Danmark


5 Mark
  1920 Sieg.109 0 04165 Tønder Kommune kr 300,-