Kings Bay - Sedler


10 Øre | 25 Øre | 50 Øre | 1 Krone | 100 Kroner | 50 Kroner
10 Øre
1952/53 NP.KB1 2 F 198, tapet og avrevet kr 1 500,-
  1963/64 NP.KB1 0/01 Serie N Nr 0974 kr 6 900,-
1963/64 NP.KB1 01 N 0229*, stemplet K Engan kr 6 900,-
25 Øre
1959/60 NP.KB2 1- K0381, revers påskrevet med blekk kr 5 900,-
1963/64 NP.KB2 1/1+ N 0946, stemplet K Engan kr 7 500,-
1963/64 NP.KB2 1/1- N.0955 Kings Bay kr 7 900,-
50 Øre
1948/49 NP.KB3 0/01 Serie B nr---- Kings Bay Kull Comp kr 5 500,-
1959/60 NP.KB3 1- Serie K Nr 0495 kr 7 500,-
1963/64 NP.KB3 1 N 0171*Stemplet K. Engan kr 13 000,-
1 Krone
1951/52 NP.KB 1- E.484 kr 6 900,-
1952/53 NP.KB4 2 F291, tapet og avrevet kr 2 500,-
1959/60 NP.KB4 1 K.1739 Kings Bay kr 6 900,-
1959/60 NP.KB4 1- K.1272 Kings Bay kr 4 900,-
100 Kroner
1956/57 NP.KB8 0/01 Serie H uten nr. Blankett kr 25 000,-
50 Kroner
1949/50 NP.KB7 01 Serie C uten nr. Blankett kr 20 000,-

10 Øre | 25 Øre | 50 Øre | 1 Krone | 100 Kroner | 50 Kroner