Medaljer, Norge


Diverse | 17. mai | Krigstjeneste | Ordener | Kongelige Norske Videnskapers Selskab
Diverse
Bergingeniørenes Høstmøte i Kongsberg  
  1956 . . 31mm sølv kr 900,-
Det 8de Almindelige Norske Landbrugsmøde 1887  
  1887 . 01 Kobber, 45 med mer med bånd kr 1 500,-
Det 9de Almindelige Norske Landbrugsmøde i Christiania  
  1892 . 01 Sølv, 35mm kr 900,-
Det Kongelige Selskap for Norges Vel  
  1809-1909 . 01 "Norges Vel-Dets sønners Ære", kobber 60 millimeter kr 2 700,-
Fra Centralforeningen for udbredelse af legemsøvelser og vaabenbrug i sølv  
  1863 KK.40 Type 1 1+ Sølv, hempen mangler kr 750,-
Fridtjof Nansen  
  1896 KK.106 1+ Bronse kr 500,-
Garmo Kirke/Maihaugen  
1927 TT.28b 01 Bronse kr 200,-
H.M Kong Olav 75 år  
  1978 TT.289d 0 75 år 2. juli 1978, 60mm, 95 gram bronse kr 350,-
Kong Olav og Dalegudbrand  
  1921 TT.69 0/01 1021-1921 kr 950,-
Kroningsmedaljen  
  1873 KK.55 01 Kong Oscar II og Dronning Sophies kroing kr 2 500,-
Landbruksutstillingen  
  1877 KK.68 0/01 41mm, bronse kr 750,-
Medalje  
  . . 0 Kongens nei 10 April 1940.Den lange reisen hjem 1940-1945 kr 250,-
  . . Proof 33,63 gram 925/1000 silver Kongeriket Norge. Første feiring av 17 Mai 1824 kr 325,-
  . . Proof 33,63 gram 925/1000 silver Kongeriket Norge. På sydpolen 1911 kr 325,-
  . . Proof 33,63 gram 925/1000 silver Kongeriket Norge. Kroningen av Kong Haakon og Dronning Maud kr 325,-
  . . Proof 33,63 gram 925/1000 silver Kongeriket Norge. Norges Motstandskamp 1940-45 kr 325,-
  . . Proof 33,63 gram 925/1000 silver Kongeriket Norge.Lov om rent norsk flagg kr 325,-
  . . Proof 33,63 gram 925/1000 silver Kongeriket Norge. Norges første Frimerke 1855 kr 325,-
  . . Proof 33,63 gram 925/1000 silver Kongeriket Norge. NRK fjernsynet 1960 kr 325,-
  . . Proof 33,63 gram 925/1000 silver Kongeriket Norge. OL i Oslo 1952 kr 325,-
  . . Proof 33,63 gram 925/1000 silver Kongeriket Norge. Norges første Jernbane 1854 kr 325,-
  . . Proof 33,63 gram 925/1000 silver Kongeriket Norge. Akershus festning 1299-1999 kr 325,-
  . . Proof 33,63 gram 925/1000 silver Kongeriket Norge. Parlamentarismen i Norge kr 325,-
  . . Proof 33,63 gram 925/1000 silver Kongeriket Norge. Unionsoppløsningen 1905 kr 325,-
  . . Proof 33,63 gram 925/1000 silver Kongeriket Norge.Tronskiftet 1991 Olav V- HaraldV kr 325,-
  . . Proof 33,63 gram 925/1000 silver Kongeriket Norge. Kongelig bryllupp 1968 kr 325,-
  . . Proof 33,63 gram 925/1000 silver Kongeriket Norge.OL- 1994 Lillehammer kr 325,-
  . . Proof 33,63 gram 925/1000 silver Kongeriket Norge. Norges første dampskip kr 325,-
  . . Proof 33,63 gram 925/1000 silver Kongeriket Norge. Signingen Kong Olav 1958 kr 325,-
