Danmark


1 Rigsdaler | 1 Riksdaler | 1 Thaler | 12 Schilling | 12 Skilling | 4 Schilling | 5 Riksbankdaler | 8 Skilling | 1 Krone | 1 Kroner | 100 Kroner | 5 Kroner | 10 Kroner | 100 Kroner | 20 Kroner | 50 Kroner | 100 Kroner | 1000 Kroner | 200 Krone | 200 Kroner | 500 Kroner | 1 Krone | 1 Mark | 1,2,5,10 Kroner | 1/2 mark | 10 Kroner | 10 Mark | 10 Pf | 10 Pfennig | 10 Øre | 2 Kroner | 2 Mark | 20 Pfennig | 25 PF | 25 Pfennig | 25 Øre | 5 Kroner | 5 Mark | 5 Øre | 50 Kroner | 50 Pf | 50 Pfennig | 50 Øre
1 Rigsdaler
  1782 P.A24c 1 Nr.375315. Repaired tape kr 9 000,-
  1783 Sieg.31, P.A24c 1 152300. små rifter, Ex Bruun-Rasmussen 901/1438 2021 kr 15 000,-
1 Riksdaler
  1819 P.A53 1- 1162495. hull kr 975,-
1 Thaler
1848 P.A488 1/1- Nr 209 Schleswig-Holstein, rifter kr 4 900,-
12 Schilling
  1812 P.A647 0/01 1117 hvit papir med sort trykk, rifter/tears kr 1 400,-
12 Skilling
1809 P.A41 1/1- 549009 kr 1 500,-
4 Schilling
1812 . 0/01 No.1766, Tønder kr 1 250,-
  1812 P.A646 0/01 1560 Rødlilla papir med sort trykk kr 1 400,-
5 Riksbankdaler
  1835 P.A58 1 Nr.6236388 Tapet kr 5 000,-
1835 P.A58 1- Nr.15766449, rifter kr 3 900,-
8 Skilling
1809 P.A.40 1 414612 kr 1 500,-
1 Krone
1914 P.10 01 334812 kr 500,-
1914 P.11 01 9281423 kr 450,-
1914 P.11 01 4180764 kr 450,-
1914 P.11 01 8513405 kr 450,-
1914 P.11 1+ 7236080 kr 200,-
1914 P.10 1+ 1149805 kr 350,-
1914 P.10 1+ 1012450 kr 350,-
1914 P.10 1+ 309779 kr 300,-
1914 P.11 1+ 5546217 kr 225,-
1914 P.11 1 7697139 Lange/Bang kr 100,-
1914 P.10 1 1548868 kr 150,-
1914 P.11 1 8802066 kr 100,-
  1914 P.11 1 486758 kr 120,-
  1914 P.10 1 525539 kr 150,-
  1914 P.11 1 8635810 kr 100,-
1914 P.11 1/1- 8897524 kr 75,-
  1914 P.11 1- 4332928 kr 50,-
  1916 P.12a 0/01 0681322 kr 200,-
1916 P.12a 01 0732329 kr 150,-
1916 P.12 01 C3175461 kr 125,-
  1916 P.12 01 B 1966130. Lange/Olsen kr 125,-
1916 P.12 1 0892763 kr 50,-
1916 P.12 1 1818819 kr 50,-
  1916 P.12 1 0578655 kr 50,-
  1916 P.12a 1 8804888 kr 50,-
  1916 P.12 1 0104373 kr 50,-
  1916 P.12 1 0016242 kr 50,-
  1916 P.12 1 8875814 kr 50,-
  1916 P.12 1 0573072 kr 50,-
  1916 P.12 1 0313297 kr 50,-
  1916 P.12 1 0084501 kr 50,-
1916 P.12 1 3058525 kr 50,-
1916 P.12 1 8870685 kr 50,-
1916 P.12 1- 1426309 kr 30,-
1916 P.12 1- 6970753 kr 30,-
1916 P.12 1- 6859070 kr 30,-
1916 P.12 1-/2 0460341 kr 25,-
  1918 P.12 0 D 7218973. lange/Olsen kr 500,-
  1918 P.12 1 F 0535683 kr 50,-
  1918 P.12d 1- M 5308344 kr 50,-
1918 P.112 01, L 3227627 kr 200,-
1920 P.12 0/01 P 1446332 kr 175,-
1920 P.12 1+/01 R 3750500 kr 150,-
1920 P.112 1+ O 7822985 kr 125,-
1920 P.112 1+ Q 3698159 Rift/Tear kr 75,-
1920 P.112 1+ Q 4296870 kr 75,-
1920 P.112 1+ Q 6434186 kr 75,-
  1920 P.12e 1 O7282474 Lange/Recke kr 50,-
  1920 P.12 1 R 6570463 kr 75,-
1921 P.12 0/01 2J 2051078 kr 150,-
1921 P.12 0/01 2O 3750287 kr 150,-
1921 P.12 0/01 2N 1865042 kr 150,-
1921 P.12 0/01 2J 1989596 kr 300,-
1921 P.12 0/01 2J 4411544 kr 300,-
1921 P.12 0/01 2O 7041547 kr 150,-
  1921 P.12h 0/01 2O 9568968 kr 300,-
1921 P.12g 01 2A1013190 Lange/Recke kr 150,-
1921 P.12g 01 2L1124445 Lange/Recke kr 180,-
1921 P.12g 01 2N9900920 Lange/Recke kr 180,-
1921 P.12 01 Ø 1405077 kr 200,-
1921 P.12 01 2J 0654355 kr 200,-
1921 P.12 01 2L 8118789 kr 130,-
1921 P.12 01 2O 5052743 kr 90,-
  1921 P.12 01 2o 7710791. Lange recke kr 150,-
1921 P.12 1+/01 X 6298957 kr 300,-
1921 P.12 1+ 2F 1370902,flekk kr 75,-
1921 P.12 1+ 2O 9389593 kr 75,-
1921 P.12 1+ 2A 5377273 kr 75,-
  1921 P.12 1+ 2O 5086806 kr 75,-
1921 P.12 1+ 2J 0293772 kr 75,-
1921 P.12 1+ 2L 9371137 kr 75,-
1921 P.12f 1+ W 2242684 Lange/Recke kr 100,-
1921 P.12 1+ X 6298956 kr 100,-
  1921 P.12 1 2O 7445087 kr 50,-
  1921 P.12 1 2O 9702699 kr 50,-
  1921 P.12 1 2O 7827293, 2 rifter kr 50,-
  1921 P.12 1 2O 8868596 kr 50,-
1921 P.12 1 2A 9204131 kr 60,-
1921 P.12 1 2C 0598774 kr 60,-
1921 P.12 1 2O 5957179 kr 50,-
  1921 P.12h 1 2O 3321990 kr 50,-
  1921 P.12 1 Æ 8292464 kr 75,-
  1921 P.12 1/1- X 9444210 kr 40,-
  1921 P.12 1/1- 2O 8828225 kr 40,-
  1921 P.12 1- 2O 4198327 kr 35,-
  1921 P.12 1- 2O 4828187 kr 30,-
1921 P.12 1- 2K 1558916 kr 30,-
1921 P.12 1- 2N 4672509 kr 30,-
1921 P.12 1- 2N 3584557 kr 30,-
1921 P.12 1- 2O 7134503 kr 30,-
  1921 P.12h 1- 2O 5070450 kr 25,-
  1921 P.12h 1- 2O 3321539. tape kr 25,-
  1921 P.12h 1- 2H 4471166 kr 35,-
  1921 P.12 1- Ø 8007996 kr 30,-
  1921 P.12 1- 2L 1099292 kr 30,-
  1921 P.12 2 2o 9614649 kr 30,-
  1921 P.12 2 2L 2897529 kr 30,-
1921 P.12 2 2A 0724922 kr 25,-
1921 P.12 2 2J 1101481 kr 25,-
  1945 P.M2 1+ Den Allierede overkommando kr 100,-
  1945 P.M2 1+ Den Allierede overkommando,, påskrevet peter Holliday Wigen Lancshire, england kr 100,-
  1945 P.M2 1 Den Allierede overkommando kr 50,-
1 Kroner
  1916 P.12 0/01 0515564 Lange/Olsen kr 300,-
1916 P.12 01 B 8105026 kr 125,-
1916 P.12 01 B 2064068 kr 100,-
1916 P.12 01 C 7629664 kr 150,-
1916 P.12 1+ 1230741 kr 75,-
1916 P.12 1+ 0196877 kr 75,-
1916 P.12 1 A 7274377 kr 50,-
1916 P.12 1 B 2239178 kr 50,-
1918 P.12 1+ D 3898977 kr 100,-
1918 P.12 1 C 8424977 kr 320,-
1918 P.12 1 C 8972645 kr 320,-
1918 P.12 1 C 8524718 kr 320,-
1918 P.12 1/1- C 8950123 kr 250,-
  1921 P.12 01 2N4613810 Lange/Recke kr 200,-
100 Kroner
  1986 P.51 1+ D2861K 9178550 kr 225,-
  1987 P.51 01 D3872K 7720892 kr 350,-
  1987 P.51 1+ D3872E 5858177 kr 225,-
  1987 P.51 1+ D3873B 6216974 kr 225,-
  1987 P.51 1 D3871A 1909053 kr 200,-
  1989 P.51 1+ D7892G 8717476 kr 225,-
  1990 P.51 1+ D9901J 7485001 kr 225,-
  1990 P.51 1 E 0901J 6651808 kr 200,-
  1991 P.51 1+ E1913A 3076260 kr 225,-
  1991 P.51 1+ E1912G 2466716 kr 225,-
  2002 P.61 1 B4022D 505816D kr 200,-
  2010 P.66b 1 A6102F 503435F kr 200,-
5 Kroner
  . P.42E-M 1- blankett uten nr kr 950,-
1910 P.6i 1- C1677761 Lange/Recke kr 6 900,-
1912 P.20 1 6853796 kr 3 900,-
1929 P.20q 1/1+ H3115319 Lange/Jessen kr 875,-
  1933 p.20 1/1- A 3452126 kr 300,-
1935 P.25e 1/1- B7204509 Lange/Gellerup kr 375,-
  1942 P.20 1+ 8841775 G Svendsen/Hannibal kr 125,-
  1942 P.20 1+ 4441002 Svendsen/Friis kr 125,-
  1943 P.30j 0 J 8993582 kr .,-
  1943 P.20 01 0706952 K Svendsen/Hellerung kr 250,-
  1943 P.30j 1 J9445941 Svendsen/Lund kr 60,-
  1943 P.20 1 9825365 J Svendsen/Ingerslevgaard kr 75,-
1944 P.35A 1 AO 815736 kr 400,-
1944 P.35a 1 AL-897247 Hannibal kr 300,-
  1946 P.35a 1 BN 733013 Halberg/Pugh kr 500,-
  1949 P.35 1+ GX 882154 Halberg/Hubner kr 400,-
1950 P.35A 1+ DR 529346,flekker kr 300,-
  1950 P.35g 1+ DV 534123. Riim/Teilmann kr 300,-
  1950 P.42r 1 C0500J 5889176 Nielsen/Riim Erstatningsseddel/Replacement note kr 600,-
  1950 P.42 1/1- B0500J 8421416 kr 500,-
  1952 P.42a 01 A2523D 2080341 kr 1 000,-
1952 P.42b 1+ A2523D 0933877 Ove Jepsen/Riim kr 750,-
1952 P.42a 1-/2 A1522F 2609874 Johansen/Riim kr 75,-
  1954 P.42 1+ A 4541G 5751560 Nielsen/Riim kr 300,-
  1955 P.42g 1+ B 0553F 7178976 Johansen/Riim kr 400,-
  1955 P.42c 1 A 8551G 6198410 kr 200,-
  1956 P.42r 1+ B2500J 5090206 Erstatningsseddel kr 1 000,-
  1956 P.42 1 B2563B 3137933. Hauge Johansen/Riim kr 125,-
1957 P.42E-M 1 B5573A 5122500 kr 90,-
1957 P.42E-M 1 B4577C 6688753 kr 90,-
1957 P.42m 1 B5571F 6500941 Nielsen/Riim kr 100,-
  1957 P.42E-M 1- B6573F 0802554 kr 50,-
  1958 P.42E-M 1 B9581F 6726929 kr 75,-
1958 P.42E-M 1 B9583F 5026744 kr 75,-
1959 P.42E-M 1 C0592A 5909134 kr 75,-
  1959 P.42E-M 1 C1595B 1235203 kr 70,-
  1959 P.42 1- C0592A 2549615 Svendsen/Riim kr 30,-
1960 P.42E-M 1+ C3603F 6339849 kr 85,-
10 Kroner
  1914 P.16a 1 02511 Statsbevis kr 9 000,-
1925 P.21u 1/1- L5464920 Lange/Boye kr 500,-
1932 P.26d 1- C0897457 Lange/Hermann kr 300,-
  1935 P.26l 1 H 6219446 kr 250,-
1936 P.26n 1+ 5407042 I kr 200,-
1936 P.26n 1 3451311 I kr 150,-
1936 P.26n 1 I1266463 Svendsen/Heegaard kr 250,-
  1937 P.31 01 9054230 M. Svendsen/nergard kr 500,-
  1937 P.31a 1+ K 4503292 kr 300,-
1937 P.37a 1/1+ 3442445 K kr 200,-
1937 P.31 1 K 7922150 kr 175,-
1937 P.31 1 M 3020078 kr 175,-
1937 P.31 1 L 3253492 kr 175,-
1937 P.31 1 M 3014507 kr 175,-
1937 P.31 1 L 3203010 kr 175,-
1937 P.37b 1 5942307 L kr 125,-
1937 P.31a 1 K4828394 Svendsen/Hannibal kr 160,-
1937 P.31b 1 L0125683 Svendsen/Friis kr 150,-
1937 P.31c 1 M3511292 Svendsen/Sander kr 150,-
  1937 P.31 1 1641704 M Svendsen/Hellerung kr 150,-
1939 P.31 1+ P 4980751 kr 190,-
1939 P.39e 1+ P 5160095 kr 100,-
1939 P.31 1+ 4345430 P Svendsen/Hannibal kr 125,-
1939 P.31f 1/1+ 5414368 O kr 100,-
  1939 P.31f 1 3881716 O kr 75,-
  1939 P.31f 1 3152126v O kr 75,-
  1939 P.31g 1 4733799 P kr 75,-
  1939 P.31g 1 9500812 P kr 75,-
1939 P.31e 1 N1123645 Svendsen/pugh kr 100,-
1939 P.31f 1 O3809313 Svendsen/Hannibal kr 100,-
1939 P.31f 1 O9701813 Svendsen/Neergaard kr 100,-
1939 P.39e 1 O 9679814 rift/Tear kr 50,-
1939 P.31 1 9577333 P Svendsen/Friis kr 75,-
1939 P.31 1 6622802 P Svendsen/Hannibal kr 75,-
1939 P.31 1 9315425 O Svendsen/Vinther kr 100,-
1939 P.31 1 3997690 O Svendsen/Hellerung kr 100,-
1939 P.31 1 0620521 Q Svendsen/Hannibal kr 250,-
1939 P.31 1 0650633 Q Svendsen/Hannibal kr 250,-
1939 P.31 1 0237112 Q Svendsen/Pugh kr 250,-
1939 P.31 1 0264425 Q Svendsen/Pugh kr 250,-
1939 P.31 1/1- 0231520 Q Svendsen/Neergaard kr 175,-
1941 P.31j 1 Q 7083850 kr 100,-
  1941 P.31j 1 Q 7495546 kr 100,-
1941 P.31 1 9008357 Q Svendsen/Neergaard kr 75,-
1941 P.31 1 6589925 Q Svendsen/Heegaard kr 75,-
1941 P.31 1 4179216 R Svendsen/Heegaard kr 75,-
  1941 P.31 1 6426890 Q Svendsen/Friis kr 70,-
1942 P.31 1+ 5939061 R Svendsen/Lund kr 110,-
1942 P.31 1+ 2249015 S Svendsen/Vinther kr 75,-
1942 P.31 1+ 9536347 S Svendsen/Hellerung kr 75,-
1942 P.31 1+ 3415477 S Svendsen/Lund kr 75,-
1942 P.31 1+ 9654395 S Svendsen/Holdthusen kr 75,-
1942 P.31 1+ 3583682 S Svendsen/Pugh kr 75,-
  1942 P.31 1 S 5848056 kr 75,-
  1942 P.31l 1 S1776965 Svendsen/Lund kr 50,-
  1942 P.31l 1 S3599442 Svendsen/Friis kr 50,-
  1942 P.31l 1 S7748057 Svendsen/Neergaard, missing corner kr 50,-
1942 P.31 1 7666004 R Svendsen/Lund kr 75,-
1942 P.31 1 5801672 R Svendsen/Ingerslevgaard kr 75,-
1942 P.31 1 5616254 R Svendsen/Vinther kr 70,-
1942 P.31 1 9833234 S Svendsen/Friis kr 50,-
1942 P.31 1 2917786 S Svendsen/Sander kr 50,-
  1942 P.31 1 7989424 S Svendsen/Sander kr 150,-
  1942 P.31k 1- R 5497593 kr 50,-
  1943 P.31 0/01 0898953 U Svendsen/Friis kr 300,-
  1943 P.31 0/01 3139373 U Svendsen/Sander kr 300,-
  1943 P.31 0/01 5860458 V Svendsen/Vinther kr 300,-
  1943 P.31 0/01 5860451 V Svendsen/Vinther kr 300,-
  1943 P.31 0/01 1742457 V Svendsen/Ingerslevgaard kr 300,-
1943 P.31o 01 U1128115 Svendsen/Sander kr 150,-
  1943 P.31n 01 U 649653 kr 150,-
  1943 P.31n 01 U 2852469 kr 150,-
  1943 P.31 01 1180749 U Svendsen/Sander kr 150,-
  1943 P.31 01 0878904 V Svendsen/Sander kr 150,-
  1943 P.31 01 4187349 V Svendsen/Vinther kr 150,-
  1943 P.31 1+/01 3012490 U Svendsen/Friis kr 100,-
  1943 P.31 1+/01 6130451 V Svendsen/Lund kr 100,-
  1943 P.31 1+/01 3139503 V Svendsen/Friis kr 100,-
  1943 P.31 1+/01 1717506V Svendsen/Ingerslevgaard kr 200,-
  1943 P.31o 1+ U0716052 Svendsen/Friis kr 70,-
1943 P.31n 1+ U 8197432 kr 100,-
1943 P.31 1+ 2851857 T Svendsen/Hannibal kr 75,-
1943 P.31 1+ 9625833 T Svendsen/Imgerslevgaard kr 75,-
  1943 P.31 1+ 1226218 T Svendsen/Vinther kr 75,-
  1943 P.31 1+ 9277449 T Svendsen/Vinther kr 75,-
  1943 P.31 1+ 7425163 T Svendsen/Holdthusen kr 75,-
  1943 P.31 1+ 5914094 U Svendsen/Friis kr 75,-
  1943 P.31 1+ 6655049 U Svendsen/Vinther kr 75,-
  1943 P.31 1+ 8303838 U Svendsen/Pugh kr 75,-
  1943 P.31 1+ 9466018 U Svendsen/Hellerung kr 75,-
  1943 P.31 1+ 9480810 U Svendsen/Hellerung kr 75,-
  1943 P.31 1+ 1087784 U Svendsen/Sander kr 75,-
