Svenska Stenkolsaktiebolaget


1 Krone | 10 Øre | 100 Kroner | 25 Øre | 5 kroner | 50 Øre
1 Krone
1923-25 NP.SS16r 1+ Serie E 4269, uten høyre underskrift samt stempel kr 3 500,-
10 Øre
1920-21 NP.BJ1 01 Serie H 143, Liten flekk kr 6 500,-
1920/21 NP. SS5 1+ Ser H 697, Aktiebolaget Spetsbergens Svenska Ikolfalt,flekk kr 3 900,-
1920/21 NP.SS5 1+ H 584 Akteiebolaget Spetsbergens Svenska Kolfælt. kr 5 000,-
1923-25 NP.SS13r 01 SerieH 8074 Uten signatur til høyre mangler stempel kr 3 900,-
100 Kroner
1921-23 NP.SS12r 1+ Serie A 118, uten høyre underskrift samt stempel kr 12 500,-
25 Øre
  1920/21 . 1+ Svenska Ikolfalt kr 4 500,-
5 kroner
1923/24 NPS.SS9 0 D 2634, 1 signatur kr 3 500,-
50 Øre
1920/21 NP.SS7 1+ Serie F. 73 Gjelder sesongen 1/1-20 til 30/3-21 kr 5 500,-
  1925 NP.SS15 1+ F 1940 kr 12 000,-

1 Krone | 10 Øre | 100 Kroner | 25 Øre | 5 kroner | 50 Øre