Utlandet


Albania
1 Lek  
1964 P.33 0 TH 038900 kr 50,-
1964 P.33 0 HO 323599 kr 50,-
1964 P.33 0 HT 699628 kr 50,-
1964 P.33 0 OG 644369 kr 50,-
  1964 P.33 01 HE 164884 kr 25,-
  1964 P.33 1+ RX 626994 kr 25,-
1976 P.40 0 HT 679424 kr 25,-
1976 P.40 0 . kr 25,-
1976 P.40a 0 HT 677837 kr 25,-
1976 P.40a 0 HT 677510 kr 25,-
  1976 P.40a 0 BL 149249 kr 25,-
  1976 P.40 0 HT 192178 kr 25,-
  1976 P.40s2 0 CL 780096 Specimen kr 50,-
  1976 P.40s2 0 CL 780028 Specimen kr 25,-
  1976 P.40 0 DO 381801 kr 25,-
  1976 P.40 0 BN 271473 kr 25,-
  1976 P.40s2 0 GH 038618 Specimen kr 25,-
1976 P.33 1- BH 896712 kr 25,-
  1976 P.40 1- DT 853076 kr 25,-
1 Lek valute  
  1992 P.48A 0/01 057592 kr 750,-
1 leke  
1976 P.40a 0 . kr 25,-
10 Dinars  
  1970 P. 127 0 . kr 150,-
  1970 P. 127 0/01 . kr 100,-
10 Lek  
  1940 P.11 0 3590 G48, små flekker/smal spots kr 275,-
  1940 P.11 1+ C66 6916 kr 100,-
1940 P.11 1 E 38 2550 kr 100,-
  1940 P.11 1 H76 4738 kr 50,-
  1940 P.11 1 8167 B4 kr 50,-
1944 P.11b 1 . kr 70,-
  1964 P.33 01 YY 9026545 kr 30,-
  1964 P.33 01 VV 354684 kr 30,-
  1976 P:40 0 BL 149293 kr 25,-
1976 P.43a 0 GX 586795 kr 80,-
  1976 P.43S2 0 FI 955093 Specimen kr 30,-
  1976 P.43 0/01 GS 124201 kr 25,-
  1976 P.43 0/01 FL 494010 kr 25,-
10 Lek Valute  
  1992 P.49 0 199350 kr 400,-
  1992 P.49a 0/01 200460 kr 300,-
10 leke  
1940 p.11 0/01 . kr 400,-
1940 p.11 01 . kr 250,-
  1949 P.24 1 ZB 764712 kr 50,-
  1949 P.24 1- AM196955 kr 25,-
  1949 P.24 1- BH 126619 kr 30,-
1957 P.28 0 CA 247704 kr 35,-
  1957 P.28 0 CX 670679 kr 25,-
  1957 P.28 0 CA253330 kr 25,-
  1964 P.36 0 DJ 243344 kr 40,-
  1964 P.36 0 . kr 40,-
  1964 P.36 0/01 CG 727600 kr 80,-
1976 P.43a 0 CK 264523 kr 80,-
1976 P.43a 0 XI 185588 kr 80,-
1976 P.43a 0 LR 886266 kr 80,-
  1976 P.43 0 FI235893 kr 80,-
  1976 P.43s2 0 HL 562638 Specimen kr 25,-
  1976 P.43a 0 FA908410 kr 100,-
  1976 P.43s2 0 HL 562614 kr 25,-
1976 P.43 0/01 FM 158044 kr 50,-
  1976 P.43 01 FM 158044 kr 30,-
1976 P.43 01 FL494008 kr 50,-
1976 P.43 01 FL494009 kr 50,-
1976 P.43 1+ LE 205299 kr 25,-
1976 FU P.43 0 . kr 25,-
  1976 HL P.43S2 0 Speciemen kr 25,-
  1992 P.49a 0 200407 kr 300,-
  1992 P.49a 0 195674 mismatched serienr kr 300,-
100 Franga  