  1943 . 1+ 5380123 U Svendsen/Neergaard kr 75,-
  1943 P.31 1+ 6002897 V Svendsen/Lund kr 75,-
  1943 P.31 1+ 6283841 V Svendsen/Friis kr 75,-
  1943 P.31 1+ 2007429 V Svendsen/Teilmann kr 75,-
  1943 P.31 1+ 5533931 V Svendsen/Vinther kr 75,-
  1943 P.31 1+ 7314265 U. Svrndsen/Ingerslevgaard kr 75,-
1943 P.31 1/1+ 6062085 T Svendsen/Lund kr 60,-
  1943 P.31 1/1+ 8388483 U Svendsen/Pugh kr 100,-
  1943 P.31 1 V 3429608,liten avrevet bit kr 65,-
  1943 P.31 1 V 5195994 kr 65,-
1943 P.31 1 7695798 T Svendsen/Pugh kr 50,-
1943 P.31 1 3054852 T Svendsen/Hellerung kr 50,-
1943 P.31 1 7985987 T Svendsen/Hellerung kr 50,-
  1943 P.31 1 5400452 T Svendsen/Friis kr 50,-
  1943 P.31 1 6445528 U Svendsen/Hannibal kr 50,-
  1943 P.31 1 4312804 U Svendsen/Ingerslevgaard kr 50,-
  1943 P.31 1 2073829 V Svendsen/Teilmann kr 50,-
  1943 P.31o 1 4362202 U Svendsen/Ingerslevgaard kr 50,-
  1943 P.31 1 6234345 T Svendsen/Pugh kr 150,-
  1943 P.31 1- U 9578428 kr 50,-
  1943 P.36 1- T 2454777 Svendsen/Neergaard kr 50,-
  1943 P.31 2 3581174 U Svendsen/Hannibal. Rifter/Tears kr 25,-
  1944 P.36 1 CF 390771 Svendsen/Rohleder kr 50,-
1947 P.37e 1 f 5179914 Halberg/Strande kr 300,-
1947 P.37 1 7459114 e Halberg/Strande kr 300,-
  1947 P.37 1 4100547 f Hallberg/Friis kr 300,-
  1948 P.37 01 7098022 n kr 700,-
1948 P.37D-F 1 O 4997659 kr 490,-
1948 P.37e 1 s 6276117 Riim/Teilmann kr 275,-
1948 P.37 1 2409513 t Riim/Neergaard kr 300,-
  1948 P.37 1 8829258 h kr 250,-
  1948 P.37e 1/1- n 3887824 kr 250,-
1951 P.43 01 A 0514 D 5144851 Jepsen/Riim kr 1 100,-
1951 P.43a 1+ A 0513 D 8007280 kr 900,-
  1951 P.43a 1 A 0515G 3593325 kr 500,-
  1951 P.43c 1/1- A 4514 A 2469113 kr 300,-
1952 P.43 01 A8521H 0112700 kr 800,-
1952 P.43 1+ A7523A 9780341 Ove Jepsen kr 500,-
  1952 P.43d 1+ A 1523B 8621511 kr 550,-
  1952 P.44 1+ A6523C 2750720 Nielsen/Riim kr 600,-
1952 P.43 1 A2522E 6734717. Svend Nielsen kr 300,-
1952 P.43 1 A1525E 9222929 Haugen Johansen kr 325,-
1952 P.43 1 A7523D 9313254 Ove Jepsen kr 325,-
1952 P.43 1 A7522A 1913003 Ove jepsen kr 325,-
1952 P.43d 1 A1525A 5635397 Nielsen/Riim kr 400,-
1952 P.43d 1 A 5522F 2875436 kr 300,-
1952 P.43 1- A 1525 G 6328386 Ingerslevgaard/Riim kr 250,-
1954 P.44 0 C 7543 D 5877753 Jepsen/Riim kr 1 500,-
  1954 P.44d 1+ C 4543 F 1787273 kr 550,-
1954 P.44 1+ C 0542 G 2554654 Ingerslevgaard/Riim kr 300,-
1954 P.44c 1- C1547E 6196870 Johansen/riim kr 250,-
1954 P.44d 1- C2544C 8864809 Johansen/riim kr 100,-
1955 P.44c-f,h 1 d1554a 4711780 kr 175,-
1955 P.44 1 C9555E 9445206 kr 150,-
1955 P.44d 1 D1553C 4447745 kr 175,-
1955 P.44 1 D 2555 F 7868091 Jepsen/Riim kr 200,-
1955 P.44 1 D 4556 B 5210569 Nielsen/Riim kr 200,-
1955 P.44 1 D 0556 F 2443445 Jepsen/Riim kr 200,-
  1955 P.44 1 D5556F 4738382 kr 200,-
1955 P.44 1- D 4556 B 1850228 Nielsen/Riim kr 100,-
  1956 P.44c-f,h 01 E1562A 3025281 kr 375,-
  1956 P.44c-f,h 1+ E1561C 1493014 kr 250,-
  1956 P.44a-b,g 1+ E0567E 6952391 kr 400,-
1956 P.44 1+ D 9561 C 3854551 Nielsen/Riim kr 300,-
1956 P.44 1+ D 9561 D 7288843 Nielsen/Riim kr 300,-
  1956 P.44c-f,h 1/1+ e0567e 0231325 kr 200,-
1956 P.44c-f,h 1/1+ E0566F 8717978 kr 200,-
  1956 P.44c-f,h 1 D9565C 0877944 kr 150,-
1956 P.44c-f,h 1 D9562D 7692056 kr 150,-
  1956 P.44c-f,h 1 D9562D 9795081 kr 150,-
  1956 P.44c-f,h 1 D9564F 1096586 kr 150,-
  1956 P.44c-f,h 1 E1567A 2550212 kr 150,-
  1956 P.44c-f,h 1 E0564A 1243344 kr 150,-
1956 P.44c-f,h 1 D8563D 4240238 kr 150,-
  1956 P.44c-f,h 1 E0566F 0314778 kr 150,-
1956 P.44h 1 D7561E 2091850 kr 300,-
1956 P.44 1 E 0565 A 1237441 Nielsen/Riim kr 200,-
1956 P.44e 1/1- D7561F 7046495 Nielsen/Riim kr 300,-
  1957 P.44c-f,h 1 E2572A 2685073 kr 150,-
  1957 P.44c-f,h 1 E2577E 1651602 kr 150,-
1958 P.44 0/01 E 9582 C 0987441 Sunesen/Riim kr 500,-
  1958 P.44 1/1+ F2586C 1630364 kr 125,-
1958 P.44 1 E 9587 C 1660912 Nielsen/Riim kr 100,-
  1959 P.44i-aa 1+ F7594A 1495048 kr 130,-
  1959 P.44p 1 F6595B 8193937 kr 100,-
  1959 P.44 1 F8593F 9972545 kr 75,-
  1959 P.44 1 F6593F 8915478 kr 100,-
1960 P.44 0/01 G 1604 A 8173349 Nielsen/Riim kr 450,-
  1960 P.44I-AA 1+ G2605A 7407252 kr 125,-
  1960 P.44p 1+ G 2605 C 7124210 kr 125,-
  1960 P.44 1/1+ G 1604D 8802367 Nielsen/Riim kr 100,-
  1960 P.44p 1 G 3600 J 6076923 kr 300,-
  1960 P.44 1 G3603C 1598227 kr 75,-
  1960 P.44 1 G 1603E 8042032 Hartogsohn/Riim kr 75,-
  1960 P.44 1 G0603F 8037669 kr 100,-
  1961 P.44i-aa 0/01 G8612F 2637689 kr 200,-
  1961 P.44i-aa 01 G8612F 2637688 kr 150,-
1961 P.44 01 G 5616 F 4038394 Hartogsohn/Riim kr 200,-
1961 P.44 01 G 4611 E 2255272 Nielsen/Riim kr 200,-
1961 P.44 1+ G 8614 F 5135861 Nielsen/Riim kr 125,-
1961 P.44 1 G 6616 B 0471322 Hartogsohn/Riim kr 75,-
1961 P.44 1 G 7614 F 9251893 Nielsen/Riim kr 75,-
  1962 P.44i-aa 01 H1626A 4161856 kr 125,-
  1962 P.44j 1+ G9624F 6052323 Nielsen/Riim kr 120,-
1962 P.44q 1+ G 9621A 5735439 kr 100,-
  1962 P.44I-AA 1 G9625E 6812861 kr 80,-
  1963 P.44i-aa 01 H6637F 7154805 kr 110,-
1963 P.44 01 H 5636 B 4284326 Andersen/Riim kr 200,-
  1963 P.44i-aa 1+ H6637F 7999176 kr 75,-
  1963 P.44i-aa 1+ H4636A 2695682 kr 75,-
1963 P.44 1+ H 5636 B 7222436 Andersen/Riim kr 125,-
1963 P.44i-aa 1 H6630J 7702334 kr 500,-
  1963 P.44s 1 H6636B 5204121 kr 70,-
1964 P.44 0 J 4644 D 0964173 Nielsen/Riim kr 750,-
  1964 P.44i-aa 0/01 J3642E 7270998 kr 140,-
  1964 P.44i-aa 0/01 J3643D 1734600 kr 150,-
  1964 P.44i-aa 0/01 H9641B 6338391 kr 150,-
1964 P.44 0/01 H 8647 A 5708767 Nielsen/Riim kr 300,-
  1964 P.44i-aa 01 H8647A 2345859 kr 110,-
  1964 P.44i-aa 01 J3643D 1734610 kr 100,-
  1964 P.44i-aa 01 H7645A 8169549 kr 100,-
  1964 P.44i-aa 1+ H9647A 2840991 kr 75,-
  1964 P.44i-aa 1+ J1643C 0241975 kr 75,-
  1964 P.44i-aa 1+ J1643C 0241979 kr 75,-
  1964 P.44i-aa 1+ H9643A 1209332 kr 75,-
  1964 P.44 1 H 8640J 8438627 kr 50,-
  1964 P.44 1 J0647E 1947440. Manglerhjørne/missing corner kr 50,-
  1964 P.44s 1- H7647A 1840749 kr 50,-
  1965 P.44i-aa 0/01 J5654B 4729500 kr 150,-
1965 P.44 0/01 J 7657 E 4640503 Hoffmeyer/Riim kr 225,-
  1965 P.44i-aa 01 J7657F 0097443 kr 100,-
  1965 P.44i-aa 01 J9653D 8577201 kr 100,-
  1965 P.44i-aa 01 J6654C 6976777 kr 100,-
  1965 P.44i-aa 01 J6654C 6976778 kr 100,-
  1965 P.44i-aa 01 J6654C 6976779 kr 100,-
  1965 P.44i-aa 01 J9653D 8577211 kr 100,-
1965 P.44 1+ J 8650 J 7765542 Andersen/Riim.Erstatningsseddel/Replacement note kr 100,-
  1966 P.44i-aa 1+ K4663C 7263273 kr 75,-
  1966 P.44u 1 K2661B 0339756 Hoffmeyer/Riim kr 60,-
  1966 P.44y 1 K4665A 1644340 kr 30,-
  1966 P.44y 1 K3665E 8143914 kr 30,-
  1966 P.44 1 K0666D 7101668. Andersen/Riim kr 50,-
1967 P.44i-aa 0 B6710J 5931382 kr 600,-
  1967 P.44i-aa 01 K7672E 8916594 kr 100,-
  1967 P.44U 01 K9675C 5547768 kr 130,-
1967 P.44 1+/01 K 8671 D 7673590 Hoffmeyer/Riim kr 100,-
  1967 P.44u 1+ K(672C 1295668 Sunesen/Riim kr 90,-
  1967 P.44 1+ K6671E 3383083 kr 70,-
  1967 P.44 1/1+ K8674B 4987666 kr 50,-
  1967 P.44k 1 K6671A 6461687 Hoffmeyer/Riim kr 60,-
  1967 P.44U 1 K8677B 7479751 kr 50,-
  1968 P.44r9 0 A0680J 9910937 kr 500,-
  1968 P.44i-aa 0/01 A1683C 3623906 kr 100,-
  1968 P.44i-aa 0/01 A1683C 3623905 kr 100,-
  1968 P.44i-aa 0/01 A3687E 9763813 kr 100,-
  1968 P.44 0/01 A1684B 4389901 Hoffmeyer kr 150,-
  1968 P.44i-aa 01 A1681B 5678181 kr 75,-
  1968 P.44i-aa 01 A3682C 2539539 kr 75,-
  1968 P.44i-aa 01 A3682C 2539537 kr 75,-
  1968 P.44i-aa 01 A1683C 3623901 kr 75,-
1968 P.44 1+ A 3684 A 4056901 Hoffmeyer/Riim kr 100,-
  1968 P.44v 1 A2684B 2362436 kr 50,-
  1969 P.44I-AA 0/01 A5696B 9727448 kr 125,-
  1969 P.44i-aa 0/01 A6691D 1593102 kr 100,-
  1969 P.44i-aa 0/01 A6691D 1593104 kr 100,-
  1969 P.44i-aa 01 A7691A 1463519 kr 75,-
  1969 P.44i-aa 01 A8697D 0434556 kr 75,-
  1969 P.44i-aa 01 A6691D 1593101 kr 75,-
  1969 P.44y 1+ A6690J 5564215 kr 200,-
1969 P.44 1+ A 5696 B 9308637 Andersen/Valeur kr 100,-
  1970 P.44i-aa 0 A9700J 3077836 kr 300,-
  1970 P.44aa 0 B 5707 D 9395523 kr 250,-
  1970 P.44 0 B5707D 7294795 kr 200,-
  1970 P.44aa 0/01 B 5707 D 9395528 kr 175,-
  1970 P.44i-aa 01 A9706B 3327148 kr 75,-
  1970 P.44i-aa 01 B2701E 1728498 kr 75,-
  1970 P.44i-aa 01 B2702A 3119646 kr 75,-
  1970 P.44i-aa 01 A9702D 8960042 kr 75,-
  1970 P.44aa 01 B5707D 9395527 kr 100,-
1970 P.44 01 B 0706 C 5574465 Andersen/Valeur kr 150,-
  1970 P.44aa 1+ B0701E 6600213 Hoffmeyer/Valeur kr 80,-
1970 P.44 1+ B 5700 J 4623162 Hoffmeyer/Valeur Erstatningsseddel/Replacement note kr 75,-
1970 P.44 1 A 9703 B 1252638 Andersen/Valeur kr 60,-
1970 P.44 1 B 5703 D 5234890 Andersen/Valeur kr 60,-
1970 P.44 1- B 3706 B 6167832 Andersen/Valeur kr 30,-
  1971 P.44i-aa 0/01 B6710J 5931379 kr 250,-
  1971 P.44i-aa 0/01 B8712D 7583822 kr 100,-
  1971 P.44i-aa 0/01 B9710J 6145695 kr 225,-
  1971 P.44i-aa 0/01 B9710J 6145694 kr 150,-
  1971 P.44r 0/01 B 6710 J 1794056 kr 300,-
  1971 P.44aa 0/01 B 9711 C 5929157 kr 150,-
  1971 P.44i-aa 01 B8712D 7583821 kr 75,-
  1971 P.44i-aa 01 B9710J 6145693 kr 200,-
  1971 P.44i-aa 01 B9710J 6145692 kr 200,-
  1971 P.44i-aa 01 B9716F 7343605 kr 75,-
  1971 P.44i-aa 01 B7716B 6487906 kr 75,-
  1971 P.44 01 B7710J 0491727 Andersen/Valeur. Erstatningsseddel kr 150,-
  1971 P.44aa 1+ B9711C 0466410 kr 60,-
1971 P.44 1 B7711 B 4018493 Hoffmeyer/Valeur kr 50,-
1971 P.44 1 B 8710 J 9034324 Hoffmeyer/Valeur kr 50,-
  1972 P.44i-aa 0 C2720J 1106772 kr 200,-
  1972 P.48a 0 A2722L 9514590 kr 200,-
  1972 P.48a 0 A1723K 5706239 Andersen/valeur kr 175,-
1972 P.48a 0 A2721G 5685962 kr 200,-
1972 P.48 0 A 1723 K 4178423 Andersen/Valeur kr 200,-
1972 P.48 0 A 1723 N 4382672 Andersen/Valeur kr 200,-
  1972 P.44i-aa 0/01 C3725C 1586363 kr 95,-
  1972 P.44i-aa 0/01 C1727D 2736207 kr 90,-
  1972 P.48a 0/01 A2722E 4638758 Sunesen/Valeur kr 150,-
  1972 P.44i-aa 01 C2720J 1106776 kr 150,-
  1972 P.44i-aa 01 C2727B 4776311 kr 75,-
  1972 P.44i-aa 01 C2727D 4070769 kr 75,-
  1972 P.44i-aa 01 C0726A 5398133 kr 75,-
  1972 P.44i-aa 01 C2727B 4776320 kr 75,-
1972 P.48 01 1978786 A3722M kr 400,-
  1972 P.44ac 01 C1727C 7281835 kr 75,-
  1972 P.44i-aa 01 C 2725 E 7949882 kr 75,-
  1972 P.44i-aa 1+/01 C2727B 4776350 kr 60,-
  1972 P.44i-aa 1+ C0720J 8030582 kr 100,-
  1972 P.48 1+ A2722B 3154105 Sunesen kr 50,-
1972 P.44 1+ C 3721 B 6173672 Hoffmeyer/Valeur kr 75,-
1972 P.48 1+ A 1721 N 4977270 Hoffmeyer/Valeur kr 50,-
  1972 P.48 1+ A1723F 8614983 kr 50,-
  1972 P.44i-aa 1 C2727D 4913731 kr 40,-
  1972 P.44i-aa 1 C1720J 1271901 kr 100,-
  1972 P.44i-aa 1 C0720J 4789643 kr 100,-
1972 P.44 1 C 0723 A 3745272 Andersen/Valeur kr 50,-
1972 P.44 1 C 0725 D 9394846 Sunesen/Valeur kr 50,-
1972 P.44 1 C 1725 D 9471469 Sunesen/Valeur kr 50,-
1972 P.44 1 C 2721 B 4831688 Hoffmeyer/Valeur kr 50,-
  1972 P.48 1 A2723A 1824916 kr 25,-
  1972 P.48 1 A2722H 9163507. Rift/Tear kr 30,-
  1972 P.44 1 C3722E 3016232 kr 50,-
  1972 P.44 1 C2724C 3192639 kr 50,-
  1972 P.48 1 A2721H 0405225 kr 150,-
  1973 P.44i-aa 0/01 C6731C 8097918 kr 90,-
  1973 P.44i-aa 0/01 C6731C 8097919 kr 90,-
  1973 P.44i-aa 0/01 C8731D 3700833 kr 90,-
  1973 P.44i-aa 0/01 C9731D 5041684 kr 90,-
  1973 P.44i-aa 0/01 C8731D 3700831 kr 90,-
  1973 P.44i-aa 0/01 C9735E 9697636 kr 90,-
  1973 P.44ac 0/01 C9737F 0085146 kr 125,-
  1973 P.44I-AA 01 C9737F 5546225 kr 75,-
  1973 P.44i-aa 01 C8736B 6456938 kr 75,-
  1973 P.44i-aa 01 C8736B 6456931 kr 70,-
  1973 P.44i-aa 01 C9734C 3265672 kr 70,-
  1973 P.44i-aa 01 C8731C 4054629 kr 70,-
  1973 P.44i-aa 01 C4734B 2448359 kr 70,-
  1973 P.44i-aa 01 C7733B 0949807 kr 70,-
  1973 P.44i-aa 01 C5736E 6844960 kr 70,-
  1973 P.44 01 C8734D 1576388 Hoffmeyer kr 60,-
  1973 P.44ac 01 C9734E 8027554 Hoffmeyer/Valeur kr 100,-
  1973 P.44i-aa 1+ C6731C 9355373 kr 50,-
