Kings Bay - Sedler


100 Kroner
1956/57 NP.KB8 0/01 Serie H uten nr. Blankett kr 25 000,-