  . . Proof 33,63 gram 925/1000 silver Kongeriket Norge. Svalbardtraktaten 1920 kr 325,-
  . . Proof 33,63 gram 925/1000 silver Kongeriket Norge.Mot Amerika 1825 kr 325,-
  . . Proof 33,63 gram 925/1000 silver Kongeriket Norge. Oljeeventyret kr 325,-
  . . Proof 33,63 gram 925/1000 silver Kongeriket Norge. Norsk sjøfart kr 325,-
  . . Proof 33,63 gram 925/1000 silver Kongeriket Norge. Frigjøringen 1945 kr 325,-
  . . Proof 33,63 gram 925/1000 silver Kongeriket Norge. Fra Speciedaler til Kroner kr 325,-
  . . Proof 33,63 gram 925/1000 silver Kongeriket Norge. Norges Grundlov Eidsvoll 1814 kr 325,-
  1868 . 0 Harald og Sojja i 900/1000 gold kr 1 900,-
  1930 . 0/01 St Olavsmedaljen 1030-1930 i sølv kr 250,-
  1930 . 01 St Olavs minne 1030-1930 kr 225,-
  1930 . 01 St Olavs minne 1030-1930 kr 225,-
  1930 . 01 St Olavs minne 1030-1930 i sølv kr 225,-
  1930 . 1+ St Olav minne 1030-1930 i sølv kr 175,-
  1930 . 1+ Trøndelagsutstillingen 1930, stor type forsølvet bronsje kr 3 900,-
  1930 . 01 St Olavsmedaljen 1030-1930 i sølv kr 250,-
  1944 . 0 Røros Kobberverk, 300 års jub 1644-1944 i Zink kr 350,-
  1945 . 1+ Fredsmarsen merke med nål kr 1 900,-
  1989 . 0 1 Speciedaler 1814, Oslo Numismatiske forening kr 750,-
  2011 . Proof Ski vm i Oslo gull,sølv og bronsje kr 1 800,-
Norges Frigjørelse  
  1905 MK.128 01 Sølv. Anhengt kr 1 900,-
Norges Tekniske Høyskole/Trondheim  
  1957 TT.143a Sjelden! Bergseminaret Kongsberg, 57mm sølv kr 4 900,-
Norse American Centennial  
  1925 TT.21a MS64 Tykk blankett kr 3 700,-
Olav den Hellige  
  1980 TT.314c 0 Stiklestad 1030-1980, 30 mm bronse kr 150,-
Til minne om kroningen i Trondheim  
1906 . 1+ Trondsen, aluminium, 40 mm. kr 650,-
17. mai
17 Mai  
  1906 JA.43 01 Forgylt bronse kr 300,-
  1914 JA.62 1+ Aluminium, hull, hempe mangler kr 100,-
17 Mai 1892  
  1892 JA.19 1+ Hempe mangler kr 1 000,-
17 Mai 1896  
  1896 JA.24 1+/01 Rop leve Norge forsølvet bronsje kr 400,-
17 Mai 1911  
  1911 JA.53 01 Nordraak wergland, forgylt bronsje kr 500,-
17 Mai 1912  
1912 JA,56 01 Trondsen, aluminium kr 300,-
17 Mai 1913  
  1913 JA.59 1+/01 Aluminium med bånd kr 300,-
17 Mai 1914  
  1914 JA.66 01 Forgylt bronsje kr 500,-
17 Mai 1916  
  1916 JA.69 1+/01 Bronsje kr 500,-
17 Mai 1920-30  
  U.år JA.104 1+ For Norges idrett aluminium kr 400,-
  U.år JA.104 1+ For Norges idrett aluminium, defekt hempe kr 200,-
17 Mai 1946  
  1946 JA.79 0/01 Nasjonalhjelpen med bånd kr 200,-
17 Mai medaljen  
  2010 . 0 Med bånd og original innpakning kr 100,-
17. Mai 1887  
  1887 JA.12 . Bronse kr 500,-
  1887 JA.12 . Bronse kr 400,-
17. Mai 1890  
  1890 JA.17 . Bronse med hempe kr 500,-
  1890 JA.17 . Bronse med hempe kr 500,-
  1890 JA.17 . Vinget kvinneskillelse, bronse kr 500,-