  1973 P.44n 1+ C8735D 1982935 Sunesen/Valeur kr 50,-
  1973 P.48ac 1+ C 9735 F 2626590 kr 60,-
1973 P.44 1+ C 9732 A 4402698 Sunesen/Valeur kr 50,-
  1973 P.44 1+ C44736B 1162793 kr 75,-
  1973 P.44 1+ C7732D 0673244 kr 75,-
  1973 P.44ac 1 C6737B 2923732 Hoffmeyer/Valeur kr 40,-
  1973 P.44ac 1 C9735F 1786626 kr 30,-
1973 P.44i-aa 1 C 6737 D 6845397 kr 50,-
1973 P.44 1 C 4732 C 5752092 Sunesen/Valeur kr 30,-
1973 P.44 1 C 5732 D 5209882 Sunesen/Valeur kr 30,-
1973 P.44 1 C 5737 D 6764258 Hoffmeyer/Valeur kr 30,-
1973 P.44 1 C 7731 A 9717284 Hoffmeyer/Valeur kr 30,-
1973 P.44 1 C 7737 A 2932782 Hoffmeyer/Valeur kr 30,-
1973 P.44 1 C 8734 F 9277702 Hoffmeyer/Valeur kr 30,-
1973 P.44 1 C 9730 J 0441267 Andersen/Valeur Erstatningsseddel/Replacement note kr 100,-
  1973 P.44 1 C6731E 1090430 kr 50,-
  1973 P.44 1 C8732E 9224875 kr 50,-
  1973 P.44i-aa 1/1- C7733C 8153348 kr 25,-
  1974 P.44i-aa 0 D4743B 2764547 kr 100,-
  1974 P.44i-aa 0 D5745E 1774684 kr 100,-
  1974 P.44i-aa 0 D5746D 4637007 kr 100,-
  1974 P.44i-aa 0 D5745E 1774686 kr 100,-
  1974 P.44i-aa 0 D5745E 1774685 kr 100,-
  1974 P.44i-aa 0 D5746D 6312208 kr 100,-
  1974 P.44i-aa 0 D0744A 3629672 kr 100,-
  1974 P.44i-aa 0 D1743C 2599883 kr 100,-
  1974 P.44i-aa 0 D5746D 4637006 kr 100,-
  1974 P.44i-aa 0 D2747F 0323169 kr 100,-
  1974 P.44i-aa 0 D4742C 6627228 kr 100,-
  1974 P.44i-aa 0 D5746B 4912047 kr 100,-
  1974 P.44i-aa 0 D5746B 4912045 kr 100,-
  1974 P.44i-aa 0 D0745A 4456721 kr 100,-
  1974 P.44i-aa 0 D0742D 3438791 kr 100,-
  1974 P.44i-aa 0 D5746D 6312209 kr 100,-
  1974 P.44i-aa 0 D3742F 0451076 kr 100,-
  1974 P.44i-aa 0 D2746E 9083817 kr 100,-
  1974 P.44i-aa 0 D5741E 6016545 kr 100,-
  1974 P.44i-aa 0 D5741E 6019432 kr 100,-
  1974 P.44i-aa 0 D5741E 6019433 kr 100,-
  1974 P.44i-aa 0 D5741E 6019434 kr 100,-
  1974 P.44i-aa 0 D5741E 6019435 kr 100,-
  1974 P.44i-aa 0 D5741E 6019436 kr 100,-
  1974 P.44i-aa 0 D5741E 6019437 kr 100,-
  1974 P.44i-aa 0 D5741E 6019438 kr 100,-
  1974 P.44i-aa 0 D5741E 6019439 kr 100,-
  1974 P.44i-aa 0 D5741E 6019431 kr 100,-
  1974 P.44i-aa 0 D5742D 9293527 kr 100,-
  1974 P.44i-aa 0 D4743F 9768385 kr 100,-
  1974 P.44i-aa 0 D5746B 4912049 kr 100,-
  1974 P.44i-aa 0 D5746B 4912042 kr 100,-
  1974 P.44i-aa 0 D5746B 4912043 kr 100,-
  1974 P.44i-aa 0 D5746B 4912048 kr 100,-
  1974 P.44i-aa 0 D0745A 4456352 kr 100,-
  1974 P.44i-aa 0 D4747A 5173967 kr 100,-
  1974 P.44i-aa 0 D4747A 5173965 kr 100,-
  1974 P.44i-aa 0 D4747A 5173964 kr 100,-
  1974 P.44i-aa 0 D4740J 1494754 kr 250,-
  1974 P.44i-aa 0/01 D5745D 9686829 kr 80,-
  1974 P.44i-aa 0/01 D5745D 9686827 kr 80,-
  1974 P.44i-aa 0/01 D0741B 2466178 kr 80,-
  1974 P.44i-aa 0/01 D4741B 2786165 kr 80,-
  1974 P.44i-aa 0/01 D4741B 2786163 kr 80,-
  1974 P.44i-aa 0/01 D4744C 5766612 kr 80,-
  1974 P.44i-aa 0/01 D0744F 1870332 kr 80,-
  1974 P.44i-aa 0/01 D07741F 5680624 kr 80,-
  1974 P.44i-aa 0/01 D0742C 0427507 kr 80,-
  1974 P.44i-aa 0/01 D5741D 1740804 kr 80,-
  1974 P.44i-aa 0/01 D5741D 1740803 kr 80,-
  1974 P.44i-aa 0/01 D2741C 7314253 kr 80,-
  1974 P.44i-aa 0/01 D5744C 0381329 kr 80,-
  1974 P.44i-aa 0/01 D1746C 9703830 kr 80,-
  1974 P.44i-aa 0/01 D4745B 4425470 kr 80,-
  1974 P.44i-aa 0/01 D5740J 0045036 kr 175,-
  1974 P.44i-aa 0/01 D5740J 0045038 kr 175,-
  1974 P.44i-aa 0/01 D3746B 3494714 kr 80,-
  1974 P.44i-aa 0/01 D2744A 5047351 kr 80,-
  1974 P.44i-aa 0/01 D5741B 2868591 kr 80,-
  1974 P.44i-aa 0/01 D0744B 7897784 kr 80,-
  1974 P.44i-aa 0/01 D3743B 8140907 kr 80,-
  1974 P.44i-aa 0/01 D4743F 9768386 kr 80,-
  1974 P.44i-aa 0/01 D1746C 1722248 kr 80,-
  1974 P.44i-aa 0/01 D3745B 3502797 kr 80,-
  1974 P.44i-aa 0/01 D5746B 4912044 kr 80,-
  1974 P.44i-aa 0/01 D4741B 2786161 kr 80,-
  1974 P.44i-aa 0/01 D1744E 1460141 kr 80,-
  1974 P.44i-aa 0/01 D0744A 3629678 kr 80,-
  1974 P.44i-aa 0/01 D4747A 5173963 kr 80,-
  1974 P.44i-aa 0/01 D5741E 6439083 kr 80,-
  1974 P.44i-aa 0/01 D0744E 8108497 kr 80,-
  1974 P.44i-aa 0/01 D5742E 4322975 kr 80,-
  1974 P.44 0/01 D4745F 4707685 kr 100,-
  1974 P.44ae 0/01 D0747F 1844786 Hoffmeyer/valeur kr 150,-
  1974 P.44I-AA 01 D4745B 0227019 kr 75,-
  1974 P.44I-AA 01 D2744F 0776789 kr 75,-
  1974 P.44I-AA 01 D5741E 6019440 kr 75,-
  1974 P.44i-aa 01 D4741B 2786169 kr 65,-
  1974 P.44i-aa 01 D5746A 3165813 kr 60,-
  1974 P.44i-aa 01 D5740J 0045037 kr 150,-
  1974 P.44i-aa 01 D5740J 0045039 kr 150,-
  1974 P.44i-aa 01 D1744D 8531743 kr 60,-
  1974 P.44i-aa 01 D4742D 4591967 kr 60,-
  1974 P.44i-aa 01 D4747B 4407099 kr 60,-
  1974 P.44i-aa 01 D0746C 4166166 kr 60,-
  1974 P.44i-aa 01 D0741F 3582547 kr 60,-
  1974 P.44i-aa 01 D4747A 5173970 kr 60,-
  1974 P.44i-aa 01 D4744B 9898590 kr 60,-
  1974 P.44i-aa 01 D0746C 4166162 kr 60,-
  1974 P.44i-aa 01 D0744B 7052031 kr 60,-
  1974 P.44i-aa 01 D5747E 1753168 kr 60,-
  1974 P.44i-aa 01 D5742A 6145874 kr 60,-
  1974 P.44i-aa 01 D0741E 0993728 kr 60,-
  1974 P.44i-aa 01 D5743D 2569183 kr 60,-
  1974 P.44i-aa 01 D4742B 6553711 kr 60,-
  1974 P.44i-aa 01 D0746C 4166154 kr 60,-
  1974 P.44i-aa 01 D5741C 3775945 kr 60,-
  1974 P.44i-aa 01 D5742E 4322976 kr 60,-
  1974 P.44i-aa 01 D5742E 4322973 kr 60,-
  1974 P.44i-aa 01 D2746B 1319398 kr 60,-
  1974 P.44i-aa 01 D0741C 6734813 kr 60,-
  1974 P.44i-aa 01 D0744B 1176672 kr 60,-
  1974 P.44i-aa 01 D5747F 0561043 kr 60,-
  1974 P.44ae 01 D1742B 0430953 Sunesen/Valeur kr 50,-
  1974 P.44ae 01 D2741C 1014897 Hoffmeyer/Valeur kr 50,-
1974 P.44 01 D 5740 J 1096211 Sunesen/Valeur Erstatningsseddel/Replacement note kr 100,-
  1974 P.44 01 D0741C 7158682. Hoffmeyer/Valeur kr 60,-
  1974 P.44ai 1+/01 D5745C 7930657 kr 50,-
  1974 P.44I-AA 1+ D0741A 6599239 kr 60,-
  1974 P.44i-aa 1+ D4744B 9898600 kr 40,-
  1974 P.44i-aa 1+ D5743A 3190193 kr 40,-
  1974 P.44i-aa 1+ D3742E 4580132 kr 40,-
  1974 P.44i-aa 1+ D5743D 2569197 kr 40,-
  1974 P.44i-aa 1+ D5745C 9194260 kr 40,-
  1974 P.44i-aa 1+ D3744F 0018354 kr 40,-
  1974 P.44 1+ D 0745A 5299557 Svendsen/valeur kr 30,-
  1974 P.44 1+ D3746C 2309218 kr 75,-
  1974 P.44 1+ D5742E 8524191 kr 75,-
  1974 P.44i-aa 1 D0747A 4015044 kr 30,-
  1974 P.44i-aa 1 D5740J 7280803 kr 100,-
  1974 P.44i-aa 1 D2746C 1381915 kr 30,-
  1974 P.44i-aa 1 D3743A 8494069 kr 30,-
  1974 P.44ae 1 D0745D 9707314 kr 30,-
1974 P.44 1 D 1745 B 8383378 Sunesen/Valeur kr 30,-
1974 P.44 1 D 1745 B 7966322 Sunesen/Valeur. Tape kr 30,-
1974 P.44 1 D 4743 D 4165302 Andersen/Valeur kr 30,-
  1974 P.44 1 D1747B 3743250 kr 50,-
  1974 P.44 1 D1742A 9602884 kr 50,-
  1974 P.44I-AA 1/1- D3746D 3214907 kr 35,-
  1974 P.44i-aa 1- D 07455B 0323736 kr 40,-
1974 P.44 1- D 2747 C 8936832 Hoffmeyer/Valeur kr 25,-
  1975 P.48e 0 A7752F 0854071 Sunesen/Valeur kr 160,-
  1975 P.48a 0 A6752K 2369879 kr 175,-
  1975 P.48a 0 A6752L 7370704 kr 160,-
  1975 P.48 0 A6752G 3206786 kr 200,-
1975 P.48ac 0/01 A 7751 F 8393171 kr 125,-
1975 P.48 0/01 A 5751 H 4277493 Hoffmeyer/Valeur kr 125,-
1975 P.48 0/01 A 6752 L 2369880 Sunesen/Valeur kr 125,-
1975 P.48 0/01 A 7753 A 7355804 Andersen/Valeur kr 125,-
1975 P.48 01 A 4752 J 7075657 Sunesen/Valeur kr 100,-
  1975 P.48e 01 A7753D 3969613 kr 70,-
  1975 P.48 1+ A6751J 7331362 kr 50,-
  1975 P.48 1+ A6751A 5664698 kr 50,-
  1975 P.48 1+ A5753B 7187859 kr 125,-
  1975 P.48e 1 A6752C 3229448 Sunesen/Valeur kr 40,-
  1975 P.48 1 A6752B 3550095 kr 40,-
  1975 P.48 1 A5752N 0039912 kr 30,-
  1975 P.48e 1 A 5753C 5052538 kr 40,-
  1975 P.48d 1 A4753B 9488524 kr 30,-
  1975 P.48d 1 A7751C 8350482 kr 30,-
  1975 P.48 1 A 7751A 5384900 kr 40,-
  1976 P.48b 0/01 A9761H 1003751 kr 60,-
  1976 P.48 01 B0761F 6533135 kr 75,-
  1976 P.48 01 B0761P 3959489. Svend Andersen kr 50,-
  1976 P.48b 01 B0761L 7569740 Andersen/Valeur kr 60,-
1976 P.48 01 A 9763 B 5520997 Hoffmeyer/Valeur kr 35,-
  1976 P.48 1+ B0762A 6692828 kr 25,-
  1976 P.48 1+ B0763H 0297755 Hoffmeyer kr 40,-
  1976 P.48 1+ A9761K 5265289 kr 25,-
  1976 P.48f 1+ B0761H 5951487 kr 40,-
1976 P.48 1 B 0763 N 4594280 Hoffmeyer/Valeur kr 30,-
  1977 P.48c 0 B 6771 E 2302570 kr 75,-
1977 P.48 0 B 2771 E 6948890 Andersen/Valeur kr 75,-
  1977 P.48g 0 B2771H 4984601 kr 100,-
  1977 P.44 0 B 1771H 0711435 kr 75,-
  1977 P.44 0 B7773D 4524601 kr 75,-
  1977 P.48 0/01 B7773G 4032224 kr 60,-
  1977 P.48c 0/01 B6772M 4908831 Sunesen/valeur kr 50,-
  1977 P.48c 0/01 B7773D 9054874 Hoffmeyer/valeur kr 50,-
  1977 P.44 0/01 B1771G 0711434 kr 50,-
  1977 P.48 01 B5773G 5183187 Hoffmeyer kr 40,-
  1977 P.48g 01 B1773P 7590103 Hoffmeyer/Valeur kr 60,-
  1977 P.48g 01 B4772E 4539549 Sunesen/Valeur kr 75,-
  1977 P.48g 01 B4773C 5913145 Hoffmeyer/Valeur kr 75,-
  1977 P.48g 01 B5772G 6994270 Sunesen/Valeur kr 50,-
  1977 P.48c 01 B6773G 4853934 Hoffmeyer/valeur kr 50,-
  1977 P.48g 01 B7772L 8595943 Sunesen/valeur kr 50,-
  1977 P.48c 01 B6771E 6978850 kr 30,-
1977 P.48c 01 B 4771 L 8640371 kr 50,-
1977 P.48 01 B 5772 N 5286317 Sunesen/Valeur kr 50,-
1977 P.48 01 B 7773 G 0148188 Hoffmeyer/Valeur kr 50,-
1977 P.48 01 B 7773 K 4978916 Hoffmeyer/Valeur kr 50,-
  1977 P.48g 01 B4773N 4276819 kr 50,-
  1977 P.48 01 B 7773K 1080777 kr 50,-
  1977 P.48g 1+ B3773B 6696665 Hoffmeyer/Valeur kr 40,-
  1977 P.48c 1+ B3771F 7833711 Andersen/Valeur kr 40,-
  1977 P.48 1+ B3771J 3337184 kr 50,-
  1977 P.48g 1 B2771C 1291398 Andersen/Valeur kr 30,-
  1977 P.48c 1 B2772N 8207898 Sunesen/valeur kr 30,-
  1977 P.48g 1 B3772F 6018203 Sunesen/Valeur kr 30,-
  1977 P.48a 1 B6772D 4320857 kr 25,-
  1977 P.48 1 B7772A 6083987 kr 40,-
  1977 P.48 1 A7752M 4265379.Pinholes kr 25,-
  1977 P.44 1 B4772P 4859040 kr 30,-
  1977 P.48 1 B2771B 8876231 kr 30,-
  1977 P.48 1 B 6771M 1776189 kr 30,-
  1977 P.48g 1 B5771E 6928188 kr 40,-
  1977 P.48g 1 B 3771F 2194923 kr 30,-
  1977 P.48 1 B5773M 9750823 kr 25,-
  1977 P.48 1- B3771P 3302917 kr 25,-
  1978 P.48c 0 B 8782 C 1360237 kr 75,-
1978 P.48 0 B 8783 A 4918775 Hoffmeyer/Valeur kr 75,-
1978 P.48 0 B 8782 A 0946083 Sunesen/Valeur kr 75,-
  1978 P.48 0 B8783D 1751434 kr 50,-
  1978 P.48c 0/01 B8782N 4800921 Sunesen/Valeur kr 50,-
  1978 P.48h 0/01 B8783E 5707335 Hoffmeyer/Valeur kr 50,-
  1978 P.48 0/01 B8783C 1751433 kr 40,-
  1978 P.48c 01 B8782C 0770539 kr 30,-
1978 P.48 01 B 8782 N 0547683 Sunesen/Valeur kr 50,-
  1978 P.48 01 B8781N 6466477 kr 30,-
  1978 P.48 01 B 8782F 3531538 kr 40,-
  1978 P.48 01 B8781J 2819811 kr 40,-
  1978 P.48a 1 B 8783B 0962506 kr 25,-
  1978 P.48 1 B8783B 0233870 kr 25,-
  uten år . 2 Uten Nr kr 900,-
100 Kroner
1965 P.46 1 B0656A 6025876, Svend Andersen kr 200,-
1965 P.46 1 B0650J 0301106 Hoffmeyer, erstatningsseddel kr 300,-
1970 P.46 1 B2704A 5908442 Hoffmeyer kr 250,-
  1985 P.51 01 C9852B 6939383 kr 750,-
20 Kroner
  1979 P.49a 0 A1793H 7617035 Hoffmeyer/Valeur kr 180,-
  1979 P.49a 0 A4791M 9027255 Andersen/Valeur kr 175,-
  1979 P.49a 0 A4793D 3788252 Hoffmeyer/valeur kr 175,-
1979 P.49 0 A 0793 F 8429970 Hoffmeyer/Valeur kr 200,-
1979 P.49 0 A 0791 L 1046509 Andersen/Valeur kr 200,-
  1979 P.49 0/01 A0791J 8811674 kr 95,-
  1979 P.49 0/01 A0791D 6463812 Svend Andersen kr 125,-
  1979 P.49a 01 A1791C 3779591 Andersen/Valeur kr 150,-
  1979 P.49a 01 A3793H 5956960 Hoffmeyer/Valeur kr 125,-
1979 P.49 01 A 1793 L 7065551 Hoffmeyer/Valeur kr 100,-
  1979 P.49 1+ A0792A 0828620 kr 60,-
  1979 P.49 1+ A0793D 0100449 kr 60,-
  1979 P.49 1+ A1793F 0304161 kr 75,-
  1979 P.49 1 A0792K 6275983 kr 50,-
  1979 P.49 1 A1791B 7594521 kr 40,-
  1979 P.49 1 A3791E 2352184 kr 50,-
  1979 P.49 1 A2792J 9583963 kr 50,-
  1979 P.49 1 A3793K 6069841 kr 50,-
  1979 P.49 1 A1793E 8896518 kr 50,-
  1980 P.49b 0/01 A5801J 1579846 Andersen/Billestrup kr 150,-
