Utlandet


Ukraine
1 Hryvnia  
  1992 P.103 0 1527903259 kr 25,-
  1992 P.103 1 1622966556 kr 25,-
  1994 P.108 01 NN 0641235 kr 25,-
  1995 P.108b 0 MT 8384776 kr 25,-
  1995 P.108 0 AA 1622311 kr 25,-
1995 P.108b 0 JIA 1622453 kr 25,-
1 Karbovanets  
  1991 P.81 0 . kr 25,-
  1991 P.81 0 . kr 25,-
  1991 P.81 0 . kr 25,-
  1991 P.81 0 . kr 25,-
  1991 P.81 0 . kr 25,-
  1991 P.81 0 . kr 25,-
  1991 P.81 0 . kr 25,-
  1991 P.81 0 . kr 25,-
  1991 P.81 0 . kr 25,-
  1991 P.81 0 . kr 25,-
  1991 P.81 0 . kr 25,-
  1991 P.81 0 . kr 15,-
  1991 P.81 0 . kr 25,-
  1991 P.81 0 . kr 25,-
  1991 P.81 0 . kr 25,-
  1991 P.81a 0 . kr 25,-
1 Karbovanez  
1942 P.49 0/01 127.0247423 kr 400,-
1 Karbowanez  
1942 P.49 1+ 42.0203537 rifter kr 175,-
1942 P.49 1 3.0321074 kr 175,-
1942 P.49 1/1- 6.0201288 kr 150,-
10 Karbovanetsiv  
  1991 P.84 0 . kr 25,-
  1991 P.84 0 . kr 25,-
10 Karbovanez  
1942 P.52 01 2.0339617 kr 650,-
10 Karbovantsiv  
1918 P.36a 1 AT 002235 kr 300,-
1919 P.36 01 AT 008128 kr 300,-
1919 P.36 01 . kr 575,-
  1991 P.84 0 . kr 25,-
1919 P.36 1+/01 AB 765644 kr 250,-
10 Karbowanez  
1942 P.52 2 49.0020971 kr 150,-
10 Shahiv  
1918 P.7 1+ . kr 75,-
100 Hryven  
1918 P. 22a 01 . kr 200,-
1918 P.22 01 A.2033422 kr 300,-
100 Karbovantsiv  
  1991 P.87 1+ . kr 30,-
  1992 P.88 0/01 222/20 016800 kr 30,-
  1992 P.88 01 225/21 749446 kr 30,-
  1992 P.88a 1+ 082/12 231298 kr 25,-
  1992 P.88 1 218/7 393773 kr 25,-
100 Karbowanez  
1942 P.55 1+ 4.161407 kr 800,-
1000 Hryven  
1918 P.24 0/01 A.1318415 kr 900,-
1918 P.24 1+ A.0162939, flekk kr 400,-
1918 P.24 1/1+ A-1264398 kr 300,-
  1918 P.24 1 A 1731402 kr 100,-
1918 P.24 1 A 0176862 kr 250,-
1918 P.24 1 A.1505849 kr 250,-
1918 P. 24 1/1- . kr 75,-
1000 Karbonvantsiv  
1918 P.35 01 . kr 300,-
1000 Karbovantsiv  
1918 P.35? 0/01 AE 618681 No watermark kr 400,-
1918 P.35b 01 AE 171097 kr 300,-
  1918 P.35 01 AE 205288 kr 350,-
  1918 P. 35 1+/01 . kr 175,-
  1992 P. 91 0 . kr 30,-
  1992 P.91 01 228/17 395234 kr 25,-
  1992 P.91 1 207/18 959267 kr 25,-
10000 Karbovantsiv  
  1995 P. 94b 0 . kr 20,-
  1995 P.94b 0 PE 5024984 kr 25,-
100000 Karbovantsiv  
1993 P.97b 0/01 002/10001 613857 kr 50,-
2 Hryvni  
1992 P.104 0 2376764226 kr 50,-
  1992 P.104 1+ 2168767175 kr 25,-
  1992 P.104 1 2399507336 kr 25,-
  1992 P.104 1 2018581332 kr 25,-