17. Mai 1895  
  1895 JA.22 . Stående kvinne, Forsølvet bronse kr 400,-
  1895 JA.23 . Hempen borte kr 3 000,-
17. Mai 1896  
  1896 JA.25 . Stående løve, aluminium kr 950,-
  1896 JA.24 . Bronse med bånd kr 400,-
  1896 JA.24 . Forgylt bronse, hempen borte kr 200,-
  1896 JA.24 . "Rop leve Norge", bronse kr 400,-
  1896 JA.24 . "Rop leve Norge", bronse kr 400,-
  1896 JA.24 . "Rop leve Norge", bronse kr 400,-
17. Mai 1897  
  1897 JA.26 . Aluminium, hempen mangler kr 200,-
17. Mai 1899  
  1899 JA.34 . Ibsen og Nansen, aluminium kr 300,-
17. Mai 1901  
  1901 JA.37 . Tordenskjold, bly/typemetall kr 1 900,-
17. Mai 1904  
  1904 JA.42 . Forgylt bronse kr 400,-
17. Mai 1905  
  1905 JA.43 . Aluminium kr 300,-
  1905 JA.43 . Aluminium med bånd kr 400,-
17. Mai 1906  
  1906 JA.45 . Aluminium kr 300,-
17. Mai 1907  
  1907 JA.46 . Sittende kvinne, aluminium kr 300,-
17. Mai 1908  
  1908 JA.47 . Aluminium kr 300,-
  1908 JA.47 . Aluminium, hempen mangler kr 150,-
17. Mai 1910  
  1910 JA.52 . Hempen borte kr 200,-
  1910 JA.51 . Aluminium med bærehull kr 300,-
  1910 JA.52 . Bjørnson-Nordraak, hempen mangler kr 200,-
17. Mai 1911  
  1911 JA.55 . Richard Nordraaks monument, bronse kr 300,-
  1911 JA.53 . Richard Nordraak, Henrik Wergeland kr 500,-
  1911 JA.53 . Forgylt bronse, hempen mangler kr 200,-
17. Mai 1912  
  1912 JA.56 . Bronse med hempe kr 400,-
17. Mai 1914  
  1914 JA.61A 01 Trondsen, bronse kr 300,-
1914 JA.61 01 Trondsen, bronse kr 300,-
  1914 JA.61 . Forgylt bronse kr 500,-
  1914 JA.66 . Hempen borte kr 200,-
  1914 JA.62 . Kronprins Olav, aluminium, hempen mangler kr 200,-
  1914 JA.65 . W.T.K.Christie kr 500,-
  1914 JA.65 . Forgylt bronse kr 500,-
  1914 JA.66 . Forgylt bronse kr 400,-
  1914 JA.66 . Forgylt bronse kr 400,-
  1914 JA.66 . Forgylt bronse med bånd kr 500,-
  1914 JA.65 . Forgylt bronse kr 500,-
17. Mai 1932  
  1932 JA.76 . Bjørnstjerne Bjørnson, bronse kr 300,-
17. Mai 1946  
  1946 JA.79 . "Nasjonalhjelpen", zink, hempen mangler kr 100,-
  1946 JA.79 . "Nasjonalhjelpen", zink, med bånd kr 300,-
17. Mai 1948  
  1948 JA.81 . Aluminium, hull kr 100,-
17. Mai 1990  
  1990 JA.87 . Ivar Trondsen relieff kr 100,-
17.Mai 1948  
1948 JA.81 01 Halvdan Rui, aluminium kr 300,-
Medalje  
  1914 JA.66 . . kr 300,-
  1948 JA.81A 0 Med originalt bånd Korslagt Flagg, T.Omholt. NB Katalogpris Kr 200,- kr 100,-
  1990 . 0 17 Mai 1990 i 917/1000 gold 16,3 gram med sløyfe kr 10 000,-
Krigstjeneste
Haakon VIIs Frihetsmedalje  
  1940-1945 TT.107a . 32mm bronse med blått bånd kr 1 500,-
Medalje  
  . . . Luemerke Kong Haakon kr 100,-
Ordener
Medalje  
  1961 . 0/01 Kongens fortjenestemedalje i gull Sverre Pedersen 1961 kr 7 500,-
