Svenska Stenkolsaktiebolaget


1 Krone
1923-25 NP.SS16r 1+ Serie E 4269, uten høyre underskrift samt stempel kr 3 500,-