1980 P.49 1+ A 5802 C 9244275 Thomasen/Billestrup kr 75,-
  1980 P.49 1+ A5802K 9799047 kr 60,-
1980 P.49 1 A 5802 C 7575382 Thomasen/Billestrup kr 50,-
  1980 P.49 1 A5802E 6500834 kr 50,-
  1981 P.49c 0/01 A6812K 3283964 Thomassen/Billestrup kr 125,-
  1981 P.49 0/01 C1811N 2598277 kr 150,-
  1981 P.49c 01 C1812G 2568176 Thomassen/Billestrup kr 100,-
  1981 P.49c 1+ C1813L 5943825 Hoffmeyer/Billestrup kr 75,-
  1981 P.49 1+ C1812L 1382920 kr 60,-
  1981 P.49 1+ A6812N 3103683 kr 60,-
  1981 P.48 1+ C1811L 2280845 kr 75,-
  1981 P.49 1 C1813K 3346249 kr 40,-
  1981 P.49 1 C1811C 4180758 kr 40,-
  1981 P.49 1 C1811H 3227212 kr 50,-
  1981 P.49 1 C0811N 4107903 kr 50,-
  1981 P.49c 1 C1812M 9847682 kr 50,-
  1981 P.49 1 C1811E 3876399 kr 75,-
  1981 P.49 1 C1811E 3876399 kr 75,-
  1981 P.49 1/1- A6812L 9184882 kr 40,-
  1983 P.49 0/01 C7883E 0686156 kr 150,-
  1983 P.49 1 C2831E 4641367 kr 40,-
  1983 P.49 1 C2831M 1354360 kr 50,-
  1983 P.49 1 C2832D 5911385 kr 50,-
  1984 P.49e 0 C3843E 6340650 Hoffmeyer/Billestrup kr 175,-
  1984 P.49 01 C3843H 1783764 kr 75,-
  1984 P.49d 01 C3842D 6425201 kr 75,-
  1984 P.49e 1+ C3841L 4258567 Mikkelsen/Bellestrup kr 75,-
  1984 P.49 1+ C3842 W 3457770 kr 75,-
  1984 P.49 1+ C4843K 0968771 kr 75,-
  1984 P.49 1 C4841L 1014558 kr 50,-
  1984 P.49 1 C3841C 8704908 kr 50,-
  1984 P.49 1- C4842E 8048859 Thomassen/billestrup kr 50,-
  1984 P.49e 1- C4841J 3668667 kr 40,-
  1984 P.49 2 C 3842G 8367699 Avrevet kr 40,-
1985 P.49 0 C5851 L 3760032 /Billestrup kr 200,-
  1985 P.49e 01 C5853M 2762499 Hoffmeyer/Billestrup kr 100,-
  1985 P.49e 01 C5853H 0318157 kr 75,-
  1985 P.49 01 C5853G 8316805 kr 75,-
  1985 P.49 1+ C5853H 4466503 kr 60,-
  1985 P.49f 1+ C5851F 4835525 Mikkelsen/Billestrup kr 75,-
  1985 P.49 1+ C5852K 1447267 kr 50,-
  1985 P.49 1 C5853C 6704250 kr 50,-
  1985 P.49 1 C5851A 7494954 kr 50,-
  1985 P.49 1 C5851C 1742069 kr 50,-
  1985 P.49 1 C5851H 4162622 kr 75,-
  1985 P.49 1 C5851H 4162622 kr 75,-
1987 P.49 01 C 6873 B 8534928 Hoffmeyer/Herly kr 100,-
  1987 P.49g 1 C6873E 2922763 Hoffmeyer/Herly kr 50,-
  1987 P.49 1 C6873E 4878038 kr 50,-
  1987 P.49 1 C6873F 1454775 kr 50,-
  1987 P.49 1/1- C6871F 7078071 kr 35,-
  1988 P.49 0 C 8882G kr 125,-
  1988 P.49 1+ C8882B 8725423 kr 50,-
  1988 P.49 1+ C8883F 1300230 kr 50,-
  1988 P.49 1+ C8881B 0717802 kr 50,-
  1988 P.49 1 C7882B 7078811 Thomessen/herly kr 50,-
1988 P.49 1 C 8883 B 4434602 Hoffmeyer/Herly kr 50,-
  1988 P.49 1 C7881N1196554 kr 50,-
  1988 P.49 1 C7882M 7696009 kr 40,-
  1988 P.49 1 C8882L 8972292 kr 40,-
50 Kroner
  1939 P.32b 1 C2489429 Svendsen/Lund kr 700,-
1950 P.45, Sieg 134 01 A1500J 8074119 Erstatningsseddel kr 1 975,-
1958 P.45d 1 A2581A 2661745 kr 500,-
  1958 P.45d 1 A2581B 2393531 Nielsen/Riim kr 600,-
  1960 P.45r5 1+ A3600J 1080360 Hartogsohn/Riim kr 800,-
  1960 P.45r5 1 A3600J 0480477 sunesen/riim kr 700,-
  1960 P.45r1 1 A3600J 1047800 Hartogsohn/Riim kr 600,-
  1961 P.45r6 1 A4610J 2398189 Sunesen/Riim Erstatningsseddel/Replacement note kr 675,-
  1963 P.45r6 1+ A5630J 3516386 Hartogsohn/Riim kr 750,-
  1963 P.45h 1 A4631A 850556 Nielsen/Riim kr 600,-
  1963 P.45h 1 A4633C 8649815 Sunesen/Riim kr 600,-
  1963 P.45i 1 A5636B 0187201 Sunesen/riim kr 400,-
  1963 P.45 1 A5636A 5211938 kr 375,-
  1963 P.47 1 A4632B 7999693 Hartogsohn/Riim kr 600,-
  1966 P.45j 01 A6663A 9634399 Andersen/Riim kr 750,-
  1966 P.45j 01 A6666A 9789978 Andersen/Riim kr 750,-
  1966 P.45r7 1+ A7660J 4943827 Hoffmeyer/Riim kr 400,-
  1966 P.45r8 1+ A8660J 0184758 Andersen/Riim kr 600,-
  1966 P.45r7 1 A6660J 7844695 Andersen/Riim kr 250,-
  1970 P.45l 01 A9701A 4566504 Hoffmeyer/Valeur kr 425,-
  1970 P.45l 1+ A8702C 9409245 Sunesen/Valeur kr 200,-
  1970 P.45r9 1+ A9700J 6095429 Andersen/Valeur kr 250,-
  1970 P.45 1 A8700J 9042294 Sunesen erstatningsseddel kr 150,-
  1970 P.45 1 A9700J 2699762 Hoffmeyer, erstatningsseddel kr 150,-
  1972 P.50a 01 A1721B 0539663 Sunesen/Valeur, flekk/spot kr 700,-
  1976 P.50 01 A2761H 2398423 kr 400,-
  1978 P.50 0/01 A4782E 6572377 kr 500,-
  1978 P.50 1/1+ A5782M 7640825 kr 250,-
1982 P.50e 1+ C1822N 6366442 kr 300,-
  1982 P.50e 1+ C 0821M 6322153 kr 400,-
  1982 P:50 1 C0822L 8745401 kr 125,-
  1982 P.50 1 C0821K1164195 kr 100,-
  1982 P.50 1/1- C0822L 5723978 kr 150,-
  1984 P.50 1 C3841E 2651668. Thomsen/Bilestrup kr 200,-
  1984 P.50 1 C3841E 2651668. Thomsen/Bilestrup kr 200,-
  1985 P.50 01 C4851F 1046466.Mikkelsen/Bilestrup liten flekk kr 300,-
  1985 P.50 01 C4851J 1046469. Mikkelsen/Bilestrup kr 300,-
  1985 P.50 01 C4851F 1046466.Mikkelsen/Bilestrup liten flekk kr 300,-
  1985 P.50 01 C4851J 1046469. Mikkelsen/Bilestrup kr 300,-
  1985 P.50 1+ C4851D 1046464. Mikkelsen/Billestrup kr 250,-
  1985 P.50 1+ C4851D 1046464. Mikkelsen/Billestrup kr 250,-
  1989 P.50 1 C5892M 2888947 kr 100,-
  1990 P.50i 1 C6901E 7470173 Mikkelsen/herly kr 120,-
  1991 P.50 1+ A4011G 319087G kr 300,-
  1992 P.50 0 C7921H 5602272 kr 350,-
  1992 P.50 1+ C8921D 5547868 kr 100,-
  1993 P.50j 01 C9932G 8245759 Thomessen/Herly kr 120,-
  1993 P.50 1/1+ C9932K 5999912 kr 125,-
  1993 P.50j 1 C9931A 6749703 kr 150,-
  1994 P.50d 01 D0941C 1127495 Thomessen/herly kr 120,-
  1995 P.50l 01 D1952F 1059028 kr 400,-
  1996 P.50m 1 D2961G 3400029 kr 100,-
  1996 P.50f 1- D2962J 1038881 Thomessen/Heering kr 100,-
  1997 P.50 1+ D4972F 5580498 kr 150,-
  1997 P.50 1+ D4972C 8190225 kr 125,-
  1997 P.50 1/1+ D4971E 1978017 kr 100,-
  1997 P.50n 1 D4972D 3881366 Nielsen/Heering kr 120,-
  1998 p.50 0/01 D5981C 0223075 kr 150,-
  1998 P.50 1+/01 D5981E 0331397 Torben Nielsen kr 125,-
  1999 P.55a 1 A1991F 674575F Thomsen/Heering kr 100,-
  1999 P.60 1 A0991K 478507K kr 100,-
  2000 P.55 1 A2001G 487570 G kr 100,-
  2001 P.55 1+ A3001J 098800J kr 150,-
  2001 P.55 1/1- A4011H 057272H kr 90,-
  2001 P.55 1- A2001B 202131B kr 80,-
  2002 P.55 1 A8022K 849643K kr 100,-
  2004 P.60 1+ B0041J 275828J kr 100,-
  2004 P.60a 1 B0042K 805964K kr 125,-
  2005 P.60 1+ B2052M 680863 kr 125,-
  2005 P.60 1 B2051F 281687F kr 100,-
  2005 P.60 1 B2052D 563979D kr 125,-
  2006 P.60c 01 B3062F 977797F Nielsen/sørensen kr 150,-
  2006 P.60 1 B3062K 943325K kr 100,-
  2007 P.60 0/01 B4071L 429440L Bernstein/sørensen kr 175,-
  2007 P.60d 1+ B4072G 725814G kr 100,-
  2009 P. 0 A2091K 131961K Bernstein/sørensen kr 200,-
  2009 P.65b 0 A2091A 131959A kr 200,-
  2009 P.65 1 A5091C 035492C kr 100,-
  2011 P.65d 01 A7112F 956090F Jensen/Sørensen kr 175,-
  2013 P.65f 1+ B1131B 424828B kr 100,-
  2013 P.65 1 B1131F 203277F kr 100,-
  2013 P.65 1 B0132K 565486K kr 100,-
  2013 P.65 1/1- B1132J 595737J kr 90,-
  2202 P.55 1 A3002H 507414H kr 100,-
100 Kroner
1924 P.23h 1 A0885069 Lange/Clementsen, rifter kr 5 000,-
  1936 P.28d 1 4973075 Svendsen/Heegaard kr 2 900,-
1958 P.39r 1 s 0433110 Riim/Hansen kr 900,-
1961 P.46b 1+ A3614C 4461362 kr 400,-
1961 P.46b 1/1+ A2615A 7544449 Nielsen/riim kr 450,-
1961 P.46r1 1 A0610J 1537371 Sunesen/Riim kr 450,-
1961 P.46b 1 A3613A 7287969 Nielsen/riim kr 375,-
  1961 P.46r1 1 A0610J1856852 Erstatningsseddel kr 750,-
1962 P.46b 1 A4625C 9074507 Hartogsohn/Riim kr 400,-
1965 P.46d 1 A9656C 1449969 Andersen/Riim kr 300,-
  1965 P.46 1 A7654C 8578436 kr 350,-
  1965 P.46 1 A8653C 0843258 kr 300,-
  1965 P.46r4 1 A6650J 7903070 Eratningsseddel kr 500,-
  1970 P.46f 0/01 B 3704C 3986047 Hoffmeyer/Valeur kr 600,-
  1970 P.46 01 B4705B 3703818 kr 375,-
1970 P.46r6 1 B2700J 8064731 Hoffmeyer/Valeur kr 250,-
1972 P.51a 1 A0722H 1299539 Sunesen/Valeur kr 500,-
  1977 P.51d 0/01 A7772K 4343492 Sunesen/Valeur kr 2 500,-
1979 P.51d 0/01 B2791H 8575867 Andersen/Valeur kr 700,-
  1985 P.51 1/1+ C9851C 5462434 kr 275,-
  1985 P.51 1/1+ C9851C 5462434 kr 275,-
1985 P.51m 1 C9853C 0581074 Hoffmeyer/Billestrup kr 300,-
  1986 P.51 1 D1863H 0475704 kr 250,-
  1986 P.51 1 D1863H 0475704 kr 250,-
  1987 P.51 1+/01 D4872B 7303794 Thomsen/Herly kr 350,-
  1987 P.51 1+/01 D4872B 7303794 Thomsen/Herly kr 350,-
  1987 P.51 1+/01 D4872B 7303794 Thomsen/Herly kr 350,-
  1987 P.51 1+/01 D4872B 7303794 Thomsen/Herly kr 350,-
  1987 P.51 1+ D4871G 7653079. Mikkelsen/Herly kr 300,-
  1987 P.51 1+ D4871G 7653079. Mikkelsen/Herly kr 300,-
  1987 P.51 1 D4872B 2091464 Hoffmeyer/Herly kr 250,-
  1987 P.51 1 D4872B 2091464 Hoffmeyer/Herly kr 250,-
  1990 P.51 1+ E0903H 7089257 kr 250,-
  1990 P.51 1 E 0903B 0937854 kr 175,-
  1990 P.51 1 D8901J 4708111 kr 200,-
1991 P.51u 1+ E1913H 9509367 Hoffmeyer/Herly kr 200,-
1991 P.51 1 E 1911K 1693499 kr 125,-
1995 P.54b 01 F1952H 583365H Thomasen/Herly kr 225,-
1995 P.54e 1+ 100695B F5951B kr 150,-
1995 P.54b 1+ 109263D F1952D kr 200,-
1995 P.54d 1 F3951K 080460K Thomsen/Heering kr 175,-
  1996 P.54f 1+ F6961L 421601L Thomsen/Heering kr 200,-
  1999 P.56 1 A2992A 878477A kr 200,-
  2000 P.56 1+ A4002E 816349E kr 225,-
  2000 P.56 1 A3001N 030759N kr 175,-
  2000 P.56b 1 A3001N 283126N kr 175,-
  2000 P.56 1 A3001D 036008D. Thomessen/Heering kr 250,-
  2000 P.56 1 A3001D 036008D. Thomessen/Heering kr 250,-
  2002 P.61 1+ B0021F 251332F kr 225,-
  2002 P.61 1+ B0022L 711647L kr 225,-
  2002 P.61a 1+ B0021M 429438M kr 250,-
  2002 P.61 1 B2022A 510999A kr 175,-
  2002 P.61a 1 B0022N 670536N kr 175,-
  2002 P.61a 1 B5021A 425268A kr 200,-
  2003 P.61b 1 B8031L 443969L kr 175,-
  2006 P.61f 1 C4061D 029012D kr 175,-
  2006 P.61 1/1- C3061H 447823H kr 175,-
  2007 P.61g 01 C7071M 463772M kr 225,-
  2007 P.61g 1+ C8072N 703657N kr 200,-
  2007 P.61g 1+ C8072E 636396E kr 200,-
  2009 P.66 1 A2092D 853286D kr 175,-
  2009 P.66 1 A1092C 944434C kr 175,-
  2010 P.66 1 A5101M 174047M kr 175,-
  2013 P.66 1+ A8131E 394606E kr 200,-
  2013 P.66 1 A8132L 601187L kr 175,-
  2015 P.66d 1 B0152G 722684G kr 200,-
1000 Kroner
  1998 P.59 01 A0982F 758718F Nielsen Heering kr 2 200,-
2011 P.69 0 A0111A 206494A Bernstein/sørensen kr 4 000,-
200 Krone
  2005 P.62 1 B5051J 143732J kr 475,-
  2005 P.62 1 B5051J 143732J kr 475,-
200 Kroner
  2004 P.62 1 B4041D 170485D kr 350,-
  2005 P.62 1+ B6052J 728873J kr 400,-
  2008 P.62f 01 C2082E 518162E kr 450,-
  2011 P.67b 1+ A4112L 536952L kr 400,-
  2013 P.67 1+ A6132G 618348G kr 200,-
500 Kroner
  1931 P.29 1 0022995 Lange/Clemetsen kr 9 900,-
  1944 P.41a 0/01 006843d Svendsen/Mathiessen. Lite hjørne avrevet kr 19 500,-
  1953 P.41 1+ 3060465d Riim/hellerung kr 17 500,-
1954 P.41 1+ d3246863 Riim/Hellerung kr 13 000,-
1956 P.41h 1/1+ d 4628693 Riim/Mattiessen kr 7 000,-
  1961 P.41j 1 6647858d Riim/Hansen kr 8 900,-
  1963 P.47a 1 A0630J 2358750 Nielsen/Riim Erstatningsseddel/Replacement note kr 3 500,-
1965 P.47r2 1+ A0650J 3341301 Erstatningsseddel kr 6 500,-
  1965 P.47a 1 A0650J 4424952 Sunesen/Riim Erstatningsseddel/Replacement note kr 4 000,-
1988 P.52d 1 C0882G 4797837 Hoffmeyer/Herly kr 975,-
  1988 P.52 1/1- C0881A 9545121 kr 900,-
1997 P.58a 1+ A0971E 115941E Bodil Andersen/heering kr 1 300,-
1997 P.58a 1 A0971A 406876A kr 1 000,-
  2011 P.68b 0 A0112E 500031E Nielsen/Sørensen kr 2 900,-
  2011 P.68b 0 A0111H 194167H Bernstein/Sørensen kr 2 000,-
  2011 P.68a 0 A2102L 530983L Nielsen/Sørensen kr 2 000,-
  2011 P.68a 0 A2102M 530983M Nielsen/Sørensen kr 2 000,-
  2011 P.68b 01 A0111K 1666661K Bernstein/Sørensen kr 1 200,-
1 Krone
  1927 Sieg.50 0 S.O.S. kasse i Haderslev, uten nr kr 100,-
  1927 Sieg.50 0 S.O.S.kassen i Haderslev,uten nr 4 stk i ett ark kr 500,-
1927 Sieg.50 0 S.O.S. kasse i Haderslev,uten nr4 stk i ett arkr kr 500,-
  1927 Sieg.50 0 S.O.S. kasse i Haderslev, Nr04412 kr 60,-
  1927 Sieg.50 0 S.O.S. kasse i Haderslev, Nr06987 kr 60,-
  1927 Sieg.50 0 S.O.S. kasse i Haderslev, Nr07624 kr 60,-
