Kings Bay - Sedler


10 Øre
1947/48 NP.KB.1 1+ A 15282 kr 3 600,-
1948/49 B KB.1 0/01 . kr 3 700,-
1950/51 NP.KB1 1- D 4583 Kings Bay Kull company, rifter kr 3 500,-
1952/53 NP.KB1 2 F 198, tapet og avrevet kr 1 500,-
1956/57 NP.KB1 2 H 210 rifter, Kings Bay Kulkompani kr 2 500,-
  1963/64 NP.KB1 0/01 Serie N Nr 0974 kr 6 900,-
1963/64 NP.KB1 01 N 0229*, stemplet K Engan kr 6 900,-
1963/64 NP.KB1 1+ N 0860 2 hengselrester revers kr 3 500,-