Kongelige Norske Videnskapers Selskab
Abraham Pihl 1756-1821  
  1993 TT.398c . Bronse, Opplag 95 stk kr 400,-
Alex Gudbrand Blytt 1843-1898  
  2008 TT.? 0 Sølv kr 2 500,-
Anders J Nummedal 1867-1944  
  1977 TT.276a . Sølv, Opplag 15 eksemplarer kr 2 500,-
Andreas Faye 1802-1869  
  20?? TT.? 0 . kr 400,-
  20?? TT.? 0 Sølv kr 2 500,-
Arthur Schopenauer 1788-1860  
  1960 TT.155b . Forgylt tambak kr 400,-
Arthur Schopenhauer 1788-1860  
  1960 TT.155b . Forgylt tambak, opplag 90 eks kr 400,-
Axel Gudbrand Blytt 1843-1898  
  2008 TT.? 0 . kr 400,-
  2008 TT.? . Bronse kr 400,-
Balthazar Mathias Keilhau 1797-1858  
  1955 TT.141b . Forgylt tambak, Opplag 80 eks kr 400,-
Carl Anton Bjerkenes 1825-1903  
  1961 TT.162b 0/01 . kr 400,-
Carl Anton Bjerknes 1825-1903  
  1961 TT.162b . Forgylt tambak kr 400,-
  1961 TT.162b . Forgylt tambak kr 400,-
Cato Maximilian Guldberg 1836-1902  
  1964 TT.166b . Forgylt tambak kr 400,-
  1964 TT 166b . Forgylt Tambak kr 400,-
Chr. F. Hagerup 1731-1797  
  1937 TT.76b 0/01 . kr 400,-
Christopher Hammer 1720-1804  
  2001 YR.84 0 Bronse, Opplag 100 kr 400,-
Christopher Hansteen 1784-1873  
  1985 TT.346b . Bronse kr 400,-
Conrad Nicolai Schach 1793-1860  
  1953 TT.135b 0/01 . kr 400,-
Conrad Nicolai Schwach 1793-1860  
  1953 TT.135b . Forgylt tambak kr 400,-
Det Kongelige Norske Videnskapers Selskap  
  1933 TT.67b . Niels Krog Bredsl kr 300,-
  1942 TT.99b . Maurits Chr Hansen kr 300,-
  1947 TT.117b . Fredrik M Bugge kr 500,-
  1955 TT.141b . Balthazar Mathias Keilhau 1797-1858 kr 300,-
  1959 TT.153b . Jakob Rudolf Keyser kr 400,-
  1962 TT.163b . Christian Krohg 1777-1828 kr 300,-
  1963 TT.164b . Michael Sars kr 300,-
Diderich Christian Fester 1732-1811  
  1936 TT.70b . Opplag 100 stk kr 300,-
Eilert Lund Sundt 1827-1875  
  1984 TT.340b . Bronse, Opplag 80 eks kr 400,-
  1984 TT.340b . Bronse kr 400,-
Eilert Sundt 1827-1875  
  1984 TT.340b . Bronse, Opplag 80 stk kr 400,-
Freder. Chr. Holberg Arentz 1736-1825  
  1940 TT.96b . . kr 300,-
  1940 TT.96b . Forgylt tambak kr 400,-
Fredrik M Bugge 1806-1853  
  1947 TT.177b 0/01 . kr 400,-
  1947 TT.117b . Opplag 60 stk kr 400,-
Fredrik M. Bugge 1806-1853  
  1947 TT.117b . Forgylt tambak kr 400,-
Fridtjof Nansen 1861-1930  
1996 TT.? . Bronse, Opplag ? kr 400,-
G.H Armauer Hansen 1841-1912  
  1981 TT.323b . Bronse, Opplag 80 stk kr 400,-
G.H.Armauer Hansen 1841-1912  
  1981 TT.323b . Bronse, Opplag 80 eks kr 400,-
  1981 TT.323b . Bronse kr 400,-
Georg Sverdrup 1770-1850  
  1966 TT.173b 0/01 . kr 400,-
Hans Michelsen 1789-1859  
  1989 TT.365b . Bronse, Opplag 80 stk kr 400,-
Hans Strøm 1726-1797  
  1930 TT.48b . Opplag 80 stk kr 400,-
Jakob Rudolf Keyser 1803-1864  
