Svenska Stenkolsaktiebolaget


50 Øre
1920/21 NP.SS7 1+ Serie F. 73 Gjelder sesongen 1/1-20 til 30/3-21 kr 5 500,-
  1925 NP.SS15 1+ F 1940 kr 12 000,-