Aksjebrev og obligasjoner, Norge


Norway
200 Kroner  
  1976 . 0 Tromsbanken, Tromsø kr 150,-
  1983 . 0 Tromsbanken, Tromsø kr 100,-
500 Kroner  
  1954 Blankett 0 Nordlandsbanken kr 30,-
6250 Kroner  
  1939 Obligasjon 4 II Harstad havnevesen, Harstad. 3/4 % obligasjonslån av 1940 kr 150,-
Aksjer à Kr 100.-  
  1982 . I stifthull. Nordlandsbanken, Bodø kr 40,-
Obligasjon  
  . . 0 200 kr 1917. Sandnes privatbank kr 400,-
  1922 . 1 Drammens privatbanker AS 4000 kr kr 600,-