Store Norske - Sedler


10 Kroner
1966 NP.SN43 1/1- Nn 4114 Store Norske Spitsbergen Kulkompani kr 9 500,-
  1973 NP.SN44 1+ Qq08237 kr 300,-
1976 P:SN.45 0 Rr 00016 kr 1 500,-
1976 NP.SN45 0 Rr 05355 kr 400,-
1976 NP.SN45 0 Rr 05360 kr 400,-
  1976 NP.SN45 0 Rr 16370 Store Norske Spitsbergen Kulkompani kr 400,-
  1976 NP.SN45 1 Rr 21339 kr 100,-
  1976 NP.SN45 1 Rr 02315 Store Norske Spitsbergen Kulkompani kr 100,-