Kings Bay - Sedler


10 Øre
1952/53 NP.KB1 2 F 198, tapet og avrevet kr 1 500,-
  1963/64 NP.KB1 0/01 Serie N Nr 0974 kr 6 900,-
1963/64 NP.KB1 01 N 0229*, stemplet K Engan kr 6 900,-