  1927 Sieg.50 0 S.O.S. kasse i Haderslev, Nr07499 kr 60,-
  1927 Sieg.50 0 S.O.S. kasse i Haderslev, Nr06659 kr 60,-
  1927 Sieg.50 0 S.O.S. kasse i Haderslev, Nr05820 kr 60,-
  1927 Sieg.50 0 S.O.S. kasse i Haderslev, Nr05860 kr 60,-
  1927 Sieg.50 0 S.O.S. kasse i Haderslev,nr04230 kr 60,-
  1927 Sieg.50 0 S.O.S. kasse i Haderslev,nr07036 kr 60,-
  1927 Sieg.50 0 S.O.S. kasse i Haderslev,nr07013 kr 60,-
  1927 Sieg.50 0 S.O.S. kasse i Haderslev,nr05533 kr 60,-
  1927 P.50 0 06737 Haderslev kr 50,-
  1927 Sieg.50 0/01 S.O.S. kasse i Haderslev, Nr04359 kr 50,-
  1927 Sieg.50 0/01 S.O.S. kasse i Haderslev,nr01124 kr 50,-
  1927 Sieg.50 01 S.O.S. kasse i Haderslev, Nr06013 kr 40,-
  1927 Sieg.50 01 S.O.S. kasse i Haderslev, Nr04341 kr 40,-
  1927 Sieg.50 01 S.O.S. kasse i Haderslev, Nr04345 kr 40,-
  1927 Sieg.50 01 S.O.S. kasse i Haderslev, Nr04135 kr 40,-
  1927 Sieg.50 01 S.O.S. kasse i Haderslev, Nr03970 kr 40,-
  1927 Sieg.50 01 S.O.S. kasse i Haderslev, Nr00352 kr 40,-
  1927 . 01 avrevet hjørne kr 25,-
  1927 Sieg.50 01 04644 Haderslev kr 75,-
  1927 Sieg.50 1+ S.O.S. kasse i Haderslev, Nr04147 kr 30,-
  1927 Sieg.50 1 S.O.S. kasse i Haderslev,nr04064 kr 25,-
  1945 P.M.2 01 Den allierede Overkommando kr 200,-
  1945 P.M.2 1+/01 Den allierede Overkommando kr 125,-
  1945 P.M.2 1+ Den allierede Overkommando kr 100,-
  1945 P.M2 1- Den allierende overkommando kr 50,-
  1947 P.M10 01 Den Danske Brigade kr 500,-
1951 . 0 7417 Jutlandia- Dansk Røde Kors kr 150,-
1951 Sieg J 4 0/01 6925 Dansk Røde kors Jutlandiaseddel kr 100,-
1 Mark
  1919 Sieg.21 0 Broager Kommune, Nr053193 kr 50,-
  1919 Sieg.21 0 Broager Kommune, Nr047013 kr 50,-
1919 Sieg.21 0 Broager Kommune, Nr030958 kr 50,-
  1919 Sieg.21 0 Broager Kommune, nr006048 kr 50,-
  1919 Sieg.21 0 Broager Kommune, nr006049 kr 50,-
  1919 Sieg.21 0 Broager Kommune, nr008188 kr 50,-
  1919 Sieg.21 0 Broager Kommune, nr006043 kr 50,-
  1919 Sieg.21 0 Broager Kommune, nr006032 kr 50,-
  1919 Sieg.21 0 Broager Kommune, nr006038 kr 50,-
  1919 Sieg.21 0 Broager Kommune, nr006042 kr 50,-
  1919 Sieg.21 0 Broager Kommune, nr073250 kr 50,-
  1919 Sieg.21 0 Broager Kommune, nr008077 kr 50,-
  1919 Sieg.21 0 Broager Kommune, nr006857 kr 50,-
  1919 Sieg.21 0 Broager Kommune, nr006069 kr 50,-
  1919 Sieg.21 0 Broager Kommune, nr006068 kr 50,-
  1919 Sieg.21 0 Broager Kommune, nr006067 kr 50,-
  1919 Sieg.21 0 Broager Kommune, nr000523 kr 50,-
  1919 Sieg.21 0 Broager Kommune Nr 081628 kr 50,-
  1919 Sieg.21 0 Broager Kommune Nr 078111 kr 50,-
  1919 Sieg.21 0 Broager Kommune Nr098222 kr 50,-
  1919 Sieg.21 0 Broager Kommune Nr000308 kr 50,-
  1919 Sieg.21 0 Broager Kommune N091726r kr 50,-
  1919 Sieg.21 0 Broager Kommune Nr017712 kr 50,-
  1919 Sieg.21 0 Broager Kommune Nr014480 kr 50,-
  1919 Sieg.21 0 Broager Kommune Nr002798 kr 50,-
  1919 Sieg.21 0 Broager Kommune Nr 008080 kr 50,-
  1919 Sieg.21 0 Broager Kommune Nr 008079 kr 50,-
  1919 Sieg.21 0 007940 Broager Kommune kr 75,-
  1919 Sieg.21 0/01 Broager Kommune, Nr019496 kr 30,-
  1919 Sieg.21 0/01 Broager Kommune, Nr019764 kr 30,-
  1919 Sieg.21 0/01 Broager Kommune, Nr014440 kr 30,-
  1919 Sieg.21 0/01 Broager Kommune, Nr040602 kr 30,-
  1919 Sieg.21 0/01 Broager Kommune, nr010618 kr 30,-
  1919 Sieg.21 0/01 Broager Kommune, nr005691 kr 30,-
  1919 Sieg.21 0/01 Broager Kommune, nr000048 kr 30,-
  1919 Sieg.21 0/01 Broager Kommune, nr048132 kr 30,-
  1919 Sieg.21 0/01 Broager Kommune, nr031234 kr 30,-
  1919 Sieg.21 0/01 Broager Kommune, nr000281 kr 30,-
  1919 Sieg.21 0/01 Broager Kommune, nr083920 kr 30,-
  1919 Sieg.21 0/01 Broager Kommune, nr082174 kr 30,-
  1919 Sieg.21 0/01 Broager Kommune N078110r kr 30,-
  1919 Sieg.21 0/01 Broager Kommune N101294 kr 30,-
  1919 Sieg.21 0/01 Broager Kommune Nr0382296 kr 30,-
  1919 Sieg.21 0/01 Broager Kommune Nr015565 kr 30,-
  1919 Sieg.21 0/01 Broager Kommune Nr023729 kr 30,-
  1919 Sieg.21 0/01 Broager Kommune Nr010678 kr 30,-
  1919 Sieg.21 0/01 Broager Kommune Nr 010680 kr 30,-
  1919 Sieg.21 01 Broager Kommune, Nr053182 kr 25,-
  1919 Sieg.21 01 Broager Kommune, Nr026391 kr 25,-
  1919 Sieg.21 01 Broager Kommune, nr076677 kr 25,-
  1919 Sieg.21 01 Broager Kommune Nr 043704 kr 25,-
  1919 Sieg.21 01 Broager Kommune Nr 022166 kr 25,-
  1919 Sieg.21 1+ Broager Kommune, Nr028187 kr 25,-
  1920 Sieg.58A 0 Højer Kommune, Nr5709 kr 75,-
  1920 Sieg.22 0 Broager Kommune Nr 052874 kr 75,-
  1920 Sieg.22 0 Broager Kommune Nr187745 kr 75,-
  1920 Sieg.22 0 Broager Kommune, Nr 101964 kr 75,-
  1920 Sieg.22 0 Broager Kommune, Nr192414 kr 75,-
  1920 Sieg.22 0 Broager Kommune, Nr 082902 kr 75,-
  1920 Sieg.22 0 Broager Kommune, Nr107154 kr 75,-
  1920 Sieg.22 0 Broager Kommune, Nr099128 ,slesvig. kr 200,-
  1920 Sieg.22 0 Broager Kommune, Nr160488 kr 75,-
  1920 Sieg.22 0 Broager Kommune, nr036740 kr 75,-
  1920 Sieg23 0 Brunde Kommune, N05952r kr 75,-
  1920 Sieg23 0 Brunde Kommune, Nr34988 kr 75,-
  1920 Sieg23 0 Brunde Kommune, Nr kr 75,-
  1920 Sieg23 0 Brunde Kommune, Nr02168 kr 75,-
  1920 Sieg23 0 Brunde Kommune, Nr06617 kr 75,-
  1920 Sieg23 0 Brunde Kommune, Nr29580 kr 75,-
  1920 Sieg23 0 Brunde Kommune, Nr25821 kr 75,-
  1920 Sieg23 0 Brunde Kommune, Nr02449 kr 75,-
  1920 Sieg.23 0 Brunde Kommune, nr 38634 kr 75,-
  1920 Sieg.23 0 Brunde Kommune,nr24318 kr 75,-
  1920 Sieg.23 0 Brunde Kommune,nr02810 kr 75,-
  1920 Sieg.23 0 Brunde Kommune,nr37511 kr 75,-
1920 Sieg.23 0 Brunde Kommune,nr38323 kr 75,-
  1920 Sieg.32B 0 Graasten Kommune, nr17809 kr 75,-
  1920 Sieg.32B 0 Graasten Kommune, nr17309 kr 75,-
  1920 Sieg.32B 0 Graasten Kommune, nr07952 kr 75,-
  1920 Sieg.32B 0 Graasten Kommune, nr07094 kr 75,-
  1920 Sieg.32B 0 Graasten Kommune, nr22549 kr 75,-
  1920 Sieg.32B 0 Graasten Kommune, nr15806 kr 75,-
1920 Sieg.32B 0 Graasten Kommune, nr16145 kr 75,-
  1920 Sieg.32B 0 Graasten Kommune, Nr03999 kr 75,-
  1920 Sieg.32B 0 Graasten Kommune, Nr03984 kr 75,-
  1920 Sieg.32B 0 Graasten Kommune, Nr19039 kr 75,-
  1920 Sieg.32B 0 Graasten Kommune, Nr03985 kr 75,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr53935 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr53930 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr53936 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr53931 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr53929 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr53934 kr 30,-
1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr53933 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr53932 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr53937 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr43832 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr53919 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr53918 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr53917 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr53987 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr53986 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr53985 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr53916 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr53915 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr44395 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr32311 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr10516 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr48147 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr02523 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr02526 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr81771 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr04665 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr03599 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr53247 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr73034 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr53914 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr04563 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr47602 kr 30,-
  1920 Sieg.58A 0 Højer Kommune, Nr3939 kr 75,-
  1920 Sieg.58A 0 Højer Kommune, Nr5710 kr 75,-
  1920 Sieg.58A 0 Højer Kommune, Nr3940 kr 75,-
  1920 Sieg.58A 0 Højer Kommune, Nr5714 kr 75,-
  1920 Sieg.58A 0 Højer Kommune, Nr4743 kr 75,-
1920 Sieg.58A 0 Højer Kommune, Nr5787 kr 75,-
  1920 Sieg.58A 0 Højer Kommune, Nr3648 kr 75,-
  1920 Sieg.58A 0 Højer Kommune, Nr2868 kr 75,-
  1920 Sieg.58A 0 Højer Kommune, Nr5155 kr 75,-
  1920 Sieg.58A 0 Højer Kommune, Nr1434 kr 75,-
  1920 Sieg.58A 0 Højer Kommune, Nr1054 kr 75,-
  1920 Sieg.58A 0 Højer Kommune, Nr5713 kr 75,-
  1920 Sieg.58c 0 Højer Kommune,Nr Nr08680 kr 60,-
  1920 Sieg.58c 0 Højer Kommune,Nr N12892 kr 60,-
  1920 Sieg.58c 0 Højer Kommune,Nr Nr01777 kr 60,-
  1920 Sieg.58c 0 Højer Kommune,Nr Nr09065 kr 60,-
  1920 Sieg.58c 0 Højer Kommune,Nr Nr11230 kr 60,-
  1920 Sieg.58c 0 Højer Kommune,Nr Nr11237 kr 60,-
  1920 Sieg.83 0 04281 Sottrup Kommune kr 150,-
  1920 Sieg.22 0 112847 Broager Kommune Plebiscit kr 150,-
  1920 Sieg.34 0 99370 Gramby Kommune kr 75,-
  1920 Sieg.58A 0 3916 Højer Kommune kr 150,-
  1920 Sieg.11 0/01 Avnbøl Kommune nødseddel kr 100,-
1920 Sieg.5 0/01 Augustenborg Kommune Nødseddel, Nr 03717 kr 75,-
  1920 Sieg.5 0/01 Augustenborg Kommune Nødseddel, Nr 50829 kr 75,-
  1920 Sieg.5 0/01 Augustenborg Kommune Nødseddel, Nr92869 kr 75,-
  1920 Sieg.5 0/01 Augustenborg Kommune Nødseddel, Nr 28329 kr 75,-
  1920 Sieg 5 0/01 Augustenborg Kommune nødseddel, nr50144 kr 75,-
  1920 Sieg 5 0/01 Augustenborg Kommune nødseddel, nr00907 kr 75,-
  1920 Sieg 5 0/01 Augustenborg Kommune nødseddel, nr90390 kr 75,-
  1920 Sieg 5 0/01 Augustenborg Kommune nødseddel, nr30498 kr 75,-
  1920 Sieg 5 0/01 Augustenborg Kommune nødseddel, nr71924 kr 75,-
1920 Sieg 5 0/01 Augustenborg Kommune nødseddel, nr14377 kr 75,-
  1920 Sieg.22 0/01 Broager Kommune Nr082716 kr 50,-
  1920 Sieg.22 0/01 Broager Kommune Nr113851 kr 50,-
  1920 Sieg.22 0/01 Broager Kommune Nr137889 kr 50,-
  1920 Sieg.22 0/01 Broager Kommune, Nr123908 kr 50,-
  1920 Sieg.22 0/01 Broager Kommune, Nr099050 ,slesvig. kr 150,-
  1920 Sieg.22 0/01 Broager Kommune, Nr028251 kr 50,-
  1920 Sieg.22 0/01 Broager Kommune, Nr199677 kr 50,-
  1920 Sieg.22 0/01 Broager Kommune, Nr 121332 kr 50,-
  1920 Sieg.22 0/01 Broager Kommune, Nr016419 kr 50,-
  1920 Sieg.22 0/01 Broager Kommune, Nr013489 kr 50,-
  1920 Sieg.22 0/01 Broager Kommune, Nr011923 kr 50,-
  1920 Sieg.22 0/01 Broager Kommune, nr028245 kr 50,-
  1920 Sieg.22 0/01 Broager Kommune, nr036745 kr 50,-
  1920 Sieg.23 0/01 Brunde Kommune,nr00479 kr 50,-
  1920 Sieg.23 0/01 Brunde Kommune,nr05786 kr 50,-
  1920 Sieg.32B 0/01 Graasten Kommune, nr19368 kr 50,-
  1920 Sieg.32B 0/01 Graasten Kommune, nr06011 kr 50,-
  1920 Sieg.32B 0/01 Graasten Kommune, nr02814 kr 50,-
  1920 Sieg.32B 0/01 Graasten Kommune, Nr06276 kr 50,-
  1920 Sieg.32B 0/01 Graasten Kommune, Nr06672 kr 50,-
  1920 Sieg.32B 0/01 Graasten Kommune, Nr06673 kr 50,-
  1920 Sieg.32B 0/01 Graasten Kommune, Nr19000 kr 50,-
  1920 Sieg.32B 0/01 Graasten Kommune, Nr06660 kr 50,-
  1920 Sieg.32B 0/01 Graasten Kommune, Nr03768 kr 50,-
  1920 Sieg.32B 0/01 Graasten Kommune, Nr22298 kr 50,-
  1920 Sieg.32B 0/01 Graasten Kommune, Nr19052 kr 50,-
  1920 Sieg.32B 0/01 Graasten Kommune, Nr09891 kr 50,-
  1920 Sieg.32B 0/01 Graasten Kommune, Nr09892 kr 50,-
  1920 Sieg.34 0/01 Gramby Kommune, Nr44395 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0/01 Gramby Kommune, Nr96476 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0/01 Gramby Kommune, Nr51667 kr 30,-
  1920 Sieg.58c 0/01 Højer Kommune,Nr Nr11473 kr 50,-
