Svenska Stenkolsaktiebolaget


25 Øre
  1920/21 . 1+ Svenska Ikolfalt kr 4 500,-