Store Norske - Sedler


10 dØre | 10 Øre | 50 øre | 5 Kroner | 1 Krone | 5 Kroner | 1 Krone | 10 Kroner | 10 Øre | 5 Kroner
10 dØre
1934/35 NP.SN5 1/1- T 751 kr 2 900,-
10 Øre
1917/18 NP.SN2 2 B 7630 kr 1 500,-
1927/28 NP.SN5 1- M 1108 Store Norske Spitsbergen Kulkompani kr 3 500,-
1932/33 NP.SN5 1/1- Serie K Nr 1280 kr 3 900,-
  1933/34 NP.SN4 1 S 403 kr 3 900,-
1933/34 NP.SN5 1/1- S 1747 kr 3 900,-
1937/38 NP.SN5 1 W 1448, Store Norske Kulkompani kr 3 500,-
1941/42 . 1+ Store Norske Spitsbergen Kulkompani, Æ kr 1 600,-
1948/49 . 1/1+ Bb Nr 5814 kr 3 500,-
1948/49 NP.SN7 1 Nr. Bb 1501 Store Norske Spitsbergen Kulkompani, rift kr 3 500,-
1948/49 NP.SN4 1- Bb.7064 kr 2 200,-
1949/50 Sn.7 1/1- Cc.3104 kr 2 200,-
1949/50 Sn.7 1 rift Cc.4667 kr 1 800,-
1951/52 NP.SN7 1+ Ee.0208 Store Norske Kullkompani kr 4 900,-
1951/52 NP.SN7 1+ Ee.4103 Store Norske Kullkompani kr 4 900,-
1951/52 NP.SN7 1/1- SerieEe Nr. 3792 kr 2 500,-
1951/52 NP.SN7 1/1- SerieEe Nr. 0832 kr 2 500,-
1951/52 . 1- . kr 2 500,-
1952/53 NP.SN7 1 Ff 2427 Store Norske spitsbergen kulkompani kr 3 500,-
1953/54 SN.7 1+ Gg.5001 kr 3 750,-
1953/54 NP.SN7 1 Gg 0603, Store Norske Spitsbergen Kulkompani,flekk kr 2 500,-
1953/54 NP.SN7 1/1- Gg3705 avrevet stort hjørne kr 1 000,-
1954/55 NP.SN7 1+/01 Hh 3951 kr 3 975,-
1957 SN.8 01 Jj.3947 kr 2 300,-
1957 NP.SN8 1 Jj 2801 kr 1 500,-
1957 NP.SN8 1 Jj 1584 kr 1 500,-
1957 NP.SN8 1 Jj 3286 kr 1 500,-
1957 SN.8 1 Jj.2448 kr 1 300,-
1957| NP:SN8 1 Jj 6027 kr 1 900,-
50 øre
1918/19 NP.SN12 2 C 697, rifter, Store Norske spitsbergen Kulkompani kr 3 500,-
1923/24 NP.SN13 1- H162 Store norske spitsbergen kulkompani kr 5 500,-
1949/50 SN.16 01 liten rift Cc.2061 kr 3 200,-
1951/52 NP.SN16 1 Serie Ee Nr 2194 kr 5 500,-
1951/52 NP.SN16 1/1- Serie Ee Nr 3051 kr 4 500,-
1957 SN.17 1/1- Jj.2762 kr 1 400,-
1957 SN.17 1- Jj.2129 kr 1 200,-
5 Kroner
  1978 SS . 0 Store Norske Spitsbergen Kulkompani kr 200,-
1 Krone
1918/19 NP.SN20 0 C.blankett kr 9 000,-
1935/36 NP.SN22 1-/2 U 2343 rifter, Store Norske kulkompani kr 5 000,-
1946/47 NP.SN24 1 Ø 444 kr 4 500,-
1953/54 NP.SN 24 1 Gg 1974 Store Norske Spitsbergen Kulkompani, flekk kr 4 000,-
1954/55 NP.SN.24 1- Hh 0818 kr 3 900,-
1954/55 NP.SN24 1- Hh 5064 kr 2 975,-
1955/56 NP.SN24 1/1- Ii 3924 kr 7 500,-
1955/56 NP.SN24 1- Serie Ii Nr 3454 kr 5 500,-
1957 NP.SN25 1- Jj 1245 kr 3 000,-
5 Kroner
1917/18 NM.SN27 0 B,, uten nr og en underskrift kr 9 000,-
1917/18 NP.SN27 0 B. Blankett kr 7 500,-
1961 NP.SN33 1- Ll 1552 Store Norske Spitsbergen Kulkompani kr 4 900,-
1970 NP.SN33 0 Pp 4642 Store Norske Spitsbergen Kulkompani kr 2 500,-
  1970 NP.SN33 1/1- Pp 10853 rift kr 850,-
1973 P:SN34 0 Qq 6998 kr 975,-
1973 NP.SN34 0/01 Qq 4221 kr 500,-
1978 NP.SN35 0 SS 06042 kr 300,-
1978 NP.SN35 0 SS 08115 kr 300,-
1978 NP.SN35 0 SS 08114 kr 300,-
1978 NP.SN35 0 SS 08259 kr 300,-
  1978 NP.SN35 0 SS 07262 kr 300,-
  1978 NP.SN35 0 SS03568 kr 300,-
1978 NP.SN35 0 SS 00942, Store Norske Kulkompani kr 400,-
  1978 NP.SN35 0/01 SS01140 kr 200,-
  1978 NP.SN35 0/01 SS 05887 Store Norske Spitsbergen Kulkompani kr 200,-
1 Krone
1947/48 Aa NP.SN 24 1/1- flekker kr 6 900,-
10 Kroner
1966 NP.SN43 1/1- Nn 4114 Store Norske Spitsbergen Kulkompani kr 9 500,-
  1973 NP.SN44 1+ Qq08237 kr 300,-
1976 P:SN.45 0 Rr 00016 kr 1 500,-
1976 NP.SN45 0 Rr 05355 kr 400,-
1976 NP.SN45 0 Rr 05360 kr 400,-
  1976 NP.SN45 0 Rr 16370 Store Norske Spitsbergen Kulkompani kr 400,-
  1976 NP.SN45 1 Rr 21339 kr 100,-
  1976 NP.SN45 1 Rr 02315 Store Norske Spitsbergen Kulkompani kr 100,-
10 Øre
1941/42 . 1 Store Norske Spitsbergen Kulkompani, Nr Æ 5221 kr 1 900,-
5 Kroner
1973 NP.SN34 0/01 Qq1189 kr 575,-

10 dØre | 10 Øre | 50 øre | 5 Kroner | 1 Krone | 5 Kroner | 1 Krone | 10 Kroner | 10 Øre | 5 Kroner