 1- Nr.4696?? kr 7 500,-
  1789 P.A24c 1- Nr? rifter og hull kr 4 900,-
1790 NP.A47 1- Nr, rifter kr 4 500,-
1791 NP.A47 1- 166006 kr 3 500,-
1791 NP.A33 2 nr417740,rifter kr 4 900,-
1792 NP.A47 1- No535694, sign 7, vignett 23, rifter kr 4 900,-
  1796 NP.A47 1/1- 232549 kr 3 500,-
  1798 P.A28 1- Nr.?, rifter kr 2 000,-
1799 NP..A47 1- 301537, lite avrevet hjørne kr 2 300,-
1804 NP.34a, RS.38a, Dop.30 1- No 12809 tapet/taped kr 2 900,-
10 Kroner
1970 P.44 1+ B3700J 0216965 kr 75,-
1976 P.48 01 A9761D 9868993 kr 30,-
10 Riksdaler
  1798 P.A30 1- Nr.129636 rifter kr 9 000,-
100 Riksdaler
1782 NPA43 1/1- 8960, samtidens forfalskning av Herman Kreftingog Iver TyrholmHansen fra Jeløy Moss, oppklebet kr 25 000,-
5 Riksdaler
  1788 P.A29a 1 Nr,? kr 8 500,-
  1794 NM.A49 1- no.? Flekker avrevet/spots missing parts kr 3 900,-
1795 NP.A49 1/1+ No 33330, små hull kr 7 500,-
1796 NP.A49 1/1- 22352 kr 4 500,-
  1798 P.A29b 1 Nr.119106 rifter, hull kr 5 900,-
1799 NP.A49 1- No.351620, sign 10, vignett 24, rifter, tape kr 3 900,-
1799 NP.A49 1- No.149?, sign 10, vignett 24, avrevet,rifter kr 3 500,-
1800 NP.A49 1- No.189548, sign 10, vignett 24, hull små rifter kr 3 500,-
1800 NP.A49 1- No,297018, sing 10, vignett 24, hull rifter og delvis opklebet kr 2 500,-
1 Riksdaler
  1807 NP.A68b,P.A6 1- Christiania Nr.973274 Rifter kr 12 500,-
24 Skilling
  1810 . 1 Nr 205587 kr 3 500,-
6 Skilling
  1814 NP.A84,P.A23 1- Christiania 769118 tapet kr 3 900,-
  1814 NP.A84,P.A23 1- Christiania 769118 tapet kr 3 900,-
8 Skilling
  1814 NP.A85, P.A25 1-/2 Christiania 634380 kr 2 500,-
  1814 NP.A85, P.A25 1-/2 Christiania 634380 kr 2 500,-
1 Riksbankdaler
1814 NP.A74b 1/1- NO 870156, stort hull øvre midten kr 8 500,-
1814 NP.A74d 1- 60325 b, rifter ,hull kr 4 500,-
1/2 Riksbankdaler
1814 NP.A87 1- No 577135, rift kr 5 900,-
6 Riksbankskilling
  1814 NP.A84 1/1- 30137. flekker kr 3 900,-
1 Speciedaler
  1831 NP.A104c 1- Nr 164732a Reparert. Falsk kr 55 000,-
1866-1875 P.13 0/01 Prøveseddel uten nr og signatur med 2 hull og 2 pin hull kr 45 000,-
1866-76 P.A47 0/01 Ensidig trykk av 1 Speciedaler 1865-1876. Proveniens: Ex Bradbury&Wilkinson London, Spink London kr 50 000,-
  1867 NP.A118 1/1- No.1617934 kr 45 000,-
1871 NP.A118 2 No. 5220585, rifter hull kr 25 000,-
1875 NP.A 118 1- 80651362 store avrevete biter kr 25 000,-
1876 NPS.89 1-/2 No 9275704 rifter skitten, isss kr 29 000,-
5 Riksdaler
U.År NPS.33a 1/1- No 1520070(Nicolaus Fischer, blekkskrift på revers,rfrn kr 8 900,-
5 Speciedaler
  1828 NP.  P.A38 1- Nr.245243 hull i midten, rifter kr 89 000,-
1865-1876 NP.A119,,PA48s 0/01 Prøveseddel uten nr og signatur uten noen hull. Trykt på en side kr 150 000,-
50 Kroner
1900-1945 P.9 0/01 Prøvetrykk av 2. Utgaven, 2 sedler i ark 1 hull i hver. Laget sannsynligvis 1900. Proviens: Ex. Bradbury&wilkinson London, Spink London kr 150 000,-
1/2 Speciedaler
1817 . 1- Nr 1778, Christiansand, rifter litt avrevet på den ene siden kr 9 900,-
2 Speciedaler
1817 . 1 No 391 Kristiansand, Litt rifter og litt avrevet høyre side kr 39 000,-

Abonnementsbillet | Inngangsbillet | 1 Mark | 1 Riksdaler | 10 Kroner | 10 Riksdaler | 100 Riksdaler | 5 Riksdaler | 1 Riksdaler | 24 Skilling | 6 Skilling | 8 Skilling | 1 Riksbankdaler | 1/2 Riksbankdaler | 6 Riksbankskilling | 1 Speciedaler | 5 Riksdaler | 5 Speciedaler | 50 Kroner | 1/2 Speciedaler | 2 Speciedaler