Danmark


5 Kroner
  1927 Sieg.52 0 S.O.S. kassen i Haderslev, uten nr kr 125,-
  1927 Sieg.52 0 S.O.S. kassen i Haderslev, Nr01206 kr 80,-
  1927 Sieg.52 0 S.O.S. kassen i Haderslev, Nr01046 kr 80,-
  1927 Sieg.52 0 S.O.S. kassen i Haderslev, Nr01398 kr 80,-
  1927 Sieg.52 0 S.O.S. kassen i Haderslev, Nr02119 kr 80,-
  1927 Sieg.52 0 S.O.S. kassen i Haderslev, Nr00730 kr 80,-
  1927 Sieg.52 0 S.0.S. kassen i Haderslev, Nr00728 kr 80,-
1927 Sieg 52 0 S.O.S kasse i Haderslev nr 01807 kr 100,-
  1927 Sieg.52 0/01 S.O.S. kassen i Haderslev, Nr00968 kr 70,-
  1927 Sieg.52 0/01 S.O.S. kassen i Haderslev, Nr01207 kr 70,-
  1927 Sieg.52 0/01 S.O.S. kassen i Haderslev, Nr01209 kr 70,-
  1927 Sieg.52 0/01 S.O.S. kassen i Haderslev, Nr01210 kr 70,-
  1927 Sieg.52 0/01 S.O.S. kassen i Haderslev, Nr00680 kr 70,-
  1927 Sieg.52 01 S.O.S. kassen i Haderslev, Nr00883 kr 60,-
  1927 Sieg.52 01 S.O.S. kassen i Haderslev, Nr01241 kr 60,-
  1927 Sieg.52 1+ S.O.S. kassen i Haderslev, Nr00503 kr 30,-
  1927 Sieg.52 1 S.O.S. kassen i Haderslev, Nr00798 kr 25,-
  1951 . 0 5579 Danske røde Kors Jutlandiaseddel kr 200,-
  1951 P. 0/01 5983 Jutlandia. Dansk røde Kors kr 150,-
  1951 P. 01 5020 Jutlandia. Dansk røde Kors kr 100,-
1947-1958 P.M11 1+ 0007066 Den Danske Brigade kr 2 500,-