  1995 P.109a 1 IIA 5539639 kr 25,-
20 Hryven  
1992 P.107 1+ CA 5190962957 kr 75,-
1992 P.107 1 CA 5037383468 kr 50,-
1992 P.107 1 CA 5111479246 kr 50,-
1992 P.107 1 ca 5016241758 kr 50,-
20 Karbowanez  
  1942 P.53 0 . kr 350,-
20 Karbvanez  
1942 P.53 01 36.610856 kr 800,-
1942 P.53 1+ 8.554550 kr 600,-
20 Manat  
1993 P.4 0 AC 5873507 kr 60,-
  1993 P.4 0 AB2789219 kr 60,-
20 Shahiv  
1918 P.8 1/1+ . kr 75,-
2000 Hryven  
1918 P.25 0 A.0043884 kr 1 200,-
1918 P.25 0/01 A.0795547 kr 900,-
1918 P.25 0/01 A.0795538 kr 1 500,-
1918 P.25 0/01 A.0791493 kr 1 000,-
  1918 P.25 1+ A.0871635 kr 750,-
20000 Karbovantsiv  
  1995 P. 95b 0 . kr 20,-
3 Karbovantsi  
  1991 P.82 0 . kr 25,-
  1991 P.82 0 . kr 15,-
  1991 P.82 0 . kr 25,-
3 Karbovantsiv  
  1991 P.82 0 . kr 25,-
40 Shahiv  
1918 P.10 1/1+ . kr 60,-
5 Hryven  
1992 P.105 1 3209555495 kr 30,-
5 Karbovanez  
1942 P.51 01 56.0715574 kr 500,-
1942 P.51 01 59.0906186 kr 500,-
1942 P.51 1+ 25.0002883 kr 400,-
5 Karbovantsi  
  1991 P.83 0 . kr 15,-
5 Karbovantsiv  
  1991 P.83 0 . kr 25,-
5 Karbowanez  
1942 P.51 1 73.0118787 kr 300,-
1942 P.51 1- 83.0175735 kr 200,-
1942 P.51 1- 24.0821018 kr 200,-
50 Karbovantsiv  
1918 P:6b 0 AO 249 kr 200,-
1918 P.6b 0/01 AO 210 kr 150,-
1918 P.4b 0/01 A0197 kr 200,-
1918 P.6b 0/01 AO 211 kr 150,-
1918 P.6b 0/01 AO 223 kr 125,-
  1918 P.6b 01 AO 212 kr 70,-
1918 P.6b 01 AO 216 kr 125,-
1918 P.6b 01 AO 210 kr 125,-
1918 P.5a 1+ AKI 196 kr 150,-
1918 P.4 1 No numbers kr 450,-
1918 P.5 1 AK II 202 kr 75,-
1918 P.5a 1 AK I191 kr 100,-
1991 P.86 0 . kr 30,-
50 Karbowanez  
1942 P.54 01 33.896891 kr 1 400,-
1942 P.54 1+/01 82.858229 kr 900,-
1942 P.54 1+ 44.869924 kr 700,-
1942 P.54 1+ 12.631375 kr 700,-
  1942 P.54 1/1- 51-773920 kr 400,-
500 Hryven  
1918 P.23 01 A.0129163 kr 450,-
1918 P.23 01 A.1019617 pin hole kr 400,-
1918 P. 23a 1 . kr 60,-
500 Karbovantsiv  
  1992 P. 90 0 . kr 25,-
  1992 P.90 1 054/7 011089 kr 25,-
  1992 P.90 1/1- 030/8 027436 kr 25,-
5000 Karbovantsiv  
  1993 P. 93a 0 . kr 20,-
  1993 P,93a 0/01 042/501 138601 kr 25,-
  1995 P. 93b 0 . kr 20,-
  1995 P.93b 0 CB 7066516 kr 50,-
1995 P.93 0 . kr 50,-
  1995 P,93b 0 CA 0306830 kr 50,-
  1995 P,93b 0 CA 0306831 kr 50,-
  1995 P,93b 0 CA 7007518 kr 50,-
  1995 P,93b 0 CA 3795910 kr 50,-
  1995 P,93b 0 CA 5578376 kr 50,-
  1995 P.96b 0 CA 7007525 kr 50,-