  1940 P.8 1+ 2069 I7, flekker/spots kr 250,-
  1940 P.8 1/1+ D7 1706 kr 400,-
  1940 P.8 1 5445 H1, påskrevet kr 300,-
  1940 P.8 1 5132 C6 kr 200,-
1940 P.8 1- 7234 I7, rifter/tears kr 200,-
  1940 P.8 1- 8459 N8 rifter/tears, tape kr 100,-
1940 P.8 1-/2 M6 4181 kr 75,-
  1945 P.14 1 P6 5188, rifter/scratches kr 700,-
100 leke  
  1945 P.26 1 AH 368644, missing corner kr 50,-
  1947 P.21 1/1+ AB 849450 kr 250,-
  1947 P.21 1 AC 022206 kr 250,-
  1947 P.21 1 AC 836498 kr 250,-
  1949 P.30a 1 KN.244613, written 46 with pen kr 50,-
  1957 P.30 0 NN 453794 kr 75,-
  1957 P.30 0/01 NH 078405 kr 50,-
  1964 P.39 0 AS 555546 kr 250,-
  1964 P.39 0/01 AS 557979, flekk/spot kr 275,-
  1976 P.46a 0 UQ 606482 kr 200,-
  1976 P.46s2 0 XC 330839 Specimen kr 75,-
  1976 P.39 0/01 UK 984193 Specimen kr 50,-
  1991 P.47s 0 AA 000000 Specimen kr 100,-
  1991 P.47a 01 AB 064956 kr 100,-
  1994 P.55s 0 AA000000 Specimen kr 400,-
  1994 P.55b 0 BF 502343 kr 100,-
  1996 P.55c 0 OM 275858 kr 75,-
  1996 P.55s 0 000000 Specimen nr 000212 kr 500,-
  1996 P.62a 0 KY 668280 kr 50,-
  1996 P.62s 0 LA 000000 Specimen nr0019 kr 1 950,-
  1996 P.62a 0 LA628289 kr 30,-
  1996 P.62 0 LA 628292 kr 50,-
  1996 P.62 0 KU 237848 kr 50,-
1000 Lek  
  1994 P.58 0 AT 830091 kr 300,-
  1996 P.61c 0 FX 360854 kr 500,-
1000 Leke  
  1947 P.23 1 AA 042787 kr 500,-
  1949 P.27A 1 TA 395276 kr 150,-
  1957 P.32 0 TH 182531 kr 125,-
1957 P.32a 0/01 th 197198 kr 90,-
  1957 P.32 0/01 TH 209569 kr 100,-
  1957 P.32 0/01 TH 197172 kr 100,-
  1992 P.54 0/01 DP 404393 kr 400,-
  1992 P.54s 0/01 000000 Specimen kr 175,-
  1995 P.61b 0 FA 948900 kr 500,-
  1996 P.61cs 0 000000 Specimen nr0085 kr 1 300,-
  1996 P.65a 0 CH 133189 kr 250,-
  1996 P.65as 0 BA000000 Specimen nr 0398 kr 750,-
  2001 P.69a 0 EB 973001 kr 250,-
  2001 P.69s 0 EA 000000 Specimen nr1492 kr 600,-
  2001 P.69 0 OK 380054 kr 200,-
  2011 P.73b 01 YE 535251 kr 200,-
  1949 P.27A 1- TA 749770 kr 200,-
2 Lek  
  1940 P.9 1/1+ 002 590891 kr 100,-
  1940 P.9 1 011 879354 kr 125,-
  1940 P.9 1- 093 789795 kr 50,-
20 Franga  
  1939 P.7 01 Q20 0918 kr 550,-
  1939 P.7 1+ 0105 N4 kr 200,-
  1939 P.7 1/1+ P.19 6605, rifter/scratches kr 290,-
1939 P.7 1 7723 P22, flekker/spots kr 100,-