  1920 Sieg.58c 0/01 Højer Kommune,Nr Nr06924 kr 50,-
  1920 Sieg.58c 0/01 Højer Kommune,Nr Nr11671 kr 50,-
  1920 Sieg.58c 0/01 Højer Kommune,Nr Nr19303 kr 50,-
  1920 Sieg 23 0/01 20172 Brunde kommune kr 150,-
  1920 Sieg.5 0/01 03879 Augustenborg Kommune kr 200,-
  1920 Sieg. 101A 0/01 30326 Tinglev Kommune kr 150,-
  1920 Sieg.32 0/01 20364 Graasten Kommune kr 250,-
  1920 Sieg.22 01 Broager Kommune, Nr 000466 kr 50,-
  1920 Sieg.22 01 Broager Kommune, N000478r kr 50,-
1920 Sieg.22 01 Broager Kommune, Nr115569 kr 50,-
  1920 Sieg.22 01 Broager Kommune, Nr099256, slesvig . kr 100,-
  1920 Sieg.22 01 Broager Kommune, Nr099304 ,slesvig. kr 100,-
  1920 Sieg.22 01 Broager Kommune, Nr099305 ,slesvig. kr 100,-
  1920 Sieg.22 01 Broager Kommune, Nr174799 kr 40,-
  1920 Sieg.22 01 Broager Kommune, Nr 156029 kr 40,-
  1920 Sieg.22 01 Broager Kommune, Nr 139791 kr 40,-
  1920 Sieg.22 01 Broager Kommune, nr033488 kr 40,-
  1920 Sieg.32B 01 Graasten Kommune, nr07749 kr 40,-
  1920 Sieg.32B 01 Graasten Kommune, Nr07248 kr 40,-
  1920 Sieg.58A 01 Højer Kommune, Nr9640 kr 50,-
  1920 Sieg.22 01 101018 Broager Kommune Plebiscit kr 100,-
  1920 Sieg.22 1+ Broager Kommune, nr003365 kr 25,-
  1920 . 1- 071949 Plebiscit Slesvig. Rifter kr 25,-
1921 Sieg 7 0/01 Augustenborg Kommune nødseddel, nr3251 kr 150,-
  1921 Sieg 7 0/01 Augustenborg Kommune nødseddel, nr17740 kr 150,-
1,2,5,10 Kroner
  1927 Sieg.50-53 0 S.O.S. kassen i Haderslev,Nr kr 400,-
1/2 mark
1917 Sieg.15 01 Nr 3098 Broager Spare og Laanekaffe kr 600,-
1917 Sieg.15 1/1+ Broager Spare og Laanekaffe kr 390,-
  1917 Sieg.15 1 Nr 2092 Broager Spare og Laanekaffe,tapet kr 250,-
  1917 Sieg.15 1 Nr 1375 Broager Spare og Laanekaffe kr 350,-
  1917 Sieg.15 1 Nr 3405 Broager Spare og Laanekaffe kr 350,-
1917 Sieg.15 1 Nr 294 Broager Spare og Laanekaffe kr 350,-
  1917 Sieg.15 1- Broager Spare og Laanekaffe kr 250,-
10 Kroner
  1927 Sieg.53 0 S.O.S. kassen i Haderslev,Nr kr 400,-
1927 Sieg.53 0 S.O.S. kassen i Haderslev,Nr01374 kr 150,-
  1927 Sieg.53 0 S.O.S. kassen i Haderslev,N03136r kr 150,-
  1927 Sieg.53 0 S.O.S. kassen i Haderslev,Nr00806 kr 150,-
  1927 Sieg.53 0 S.O.S. kassen i Haderslev,Nr02474 kr 150,-
  1927 Sieg.53 0 S.O.S. kassen i Haderslev,uten Nr kr 200,-
1927 Sieg.53 0 S.O.S. kassen i Haderslev,uten Nr 2 stk i ark kr 400,-
1927 Sieg 53 0 S.O.S kasse i Haderslev nr 03538 kr 200,-
1933 Sieg4 0 Nørre Løgum Lokalkreds Nr 435 kr 400,-
1943 P.31 1- 3134284 kr 50,-
  1945 P.M4 1+ D/20 013405 Allierde overkommando kr 750,-
1947-1958 P.M12 1+ 0041981 Den Danske Brigade kr 3 500,-
1951 . 1 831 Jutlandia- Dansk Røde Kors kr 2 500,-
10 Mark
  1920 Sieg.110 01 07741 Tønder Kommune kr 300,-
10 Pf
  1920 Sieg.18 0 Broager Kommune,nr34759 kr 150,-
  1920 Sieg.18 0 Broager Kommune,nr13926 kr 150,-
  1920 Sieg.18 0 Broager Kommune,,nr31360 kr 150,-
  1920 Sieg.18 0 Broager Kommune, nr31356 kr 150,-
  1920 Sieg.18 0 Broager Kommune,10352 kr 150,-
  1920 Sieg.18 0/01 Broager Kommune, nr33089 kr 120,-
  1920 Sieg.18 0/01 Broager Kommune,nr 15011 kr 120,-
1920 Sieg.18 0/01 Broager Kommune,nr31376 kr 120,-
  1920 Sieg.18 1+ Broager Kommune,nr36415 kr 75,-
  1920 Sieg.18 1+ Broager Kommune,nr02944 kr 75,-
  1920 Sieg.18 1+ Broager Kommune,nr01706 kr 75,-
  1920 Sieg.18 1+ Broager Kommune,29057 kr 75,-
  1920 Sieg.18 1 Broager Kommune,nr20214 kr 50,-
  1920 Sieg.18 1 Broager Kommune,nr33806 kr 50,-
  1920 Sieg.18 1 Broager Kommune,nr17070 kr 50,-
  1920 Sieg.18 1 Broager Kommune15816 kr 50,-
  1920 Sieg.18 1 Broager Kommune,02634 kr 50,-
  1920 Sieg18 1 Broager Kommune Nr01243 kr 50,-
  1920 Sieg18 1 Broager Kommune Nr03875 kr 50,-
  1920 Sieg18 1 Broager Kommune Nr05466 kr 50,-
  1920 Sieg18 1- Broager Kommune Nr14089 kr 25,-
10 Pfennig
1917 Seig.37 0/01 Haderslev Købstad, Nr11671 kr 500,-
  1917 Seig.37 1 Haderslev Købstad, Nr12050 kr 250,-
  1917 Seig.37 1 Haderslev Købstad, Nr10472 kr 250,-
  1917 Seig.37 1 Haderslev Købstad, Nr06168 kr 250,-
  1917 Seig.37 1 Haderslev Købstad, Nr24703 kr 250,-
  1917 Sieg.37 1 Haderslev Købstad, nr75565 kr 250,-
  1917 Sieg.37 1 Haderslev Købstad, nr87976 kr 250,-
  1917 Seig.37 1/1- Haderslev Købstad, N11170 kr 210,-
  1917 Seig.37 1/1- Haderslev Købstad, Nr96372 kr 210,-
  1917 Seig.37 1- Haderslev Købstad, Nr05193 kr 190,-
  1917 Sieg.37 1- Haderslev Købstad, nr18630 kr 200,-
  1917 Sieg.37 1- Haderslev Købstad, nr79938 kr 200,-
  1917 Sieg.37 1- Haderslev Købstad, n45594, tapet kr 200,-
  1917 Sieg.37 1- Haderslev Købstad, nr10323 kr 200,-
  1917 Sieg.37 1- Haderslev Købstad, nr92956 kr 200,-
  1917 Sieg.37 1- Haderslev Købstad, nr38392 kr 200,-
  1919 Sieg.94A 0 521835 1/11-1920 Sonderburg kr 200,-
1920 Sieg.43 0 Haderslev Købstad, Nr163073 kr 40,-
  1920 Sieg.43 0 Haderslev Købstad, Nr181007 kr 40,-
  1920 Sieg.43 0 Haderslev Købstad, Nr009857 kr 40,-
  1920 Sieg.43 0 Haderslev Købstad, Nr179472 kr 40,-
  1920 Sieg.43 0 Haderslev Købstad, Nr021689 kr 40,-
  1920 Sieg.43 0 Haderslev Købstad, Nr163068 kr 40,-
  1920 Sieg.43 0 Haderslev Købstad, Nr018329 kr 40,-
  1920 Sieg.43 0 Haderslev Købstad, Nr008770 kr 40,-
  1920 Sieg.43 0 Haderslev Købstad, Nr134866 kr 40,-
  1920 Sieg.43 0 Haderslev Købstad, Nr008778 kr 40,-
  1920 Sieg.43 0 Haderslev Købstad, Nr008776 kr 40,-
  1920 Sieg.43 0 Haderslev Købstad, Nr008779 kr 40,-
  1920 Sieg.43 0 Haderslev Købstad, Nr025627 kr 40,-
  1920 Sieg.43 0 Haderslev Købstad, Nr025614 kr 40,-
  1920 Sieg.43 0 Haderslev Købstad, Nr025618 kr 40,-
  1920 Sieg.43 0 Haderslev Købstad, Nr196858 kr 40,-
  1920 Sieg.43 0 Haderslev Købstad, Nr134867 kr 40,-
  1920 Sieg.43 0 Haderslev Købstad, Nr007560 kr 40,-
  1920 Sieg.43 0 Haderslev Købstad, Nr025596 kr 40,-
  1920 Sieg.43 0 Haderslev Købstad, Nr044347 kr 40,-
  1920 Sieg.43 0 Haderslev Købstad, Nr025624 kr 40,-
  1920 Sieg.43 0 Haderslev Købstad, Nr025623 kr 40,-
  1920 Sieg.43 0 Haderslev Købstad, Nr007565 kr 40,-
  1920 Sieg.43 0 Haderslev købstad, Nr012089 kr 40,-
  1920 Sieg.43 0 Haderslev købstad, Nr012081 kr 40,-
  1920 Sieg.43 0 Haderslev købstad, Nr018061 kr 40,-
  1920 Sieg.43 0 Haderslev købstad, Nr023736 kr 40,-
  1920 Sieg.43 0 134882 Hadersleben kr 75,-
10 Øre
  1947/58 P.M8 1+ 0245750. Den Danske Brigade kr 100,-
  1947/58 P.M8 1+ 0052080 Den Danske Brigade kr 100,-
  1947/58 P.M8 1 0107797 Den Danske Brigade kr 50,-
  1947/58 P.M8 1 0372233 Den Danske Brigade kr 50,-
  1947/58 P.M8 1 0010074 Den Danske Brigade kr 50,-
1947-1958 P.M8 0 0023156 Den Danske Brigade kr 250,-
1951 . 1 1360 Jutlandia- Dansk Røde Kors kr 1 500,-
2 Kroner
1898 P.S234 1- 4319 Odense Kreditbank. 2. utgave kr 4 000,-
  1927 Sieg.51 0 S.O.S.kassen i Haderslev,Nr06198 kr 75,-
  1927 Sieg.51 0 S.O.S.kassen i Haderslev,Nr07327 kr 75,-
  1927 Sieg.51 0 S.O.S.kassen i Haderslev,Nr07322 kr 75,-
  1927 Sieg.51 0 S.O.S.kassen i Haderslev,Nr08325 kr 75,-
  1927 Sieg.51 0 S.O.S.kassen i Haderslev,Nr02131 kr 75,-
  1927 Sieg.51 0 S.O.S.kassen i Haderslev,Nr00925 kr 75,-
  1927 Sieg.51 0 S.O.S.kassen i Haderslev,Nr07917 kr 75,-
  1927 Sieg.51 0 S.O.S.kassen i Haderslev,Nr07980 kr 75,-
  1927 Sieg.51 0 S.O.S.kassen i Haderslev,Nr07978 kr 75,-
  1927 Sieg.51 0 S.O.S.kassen i Haderslev,Nr08588 kr 75,-
  1927 Sieg.51 0 S.O.S. kassen i Haderslev, Nr09633 kr 75,-
  1927 Sieg.51 0 S.O.S. kassen i Haderslev, Nr08738 kr 75,-
  1927 Sieg.51 0/01 S.O.S.kassen i Haderslev,Nr00514 kr 60,-
  1927 Sieg.51 01 S.O.S.kassen i Haderslev,Nr03613 kr 75,-
  1927 Sieg.51 01 S.O.S.kassen i Haderslev,Nr08373 kr 75,-
1927 Sieg 51 01 S.O.S kasse i Haderslev nr 00274 kr 50,-
  1927 Sieg.51 1 S.O.S. kassen i Haderslev, Nr06469 kr 75,-
2 Mark
  1920 Sieg.33A 0 Graasten Kommune, Nr01635 kr 100,-
  1920 Sieg.33A 0 Graasten Kommune, Nr01636 kr 100,-
  1920 Sieg.33A 0 Graasten Kommune, Nr05413 kr 100,-
  1920 Sieg.33A 0 Graasten Kommune, Nr05410 kr 100,-
  1920 Sieg.33A 0 Graasten Kommune, Nr10018 kr 75,-
1920 Sieg.33A 0 Graasten Kommune, Nr05807 kr 100,-
  1920 Sieg.33C 0 Graasten Kommune, Nr02692 kr 230,-
1920 Sieg.33C 0 Graasten Kommune, Nr02922 kr 230,-
  1920 Sieg.33C 0 Graasten Kommune, Nr02952 kr 230,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby Kommune, NrH8124 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby Kommune, NrH8125 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby Kommune, NrH8126 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby Kommune, NrH8130 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby Kommune, NrH8129 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby Kommune, NrH8131 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby Kommune, NrN3240 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby Kommune, NrN3239 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby Kommune, NrN3238 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby Kommune, NrO8430 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby Kommune, NrP3652 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby Kommune, NrT7153 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby Kommune, NrT7152 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby Kommune, NrL1566 kr 50,-
1920 Sieg.35 0 Gramby kommune, NrG8598 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby kommune, NrP0725 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby kommune, NrP0724 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby kommune, NrP0723 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby kommune, NrP0720 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby kommune, NrP0719 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby kommune, NrP0718 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby kommune, NrP0717 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby kommune, NrP0716 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby kommune, NrH5888 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby kommune, NrN3165 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby kommune, NrT7059 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby kommune, NrT7069 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby kommune, NrP0845 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby kommune, NrC8509 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby kommune, NrN3255 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby kommune, NrP5201 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby kommune, NrN3258 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 G 5434 Gramby Kommune kr 150,-
  1920 Sieg.33A 0/01 Graasten Kommune, Nr04827 kr 75,-
  1920 Sieg.33A 0/01 Graasten Kommune, Nr07607 kr 75,-
  1920 Sieg.33A 0/01 Graasten Kommune, Nr01642 kr 75,-
  1920 Sieg.33A 0/01 Graasten Kommune, Nr03558 kr 75,-
  1920 Sieg.33A 0/01 Graasten Kommune, Nr03559 kr 75,-
  1920 Sieg.33A 0/01 Graasten Kommune, Nr01537 kr 75,-
  1920 Sieg.33A 0/01 Graasten Kommune, Nr05428 kr 75,-
  1920 Sieg.33A 0/01 Graasten Kommune, Nr06407 kr 75,-
  1920 Sieg.33A 0/01 Graasten Kommune, Nr06408 kr 75,-
  1920 Sieg.33A 0/01 Graasten Kommune, Nr05421 kr 75,-
  1920 Sieg.33A 0/01 Graasten Kommune, Nr04264 kr 75,-
  1920 Sieg.33B 0/01 Graasten Kommune, Nr03458 kr 200,-
  1920 Sieg.33C 0/01 Graasten Kommune, Nr02923 kr 175,-
  1920 Sieg.33C 0/01 Graasten Kommune, Nr09826 kr 175,-
  1920 Sieg.35 0/01 Gramby kommune, NrN3256 kr 40,-
  1920 Sieg.35 0/01 Gramby kommune, NrA1835 kr 40,-
  1920 Sieg.35 0/01 Gramby kommune, NrL0425 kr 40,-
  1920 Sieg.35 0/01 Gramby Kommune, Nrv1764 kr 40,-
  1920 Sieg.35 0/01 Gramby Kommune, Nrp0722 kr 40,-
  1920 Sieg.35 0/01 Gramby Kommune, NrV0084 kr 40,-
  1920 Sieg.35 0/01 Gramby Kommune, NrU0715 kr 40,-
