Store Norske - Sedler


10 Øre
1917/18 NP.SN2 2 B 7630 kr 1 500,-
1924/25 NP.SN4 2 J 1613 kr 2 900,-
1925/26 NP.SN4 1- Serie K Nr 1558 kr 3 900,-
1927/28 NP.SN5 1- M 1108 Store Norske Spitsbergen Kulkompani kr 3 500,-
1932/33 NP.SN5 1/1- Serie K Nr 1280 kr 3 900,-
  1933/34 NP.SN4 1 S 403 kr 3 900,-
1933/34 NP.SN5 1/1- S 1747 kr 3 900,-
1946/47 NP.SN7 1- store rifter Ø.459. Uten stempel kr 1 000,-
1948/49 NP.SN7 1 Nr. Bb 1501 Store Norske Spitsbergen Kulkompani, rift kr 3 500,-
1948/49 NP.SN4 1- Bb.7064 kr 2 200,-
1948/49 NP.SN7 1- Bb693 Store Norske Spitsbergen Kulkompani, rifter og tapet kr 1 500,-
1951/52 NP.SN7 1+ Ee.0208 Store Norske Kullkompani kr 4 900,-
1951/52 NP.SN7 1/1- SerieEe Nr. 3792 kr 2 500,-
1951/52 NP.SN7 1/1- SerieEe Nr. 0832 kr 2 500,-
1951/52 . 1- . kr 2 500,-
1952/53 NP.SN7 1 Ff 2427 Store Norske spitsbergen kulkompani kr 3 500,-
1952/53 . 1/1- FF 0107 kr 900,-
1953/54 NP.SN7 1 Gg 0603, Store Norske Spitsbergen Kulkompani,flekk kr 2 500,-
1953/54 NP.SN7 1/1- Gg3705 avrevet stort hjørne kr 1 000,-
1954/55 NP.SN7 1+/01 Hh 3951 kr 3 975,-
  1955/56 NP.SN7 1- Ii 0186 Store Norske Spitsbergen Kulkompani kr 1 700,-
  1957 NP.SN8 1/1- Jj 0681 kr 1 200,-
1957| NP:SN8 1 Jj 6027 kr 1 900,-