Privatsedler og betalingsmerker


2 Kroner
1940 . 01 Nødseddel, Moster Kommune kr 450,-