  1920 Sieg.35 0/01 Gramby Kommune, NrU0262 kr 40,-
  1920 Sieg.33B 01 Graasten Kommune, Nr00820 kr 150,-
  1920 Sieg.35 01 Gramby Kommune, NrV0721 kr 30,-
  1920 Sieg.33A 1+ Graasten Kommune, Nr04412 kr 40,-
  1920 Sieg.33A 1 Graasten Kommune, Nr00383 kr 30,-
  1920 Sieg.35 1- Gramby Kommune, NrP8629, TAPET kr 25,-
20 Pfennig
  1920 Sieg103 0 135977 Tondern kr 100,-
25 PF
  1920 Sieg.1 0 Aabenraa, nødseddel,nr48459 skiffergrå kr 50,-
  1920 Sieg.1 0 Aabenraa, nødseddel,22881 grønngrå kr 50,-
1920 Sieg.25 0 Daler Kommune, Nr22279 kr 90,-
  1920 Sieg.25 0 Daler Kommune, Nr45830 kr 90,-
  1920 Sieg.25 0 Daler Kommune, Nr11437 kr 90,-
  1920 Sieg.25 0 Daler Kommune, Nr40878 kr 90,-
  1920 Sieg.25 0 Daler Kommune, Nr18807 kr 90,-
  1920 Sieg.25 0 Daler Kommune, Nr10333 kr 90,-
  1920 Sieg.1 0/01 Aabenraa, nødseddel,48506 skiffergrå kr 40,-
1920 Sieg.1 01 Aabenraa, nødseddel,63490 grønngrå kr 40,-
  1920 Sieg.1 01 Aabenraa, nødseddel,04301 grønngrå kr 40,-
  1920 Sieg.1 1+ Aabenraa, nødseddel, 08928 grønngrå kr 25,-
  1920 Sieg.1 1+ Aabenraa, nødseddel,22800 grønngrå kr 25,-
25 Pfennig
1917 Sieg.38 1 Haderslev Købstad, nr09908 kr 250,-
1917 Sieg.38 1 Haderslev Købstad, nr10091 kr 250,-
1917 Sieg.38B 1 Haderslev Købstad, nr27548 kr 270,-
  1917 Sieg.38 1/1- Haderslev Købstad, nr41602 kr 210,-
  1917 Sieg.38 1/1- Haderslev Købstad, n19669 kr 210,-
  1917 Sieg.38 1- Haderslev Købstad, nr30587 kr 185,-
  1917 Sieg.38B 1- Haderslev Købstad, nr06427 kr 210,-
  1917 Sieg.38 1-/2 Haderslev Købstad, nr19280 kr 100,-
  1920 Sieg.27 0 Dybbøl Kommune, nr16670 kr 150,-
  1920 Sieg.27 0 Dybbøl Kommune, nr0820 kr 150,-
  1920 Sieg.27 0 Dybbøl Kommune, nr27110 kr 150,-
  1920 Sieg.27 0 Dybbøl Kommune, nr33981 kr 150,-
  1920 Sieg.27 0 Dybbøl Kommune, nr27172 kr 150,-
  1920 Sieg.27 0 Dybbøl Kommune, nr1120 kr 150,-
  1920 Sieg.27 0 Dybbøl Kommune, nr0029 kr 150,-
  1920 Sieg.27 0 Dybbøl Kommune, nr2099 kr 150,-
  1920 Sieg.27 0 Dybbøl Kommune, nr36242 kr 150,-
  1920 Sieg.27 0 Dybbøl Kommune, nr34753 kr 150,-
  1920 Sieg.27 0 Dybbøl Kommune, nr30164 kr 150,-
  1920 Sieg.27 0 Dybbøl Kommune, nr39224 kr 150,-
  1920 Sieg.27 0 Dybbøl Kommune, nr32471 kr 150,-
  1920 Sieg.27 0 Dybbøl Kommune, nr28291 kr 150,-
  1920 Sieg.27 0 Dybbøl Kommune, nr17176 kr 150,-
1920 Sieg.56 0 Højer Kommune, Nr01476 kr 90,-
  1920 Sieg.56 0 Højer Kommune, Nr01477 kr 90,-
  1920 Sieg.56B 0 Højer Kommune, Nr16916 kr 75,-
  1920 Sieg.56B 0 Højer Kommune, Nr14034 kr 75,-
  1920 Sieg.56B 0 Højer Kommune, Nr06429 kr 75,-
  1920 Sieg.56B 0 Højer Kommune, Nr22282 kr 75,-
  1920 Sieg.56B 0 Højer Kommune, Nr18920 kr 75,-
  1920 Sieg104 0/01 068074 Tønder kr 100,-
  1920 Sieg114A 0/01 013764 Vojens Kommune kr 150,-
  1920 Sieg.114A 01 22028 Vojens Kommune kr 100,-
25 Øre
  1920 Sieg.27 0 Dybbøl Kommune, nr5496 kr 150,-
  1920 Sieg.27 0 Dybbøl Kommune, nr31926 kr 150,-
  1920 Sieg.27 0 Dybbøl Kommune, nr36782 kr 150,-
  1920 Sieg.27 0 Dybbøl Kommune, nr37924 kr 150,-
  1920 Sieg.27 0 Dybbøl Kommune, nr27510 kr 150,-
  1920 Sieg.27 0 Dybbøl Kommune, nr27755 kr 150,-
  1920 Sieg.27 0 Dybbøl Kommune, nr27756 kr 150,-
  1920 Sieg.27 0 Dybbøl Kommune, nr39107 kr 150,-
  1920 Sieg.27 0 Dybbøl Kommune, nr25273 kr 150,-
  1920 Sieg.27 0 Dybbøl Kommune, nr29312 kr 150,-
  1920 Sieg.27 0 Dybbøl Kommune, nr38720 kr 150,-
  1920 Sieg.27 0 Dybbøl Kommune, nr29138 kr 150,-
  1920 Sieg.27 1 5522 Dubbøl Kommune kr 125,-
  1945 P.M1 1+ Den allierede Overkommando kr 300,-
  1947/58 P.M9 1 0013451 Den Danske Brigade kr 75,-
  1945 P.M1 1+ Den Allierede Overkommando kr 400,-
1947-1958 P.M9 01 0019166 Den Danske Brigade kr 200,-
1951 . 0 4916 Jutlandia- Dansk Røde Kors kr 100,-
5 Kroner
  1927 Sieg.52 0 S.O.S. kassen i Haderslev, uten nr kr 125,-
  1927 Sieg.52 0 S.O.S. kassen i Haderslev, Nr01206 kr 80,-
  1927 Sieg.52 0 S.O.S. kassen i Haderslev, Nr01046 kr 80,-
  1927 Sieg.52 0 S.O.S. kassen i Haderslev, Nr01398 kr 80,-
  1927 Sieg.52 0 S.O.S. kassen i Haderslev, Nr02119 kr 80,-
  1927 Sieg.52 0 S.O.S. kassen i Haderslev, Nr00730 kr 80,-
  1927 Sieg.52 0 S.0.S. kassen i Haderslev, Nr00728 kr 80,-
1927 Sieg 52 0 S.O.S kasse i Haderslev nr 01807 kr 100,-
  1927 Sieg.52 0/01 S.O.S. kassen i Haderslev, Nr00968 kr 70,-
  1927 Sieg.52 0/01 S.O.S. kassen i Haderslev, Nr01207 kr 70,-
  1927 Sieg.52 0/01 S.O.S. kassen i Haderslev, Nr01209 kr 70,-
  1927 Sieg.52 0/01 S.O.S. kassen i Haderslev, Nr01210 kr 70,-
  1927 Sieg.52 0/01 S.O.S. kassen i Haderslev, Nr00680 kr 70,-
  1927 Sieg.52 01 S.O.S. kassen i Haderslev, Nr00883 kr 60,-
  1927 Sieg.52 01 S.O.S. kassen i Haderslev, Nr01241 kr 60,-
  1927 Sieg.52 1+ S.O.S. kassen i Haderslev, Nr00503 kr 30,-
  1927 Sieg.52 1 S.O.S. kassen i Haderslev, Nr00798 kr 25,-
  1945 P.M3 1- Allierde overkommando kr 500,-
  1951 . 0 5579 Danske røde Kors Jutlandiaseddel kr 200,-
  1951 P. 0/01 5983 Jutlandia. Dansk røde Kors kr 150,-
  1951 P. 01 5020 Jutlandia. Dansk røde Kors kr 100,-
1947-1958 P.M11 1+ 0007066 Den Danske Brigade kr 2 500,-
5 Mark
  1920 Sieg.109 0 04165 Tønder Kommune kr 300,-
5 Øre
  1947-58 P.M7 1+ 0023728. Den Danske Brigade kr 100,-
1947-1958 P.M7 1+ 0064923 Den Danske Brigade kr 100,-
50 Kroner
1951 . 1 48 Jutlandia- Dansk Røde Kors kr 900,-
50 Pf
  1917 Sieg.17D 1- Broager Kommune,002290 kr 110,-
  1917 Sieg.17D 1- Broager Kommune,000336 kr 110,-
  1918 Sieg.19 0 Broager Kommunenr 12299 kr 60,-
  1918 Sieg.19B 0/01 Broager Kommune,nr35088 kr 50,-
  1918 Sieg.19B 0/01 Broager Kommune,nr34888 kr 50,-
  1918 Sieg.19A 01 Broager Kommune,,nr36423 kr 50,-
  1918 Sieg.19B 1 Broager Kommune, nr35557 kr 25,-
  1918 Sieg.19 1- Broager Kommune, nr19502 kr 25,-
  1919 Sieg.20A 0 Broager Kommune N85148r kr 50,-
  1919 Sieg.20A 0 Broager Kommune N86722r kr 50,-
  1919 Sieg.20A 0 Broager Kommune Nr32947 kr 50,-
  1919 Sieg.20C 0 Broager Kommune, Nr52477 kr 50,-
1919 Sieg.20A 0/01 Broager Kommune Nr86895 kr 40,-
  1919 Sieg.20B 0/01 Broager Kommune Nr 80370 kr 60,-
  1919 Sieg.20B 0/01 Broager Kommune Nr81619 kr 60,-
  1919 Sieg.20B 0/01 Broager Kommune Nr73919 kr 60,-
  1919 Sieg.20A 0/01 Broager Kommune Nr83686 kr 40,-
  1919 Sieg.20A 0/01 Broager Kommune Nr84783 kr 40,-
  1919 Sieg.20A 0/01 Broager Kommune Nr87849 kr 40,-
  1919 Sieg.20A 0/01 Broager Kommune Nr91846 kr 40,-
  1919 Sieg.20A 0/01 Broager Kommune Nr88075 kr 40,-
  1919 Sieg.20A 0/01 Broager Kommune Nr92958 kr 40,-
  1919 Sieg.20A 0/01 Broager Kommune Nr34275 kr 40,-
  1919 Sieg.20A 0/01 Broager Kommune Nr kr 40,-
  1919 Sieg.20A 0/01 Broager Kommune Nr29527 kr 40,-
  1919 Sieg.20B 0/01 Broager Kommune Nr75967 kr 75,-
  1919 Sieg.20B 0/01 Broager Kommune Nr58619 kr 75,-
  1919 Sieg.20B 0/01 Broager Kommune Nr50229 kr 75,-
  1919 Sieg.20B 0/01 Broager Kommune Nr62600 kr 75,-
  1919 Sieg.20B 0/01 Broager Kommune Nr62559 kr 75,-
  1919 Sieg.20B 0/01 Broager Kommune Nr44120 kr 75,-
  1919 Sieg.20C 0/01 Broager Kommune Nr58844 kr 50,-
  1919 Sieg.20C 0/01 Broager Kommune Nr54602 kr 50,-
  1919 Sieg.20C 0/01 Broager Kommune Nr66294 kr 50,-
  1919 Sieg.20C 0/01 Broager Kommune Nr57627 kr 50,-
  1919 Sieg.20C 0/01 Broager Kommune Nr41560 kr 50,-
  1919 Sieg.20C 0/01 Broager Kommune Nr61187 kr 50,-
  1919 Sieg.20C 0/01 Broager Kommune Nr62243 kr 50,-
  1919 Sieg.20B 0/01 Broager Kommune Nr44935 kr 75,-
  1919 Sieg.20C 0/01 Broager Kommune, Nr43083 kr 50,-
  1919 Sieg.20C 0/01 Broager Kommune, Nr62887 kr 50,-
  1919 Sieg.20C 0/01 Broager Kommune, Nr65268 kr 50,-
  1919 Sieg.20C 0/01 Broager Kommune, Nr92741 kr 50,-
  1919 Sieg.20C 0/01 Broager Kommune, Nr42458 kr 50,-
  1919 Sieg.20C 0/01 Broager Kommune, Nr60795 kr 50,-
  1919 Sieg.20C 0/01 Broager Kommune, Nr54319 kr 50,-
  1919 Sieg.20C 0/01 Broager Kommune, Nr67413 kr 50,-
  1919 Sieg.20C 0/01 Broager Kommune, N54007r kr 50,-
  1919 Sieg.20C 0/01 Broager Kommune, Nr44408 kr 50,-
  1919 Sieg.20C 0/01 Broager Kommune, Nr44403 kr 50,-
  1919 Sieg.20B 01 Broager Kommune N85447r kr 60,-
  1919 Sieg.20B 01 Broager Kommune Nr54280 kr 50,-
  1920 Sieg 8 0 Avnbøl Kommune, nødseddel kr 150,-
  1920 Sieg 8A 0 Avnbøl Kommune, nødseddel kr 450,-
  1920 Sieg 2 0 Aabenraa. nødseddel, nr32193 kr 50,-
1920 Sieg 2 0 Aabenraa. nødseddel, nr07549 kr 50,-
  1920 Sieg 2 0 Aabenraa. nødseddel, nr24741 kr 50,-
  1920 Sieg 2 0 Aabenraa. nødseddel, nr47068 kr 50,-
  1920 Sieg 2 0 Aabenraa. nødseddel, nr34712 kr 50,-
  1920 Sieg 2 0 Aabenraa. nødseddel, nr001367 kr 50,-
  1920 Sieg 2 0 Aabenraa. nødseddel, nr001868 kr 50,-
  1920 Sieg 2 0 Aabenraa. nødseddel, nr60045 kr 50,-
  1920 Sieg 2 0 Aabenraa. nødseddel, nr26719 kr 50,-
  1920 Sieg 2 0 Aabenraa. nødseddel, nr60155 kr 50,-
  1920 Sieg.2A 0 Aabenraa. nødseddel, nr092829 kr 150,-
  1920 Sieg.2A 0 Aabenraa. nødseddel, nr092912 kr 150,-
  1920 Sieg.2A 0 Aabenraa. nødseddel, nr075362 kr 150,-
  1920 P.8A 0 Avnbøl Kommune nødseddel kr 450,-
  1920 Sieg.26 0 Daler Kommune, nr06200 kr 90,-
  1920 Sieg.26 0 Daler Kommune, nr51815 kr 90,-
  1920 Sieg.26 0 Daler Kommune, nr47753 kr 90,-
  1920 Sieg.26 0 Daler Kommune, nr08271 kr 90,-
  1920 Sieg.26 0 Daler Kommune, n01028r kr 90,-
  1920 Sieg.26 0 Daler Kommune, nr04726 kr 90,-
  1920 Sieg.26 0 Daler Kommune, nr50734 kr 90,-
1920 Sieg.26 0 Daler Kommune, nr52612 kr 90,-
  1920 Sieg.26 0 Daler Kommune, nr50700 kr 90,-
  1920 Sieg.26 0 Daler Kommune, nr50731 kr 90,-
  1920 Sieg.26 0 Daler Kommune, nr44202 kr 90,-
  1920 Sieg.26 0 Daler Kommune, nr08306 kr 90,-
  1920 Sieg.26 0 Daler Kommune, nr42286 kr 90,-
  1920 Sieg.26 0 Daler Kommune, nr23617 kr 90,-
  1920 Sieg.26 0 Daler Kommune, nr09116 kr 90,-
  1920 Sieg 8 0/01 Avnbøl Kommune, nødseddel kr 125,-
1920 Sieg.9A 0/01 Avnbøl Kommune nødseddel kr 100,-
  1920 Sieg 2 0/01 Aabenraa. nødseddel, nr29279 kr 45,-
  1920 Sieg.2A 0/01 Aabenraa. nødseddel, nr079833 kr 120,-
1920 Sieg.4 0/01 Augustenborg Kommune Nødseddel, Nr 67086 kr 75,-
  1920 Sieg.4 0/01 Augustenborg Kommune Nødseddel, Nr 97636 kr 75,-
  1920 Sieg.4 0/01 Augustenborg Kommune Nødseddel, Nr 104914 kr 75,-
  1920 Sieg.4 0/01 Augustenborg Kommune Nødseddel, Nr 57412 kr 75,-
  1920 Sieg.4 0/01 Augustenborg Kommune Nødseddel, Nr49887 kr 75,-
  1920 Sieg.4 0/01 Augustenborg Kommune Nødseddel, Nr 06985 kr 75,-
  1920 Sieg.4 0/01 Augustenborg Kommune Nødseddel, Nr 54414 kr 75,-
  1920 Sieg.4 0/01 Augustenborg Kommune Nødseddel, Nr06084 kr 75,-
  1920 Sieg.4 0/01 Augustenborg Kommune Nødseddel, Nr 102178 kr 75,-
  1920 Sieg.4 0/01 Augustenborg Kommune Nødseddel, Nr 94347 kr 75,-
  1920 Sieg.4 0/01 Augustenborg Kommune Nødseddel, Nr 62534 kr 75,-
  1920 Sieg.4 0/01 Augustenborg Kommune Nødseddel, Nr 23367 kr 75,-
  1920 Sieg.4 0/01 Augustenborg Kommune Nødseddel, Nr 23120 kr 75,-
  1920 Sieg.4 0/01 Augustenborg Kommune Nødseddel, Nr 66715 kr 75,-
  1920 Sieg.4 0/01 Augustenborg Kommune Nødseddel, Nr 12322 kr 75,-
  1920 P.8A 0/01 Avnbøl Kommune nødseddel kr 350,-
  1920 Sieg.26 0/01 Daler Kommune, nr34981 kr 75,-
  1920 Sieg.26 0/01 Daler Kommune, nr09132 kr 75,-
  1920 Sieg.26 0/01 Daler Kommune, nr22860 kr 75,-
  1920 Sieg 2 01 Aabenraa. nødseddel, nr004557 kr 40,-
  1920 Sieg.2A 01 Aabenraa. nødseddel, nr59192 kr 90,-
  1920 Sieg.2A 01 Aabenraa. nødseddel, nr077274,flekk kr 90,-
  1920 Sieg.4 01 Augustenborg Kommune Nødseddel, Nr03683 kr 60,-
50 Pfennig
1917 Sieg 36 01 Haderslev Bank, A.Nr2356 signert bonde stempel 5 Juni 1917 kr 1 850,-
1917 Sieg,40 1+ Haderslev købstad, Nr36197 kr 350,-
1917 Sieg 36 1 Haderslev Bank, A.Nr1972 signert bonde stempel 5 Juni 1917 kr 1 400,-
1917 Sieg,40 1 Haderslev købstad, Nr31000 kr 250,-
  1917 Sieg.40 1 Haderslev Købstad, Nr kr 250,-
  1917 Sieg.41 1 Haderslev Købstad, Nr05176 kr 250,-
