Poletter, Norge


Poletter, Norge
20 Øre  
  . NP.51 1+ Bergen Sporveier kr 75,-
25 Øre  
  . NP.? . Narvik-Ankenes kr 750,-
Conrad Langaard-Petterøe  
  1924 NP.124 1+, hull, to store hakk i kantenn 75 aars Jubileum 1924 kr 100,-
Kristiania Sporveiselskap  
  1920/21 NP.20.4 . . kr 100,-
Oslo Sporveier  
  . NP.21.4 . Messing kr 50,-
  . NP..21.11 . Kobber kr 50,-
  . NP.21.11 . Kobber kr 50,-
Polett  
  . . 1+ Trondheim Sporveier uten hull kr 200,-
  . . 1+ Trondheim Sporveier uten hull kr 200,-
  . NP.20.1 1 Oslo Sporveier kr 100,-
  . NP.21.13 1 Oslo Sporveier kr 50,-
Trondheim Sporveier  
  1940-49 NP.28.3 . Med hull kr 150,-