Kings Bay - Sedler


1 Krone
1951/52 NP.KB 1- E.484 kr 6 900,-
1952/53 NP.KB4 2 F291, tapet og avrevet kr 2 500,-
  1954/55 NP.KB4 1- G 492 Kings Bay Kullcimpani kr 4 000,-
1959/60 NP.KB4 1- K.1272 Kings Bay kr 4 900,-