  1917 Sieg.41 1 Haderslev Købstad, Nr00597 kr 250,-
  1917 Sieg.41 1 Haderslev Købstad, Nr22490 kr 250,-
  1917 Sieg 36 1- Haderslev Bank, A.Nr1481 signert Hubbe stempel 5 Juni 1917 kr 800,-
  1917 Sieg,40 1- Haderslev købstad, Nr06515 kr 200,-
  1917 Sieg,40 1- Haderslev købstad, Nr,10631 kr 200,-
  1917 Sieg,40 1- Haderslev købstad, Nr46062 kr 200,-
  1917 Sieg,40 1- Haderslev købstad, Nr45566 kr 200,-
  1917 Sieg,40 1- Haderslev købstad, Nr34286 kr 200,-
  1917 Sieg,40 1- Haderslev købstad, Nr,44518 kr 200,-
  1917 Sieg.41 1- Haderslev Købstad, NrB01841 kr 190,-
  1917 Sieg.41 1- Haderslev Købstad, Nr.B07774 kr 190,-
  1917 Sieg.41 1-/2 Haderslev Købstad, Nr24513 kr 125,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt kommune, Nr001012 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt kommune, Nr020547 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt kommune, Nr043517 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt kommune, Nr020649 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt k043516ommune, Nr kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt kommune, Nr037837 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt kommune, Nr037838 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt kommune, Nr026681 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt kommune, Nr005702 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt kommune, Nr044236 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt kommune, Nr012294 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt kommune, Nr006196 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt kommune, Nr053018 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt kommune, Nr005924 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt kommune, Nr006219 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt006215 kommune, Nr kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr006220 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr006775 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr006771 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr006772 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr006751 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr006737 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr006770 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr005912 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr055716 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr054654 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr005965 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr006313 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr004308 kr 30,-
1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr005153 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr041257 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr028654 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr037835 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr005157 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr037836 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr020697 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr020650 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr030145 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr055692 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr012048 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr001011 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr014830 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr008490 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr005726 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr039304 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr011830 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr057564 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr048455 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr043170 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 Dynt Kommune, Nr039345 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0 055577 Dynt Kommune kr 50,-
  1919 Sieg.29 0/01 Dynt kommune, Nr057682 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0/01 Dynt kommune, Nr018694 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0/01 Dynt kommune, Nr005721 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0/01 Dynt Kommune, Nr005660 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0/01 Dynt Kommune, Nr007073 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0/01 Dynt Kommune, Nr000876 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0/01 Dynt Kommune, Nr045451 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0/01 Dynt Kommune, Nr007804 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0/01 Dynt Kommune, Nr012525 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0/01 Dynt Kommune, Nr013511 kr 30,-
  1919 Sieg.29 0/01 Dynt Kommune, Nr000018 kr 30,-
  1919 Sieg.42 0/01 Haderslev Købstad, Nr00088 kr 110,-
1919 Sieg.42 0/01 Haderslev Købstad, Nr35236 kr 110,-
  1919 Sieg.42 0/01 Haderslev Købstad, Nr35638 kr 110,-
  1919 Sieg.42 0/01 Haderslev Købstad, Nr35185 kr 110,-
  1919 Sieg.20A 0/01 43641 Broager Kommune kr 100,-
  1919 Sieg.29 01 Dynt Kommune, Nr020662 kr 30,-
  1919 Sieg.42 01 Haderslev Købstad, Nr01662 kr 90,-
  1919 Sieg.42 01 Haderslev Købstad, Nr00986 kr 90,-
  1919 Sieg.42 1+ Haderslev Købstad, Nr38055 kr 75,-
  1919 Sieg.42 1+ Haderslev Købstad, Nr03239 kr 75,-
  1919 Sieg.42 1+ Haderslev Købstad, Nr46880 kr 75,-
  1919 Sieg.42 1+ Haderslev Købstad, Nr15248 kr 75,-
  1919 Sieg.42 1 Haderslev Købstad, Nr10842 kr 50,-
  1919 Sieg.42 1 Haderslev Købstad, Nr31441 kr 50,-
  1919 Sieg.42 1- Haderslev Købstad, Nr49491 kr 30,-
  1919 Sieg.42 1- Haderslev Købstad, Nr29415 kr 30,-
  1919 Sieg.42 1- Haderslev Købstad, Nr02129 kr 30,-
  1920 Sieg.28 0 Dybbøl Kommune, nr11121 kr 250,-
  1920 Sieg.28 0 Dybbøl Kommune, nr54645,flekker kr 250,-
  1920 Sieg.28 0 Dybbøl Kommune, nr00156 kr 250,-
  1920 Sieg.28 0 Dybbøl Kommune, nr07138 kr 250,-
  1920 Sieg.28 0 Dybbøl Kommune, nr07067 kr 250,-
  1920 Sieg.28 0 Dybbøl Kommune, nr06214 kr 250,-
  1920 Sieg.28 0 Dybbøl Kommune, nr07344 kr 250,-
  1920 Sieg.28 0 Dybbøl Kommune, nr17561 kr 250,-
  1920 Sieg.28 0 Dybbøl Kommune,Nr11375 kr 250,-
1920 Sieg.28 0 Dybbøl Kommune,Nr12245 kr 250,-
  1920 Sieg.28 0 Dybbøl Kommune,Nr07930 kr 250,-
  1920 Sieg.28 0 Dybbøl Kommune,Nr07496 kr 250,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, Nr21340 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, Nr21341 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, Nr18333 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, Nr3333 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, Nr99016 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, Nr26321 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, Nr00439 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, Nr08322 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, Nr64507 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, Nr06175 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, Nr64505 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, Nr10455 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, Nr00442 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, Nr06266 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, Nr21419 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, Nr06131 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, Nr08856 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, Nr04610 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, Nr02571 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, Nr2166 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, Nr22702 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, Nr35879 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, Nr14710 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, Nr04353 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, Nr14687 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, Nr17926 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, Nr13828 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, Nr13826 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, nr13826 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, nr13825 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, nr13824 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, nr13823 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, nr kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, nr13822 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, nr13821 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, nr15014 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, nr13827 kr 75,-
  1920 Sieg.31 0 Graasten Kommune, nr13815 kr 75,-
1920 Sieg.44 0 Haderslev købstad, Nr004761 kr 50,-
  1920 Sieg.44 0 Haderslev købstad, Nr010684 kr 50,-
  1920 Sieg.44 0 Haderslev købstad, Nr018828 kr 50,-
  1920 Sieg.44 0 Haderslev købstad, Nr065592 kr 50,-
  1920 Sieg.44 0 Haderslev købstad, Nr065593 kr 50,-
  1920 Sieg.44 0 Haderslev købstad, Nr132591 kr 50,-
  1920 Sieg.44 0 Haderslev købstad, Nr017993 kr 50,-
  1920 Sieg.44 0 Haderslev købstad, Nr019250 kr 50,-
  1920 Sieg.44 0 Haderslev købstad, Nr110760 kr 50,-
  1920 Sieg.44 0 Haderslev købstad, Nr142989 kr 50,-
  1920 Sieg.44 0 Haderslev købstad, Nr065591 kr 50,-
  1920 Sieg.44 0 Haderslev købstad, Nr142988 kr 50,-
  1920 Sieg.44 0 Haderslev købstad, Nr142990 kr 50,-
  1920 Sieg.44 0 Haderslev købstad, Nr001986 kr 50,-
  1920 Sieg.44 0 Haderslev købstad, Nr015372 kr 50,-
  1920 Sieg.44 0 Haderslev købstad, Nr018829 kr 50,-
  1920 Sieg.44 0 Haderslev købstad, Nr078527 kr 50,-
  1920 Sieg.44 0 Haderslev købstad, Nr067715 kr 50,-
  1920 Sieg.44 0 Haderslev købstad, Nr086448 kr 50,-
  1920 Sieg.44 0 Haderslev købstad, Nr135706 kr 50,-
  1920 Sieg.44 0 Haderslev købstad, Nr011977 kr 50,-
  1920 Sieg.44 0 Haderslev købstad, Nr009125 kr 50,-
  1920 Sieg.44 0 Haderslev købstad, Nr009300 kr 50,-
  1920 Sieg.44 0 Haderslev købstad, Nr009137 kr 50,-
  1920 Sieg.44 0 Haderslev købstad, Nr009055 kr 50,-
  1920 Sieg.57A 0 Højer Kommune Nr 03477 kr 75,-
1920 Sieg.57A 0 Højer Kommune Nr06285 kr 75,-
  1920 Sieg.57c 0 Højer Kommune, nr18270 kr 60,-
  1920 Sieg.57c 0 Højer Kommune, nr07463 kr 60,-
  1920 Sieg.57c 0 Højer Kommune, nr00470 kr 60,-
  1920 Sieg.57b 0 Højer Kommune, nr18271 kr 60,-
  1920 Sieg.62 0 125170 Kristianfelt Kommune kr 50,-
  1920 Sieg.44 0/01 Haderslev købstad, Nr000771 kr 30,-
  1920 Sieg.70A 0/01 33092 Møgeltønder Kommune kr 150,-
  1920 Sieg.111 0/01 22980 Uge Kommune kr 100,-
  1920 Sieg.31 0/01 17971Graasten Kommune kr 100,-
  1920 Sieg.44 0/01 131887 Haderslev kr 100,-
  1920 Sieg.72 01 14316 Rinkenæs Kommune kr 100,-
  1920 Sieg.31 01 Graasten Kommune, nr01224 kr 50,-
  1920 Sieg.57A 01 Højer Kommune Nr 02109 kr 50,-
  1920 Sieg.4 01 03504 Augustenborg Kommune kr 100,-
50 Øre
  1920 Sieg 28 01 06658 Dybbøl Kommune kr 300,-
1921 Sieg 6 0 Augustenborg Kommune nødseddel, n19273 kr 175,-
  1921 Sieg 6 01 Augustenborg Kommune nødseddel, nr16031 kr 100,-

1 Rigsdaler | 1 Riksdaler | 1 Thaler | 12 Schilling | 12 Skilling | 4 Schilling | 5 Riksbankdaler | 8 Skilling | 1 Krone | 1 Kroner | 100 Kroner | 5 Kroner | 10 Kroner | 100 Kroner | 20 Kroner | 50 Kroner | 100 Kroner | 1000 Kroner | 200 Krone | 200 Kroner | 500 Kroner | 1 Krone | 1 Mark | 1,2,5,10 Kroner | 1/2 mark | 10 Kroner | 10 Mark | 10 Pf | 10 Pfennig | 10 Øre | 2 Kroner | 2 Mark | 20 Pfennig | 25 PF | 25 Pfennig | 25 Øre | 5 Kroner | 5 Mark | 5 Øre | 50 Kroner | 50 Pf | 50 Pfennig | 50 Øre