1939 P.7 1 3029 S12, flekker/spots kr 100,-
1939 P.7 1 5762 L19, rifter/tears kr 100,-
  1939 P.7 1 6927 R17 kr 150,-
  1939 P.7 1- 7941 B11 kr 100,-
  1939 P.7 1-/2 E5 3016 kr 75,-
  1945 P.16 0 AM 612445 kr 400,-
  1945 P.13 1- O3 4004 kr 400,-
1945 P.13 2 C18 5352, rifter.avrevet kr 125,-
  1945 P.13 1 M18 1197 w/tears & spots kr 700,-
20 Franka ari  
  1926 P.3a 1 J32362 kr 250,-
  1945 P.12b 1/1+ F48,684 kr 750,-
20 Franki Ari  
  1926 P.3a 1 J43,089 kr 300,-
200 lek  
  1996 P.63 0 FD 666739 kr 100,-
200 Leke  
  1992 P.52s 0 000000 Specimen kr 250,-
  1992 P.52 1 AZ722472 kr 50,-
  1994 P.56a 0 CZ509265 kr 150,-
  1994 P.56s 0 CA000000 Specimen nr kr 150,-
  1994 P.56s 0 CA000000 Specimen nr0000496 kr 200,-
  1996 P.59a 0 FH 868621 kr 150,-
  1996 P.59a 0/01 FB 147520 kr 100,-
  2001 P.67 0 NX 919001 kr 50,-
  2001 P.67s 0 NA 000000 Specimen nr 0101 kr 600,-
  2001 P.67 0 NF024071 kr 50,-
  2007 P.71a 0 CU 349992 kr 50,-
  2012 P.71b 0 PZ 824801 kr 50,-
2000 leke  
  2007 P.74a 0 ZS 316914 kr 350,-
25 leke  
  1964 p.37s 0 . kr 75,-
  1964 P.37a 0 BP 153250 kr 150,-
1976 p.44s2 0 . kr 30,-
  1976 P.44s2 0 YN 055971 Specimen kr 50,-
  1976 P.44S2 0 YH 719093 Specimen kr 40,-
3 Lek  
  1964 P.34 0 GA 069175 kr 25,-
  1964 P.34 01 GF 680787 kr 40,-
  1976 P.41 0 LO 659227 kr 25,-
  1976 P.41s2 0 JJ 441793 Specimen kr 25,-
1976 P.34 01 SF 394165 kr 25,-
3 leke  
1976 p.41s2 0 . kr 50,-
  1976 P.41a 0 . kr 25,-
  1976 P.41 0 LY 440473 kr 30,-
  1976 P.41s2 0 JO 158056 Specimen kr 50,-
  1976 P.41a 0 BA 416948 kr 50,-
  1976 P.41s2 0/01 JO158058 Specimen kr 25,-
5 Franga  
  1939 P.6 01 M41 2139 kr 300,-
1939 p.6 1 . kr 75,-
  1939 P.6 1 6898 V28, rift/tear kr 50,-
  1939 P.6 1 9435 B33 kr 100,-
  1939 P.6a 1- N15 9582 kr 50,-
5 franka Ari  
  1926 P.2b 1 N58,504 kr 250,-
  1926 P.2b 1 T 55,502 kr 300,-
  1926 P.2b 1/1- X82,386 kr 150,-
  1926 P.2b 1/1- O95,414 kr 300,-
5 Lek  
  1940 P:10 1+ 3518 T18 kr 100,-
  1940 P.10 1- D12 7082 kr 75,-
1976 P.42a 0 QV 543473 kr 50,-
  1976 P.42S2 0 QT 998993 Specimen kr 410,-
  1976 P.42 0 OY 600029 kr 30,-
  1976 P.42 0/01 SS 949426 kr 25,-
5 Leke  
  1964 P.35 0 EQ 575377 kr 30,-
  1964 P.35 0 EQ 575381 kr 30,-
1964 P.35 0 QV 543485 kr 80,-
