Store Norske - Sedler


5 Kroner
1917/18 NM.SN27 0 B,, uten nr og en underskrift kr 9 000,-
1917/18 NP.SN27 0 B. Blankett kr 7 500,-
1961 NP.SN33 1- Ll 1552 Store Norske Spitsbergen Kulkompani kr 4 900,-
1970 NP.SN33 0 Pp 4642 Store Norske Spitsbergen Kulkompani kr 2 500,-
1973 P:SN34 0 Qq 6998 kr 975,-
1973 NP.SN34 0/01 Qq 4221 kr 500,-
1978 NP.SN35 0 SS 06042 kr 300,-
1978 NP.SN35 0 SS 08115 kr 300,-
1978 NP.SN35 0 SS 08114 kr 300,-
1978 NP.SN35 0 SS 08259 kr 300,-
  1978 NP.SN35 0 SS 07262 kr 300,-
  1978 NP.SN35 0 SS03568 kr 300,-
1978 NP.SN35 0 SS 00942, Store Norske Kulkompani kr 400,-
  1978 NP.SN35 0/01 SS01140 kr 200,-