Utlandet


Danzig
1 Million Mark  
1923 P.24b 1+/01 106750 8/8/23 kr 1 000,-
10 Millionen Mark  
  1923 P.25a 1+ 205890 31/8/23 kr 1 900,-
  1923 P.25b 1 169310 kr 1 500,-
10 Pfennig  
1916 P.5 0 576926 kr 600,-
100 Mark  
1922 P.13 1 007616, flekker kr 1 500,-
1922 P.13 1/1- 071079 kr 1 500,-
1000 Mark  
  1922 P.15 1 069359 31/10/22 kr 2 500,-
  1922 P.16 1 071265 15/3/22, rifter/tears kr 2 000,-
  1922 P.15 1- 289331 kr 1 200,-
10000 mark  
  1923 P.18 1 038800, rifter litt avrevet i kant/tears, missing parts on the edge kr 1 200,-
  1923 P.17 1- 064335 20/3/23 kr 2 900,-
20 gulden  
1937 P.63 1+ K604,301 kr 8 500,-
  1937 P.63 1 K772,983 kr 3 500,-
1937 P.63 1 K310,026 kr 3 500,-
5 Milliarden Mark  
1923 P.30 0/01 11/10-1923 kr 7 800,-
5 Millionen on 50000 Mark  
1923 P.23 1 543448 15/10/23 kr 5 900,-
50 Pfennig  
  1916 P.6 0 450338 kr 1 000,-
1919 P.11 0 632439* kr 800,-
1919 P.11 01 668311* kr 550,-
1919 P.11 1- 689354 kr 200,-
1919 P.11 1- 664776*,rifter,tape/tear,tape kr 250,-
500 Millionen Mark  
  1923 P.28a 1++ 569394 26/9/23 kr 4 900,-