  1959 TT.153b . Forgylt tambak. opplag 70 eks kr 400,-
Jens Esmark 1763-1839  
  1975 TT.262a . Sølv, Opplag 15 eksemplarer kr 2 500,-
  1975 TT.262b . Bronse,opplag 80 stk kr 400,-
  1975 TT.262b . Bronse, Opplag 80 eks kr 400,-
Joh D Landmark 1876-1938  
  1972 TT.231b . Bronse, Opplag 80 stk kr 400,-
Joh.D.Landmark 1876-1938  
  1972 TT.231b 0/01 . kr 400,-
Johan Christian Dahl 1788-1857  
  1957 TT.144b . Forgylt tambak. opplag 70 eks kr 400,-
Johan Herman Lie Vogt 1858-1932  
  1958 TT.149b . Forgylt tambak kr 400,-
Just K. Qvigstad 1853-1957  
  1991 TT.379c . Bronse, Opplag 95 stk kr 400,-
Lorentz Diderich Klüver 1790-1825  
  1948 TT.121b . Forgylt tambak, Opplag 60 eks kr 400,-
Lorentz Diedrich Klüwer 1790-1825  
  1948 TT.121b . Forgylt tambak kr 400,-
Lyder Must Borthen 1849-1924  
  1986 TT.349b . Bronse, Opplag 80 stk kr 400,-
Magnus Olsen 1878-1963  
  1979 TT.307b . Bronse, Opplag 80 stk kr 400,-
  1979 TT.307b . Bronse, Opplag 80 eks kr 400,-
Matthias Blytt 1789-1862  
  1980 TT.310b . Bronse, Opplag 80 stk kr 400,-
Matthias N Blytt 1789-1862  
  1980 TT.310b . Bronse, Opplag 80 eks kr 400,-
Matthias N. Blytt 1789-1862  
  1980 TT.310b . Bronse kr 400,-
Maurits Chr Hansen 1794-1842  
  1942 TT.99b 0/01 . kr 400,-
Medalje  
  1950 TT.124b . Jacob VD Lippe Parelius 1747-1827 forgylt tambak kr 400,-
Michael Sars 1805-1869  
  1963 TT.164b . Forgylt tambak, opplag 80 eks kr 400,-
  1963 TT.164b . Forgylt tambak kr 400,-
  1963 TT.164b . Forgylt tambak kr 400,-
Nicolai Wergeland 1780-1848  
  2011 TT.? 0 Sølv kr 2 500,-
Niels Krog Bredal 1733-1778  
  1933 TT.67b . Forgylt tambak kr 400,-
Niels Treschow 1751-1833  
  1956 TT.142b 0/01 . kr 400,-
Nils Krog Bredal 1733-1778  
  1933 TT.67b . Opplag 100 stk kr 300,-
Ole Jacob Broch 1818-1889  
  1983 TT.339b . Bronse, Opplag 80 stk kr 400,-
  1983 TT.339b . Bronse, Opplag 80 eks kr 400,-
P.A.Munch 1810-1863  
  1982 TT.327b . Bronse, Opplag 80 stk kr 400,-
  1982 TT.327b . Bronse, Opplag 80 eks kr 400,-
P.Chr. Asbjørnsen 1812-1885  
  1946 TT.113b . Opplag 100 stk kr 300,-
  1946 TT.113b . Forgylt tambak kr 400,-
  1946 TT.113b 0/01 . kr 400,-
Robert Stephan Henrici 1715-1781  
  2007 TT.? 0 . kr 400,-
  2007 YR.90 0 Bronse, Opplag 100 kr 400,-
  2007 TT.? . Bronse kr 400,-
Sigrid Undset 1882-1949  
  1994 TT.401c . Bronse kr 400,-
Sigval Schmidt-Nielsen 1877-1956  
  1976 TT.265a . Sølv, Opplag 15 kr 2 500,-
  1976 TT.265b . Bronse, Opplag 80 eks kr 400,-
Sophus Bugge 1833-1907  
  1973 TT.237b . Bronse, Opplag 80 stk kr 400,-
W.H.Von Schmettow 1719-1785  
  1965 TT.170b 0/01 . kr 400,-
  1965 TT.170b . Bronse kr 400,-

Diverse | 17. mai | Krigstjeneste | Ordener | Kongelige Norske Videnskapers Selskab