  1964 P.35a 1- FE 743823, avrevet hjørne, missing corner kr 25,-
  1976 p.42s2 0 . kr 50,-
  1976 p.42a 0 . kr 50,-
1976 P.42 0 QV 543424 kr 25,-
1976 P.42 0 IS 949435 kr 50,-
1976 P.42 0 EI 035998 kr 50,-
1976 P.42 0 ID 743887 kr 50,-
1976 P.42 0 ER 647219 kr 50,-
1976 P.42 0 SX 074482 kr 50,-
1976 P.42 0 QL 881909 kr 50,-
  1976 P.42 0 SN 308208 kr 50,-
  1976 P.42s2 0 SX076120 Specimen kr 50,-
  1976 P.42S2 0 SX 076121 Specimen kr 25,-
1976 P.42 0/01 QP 753401 kr 25,-
1976 P.42 0/01 QP 753402 kr 30,-
1976 P.42 1- IX 660680 kr 25,-
50 Lek  
  1953 P.FX7 0 008973 kr 150,-
50 Lek Valute  
  1992 P.50a 0 125221 kr 1 000,-
50 leke  
  1947 P.20 1 AC 575716, rifter/tears kr 200,-
  1947 P.20 1 AC 095097 kr 250,-
  1949 P.25 01 ET 577638 kr 250,-
  1949 P.25 1/1+ EA 188352 kr 100,-
1957 P. 29 0 1 flekk/spot kr 30,-
  1957 P.29 0 FB 683065 kr 50,-
  1957 P.29 0 FC 996630 kr 40,-
  1957 P.29 0/01 FC 997731 kr 30,-
  1964 P.38 0 AT 058514 kr 250,-
  1964 P.38 0/01 AT 056286 kr 150,-
  1976 p.45s2 0 . kr 40,-
  1976 P. 45 0 . kr 60,-
  1976 P.45 0 GM 707033 kr 200,-
  1976 P.45s2 0 GS 347057 kr 50,-
  1976 P.45 0 XA 398251 kr 150,-
  1976 P45S2 0/01 ZL 985893 Specimen kr 40,-
  1976 P.45a 1/1- HQ068050 kr 30,-
  1976 P.45 1- HT 229005 kr 25,-
500 Lek  
  1996 P.64 01 DH 640566 kr 100,-
500 Lek Valute  
  1992 P.50a 0/01 EA 111459 kr 500,-
500 Leke  
  1947 P.22 01 AA 284679 kr 750,-
  1947 P.22 1+/01 AA 619181 kr 900,-
  1947 P.22 1 AA 089097 kr 300,-
  1949 P.27 1/1- PB 309262 kr 60,-
  1957 P.31 0 PK 110387 kr 100,-
  1957 P.31 0 PE 775931 kr 100,-
  1957 P.31 0 PH 138076 kr 100,-
  1991 P.48a 0 BF 785042 kr 250,-
  1991 P.48a 0 BF 498854 kr 250,-
  1992 P.53 1 CT767296 kr 50,-
  1994 P.57 0 BM 910091 kr 250,-
  1994 P.57 0 BA000000 Specimen nr 318 kr 200,-
  1996 P.60a 0 GH 808819 kr 350,-
  1996 P.48b 1 DB 574109 kr 50,-
  2001 P.68a 0 VF 151001 kr 125,-
  2001 P.68s 0 UA 000000 Specimen nr 0640 kr 600,-
  2001 P.68 0 UR992334 kr 100,-
  2001 P.68 1+ VP 645850 kr 50,-
2001 P.68 1+ VT 100956 kr 50,-
  2007 P.72 0 IF 930141 kr 100,-
5000 leke  
  1996 P.66a 0 AD051002 kr 1 200,-
  1996 P.66s 0 AB 000000 Specimen nr 0159 kr 2 500,-
  1996 P.66 0 AK288108 kr 1 200,-
  2001 P.70a 0 PM 120772 kr 1 200,-