Danmark


2 Mark
  1920 Sieg.33A 0 Graasten Kommune, Nr01635 kr 100,-
  1920 Sieg.33A 0 Graasten Kommune, Nr01636 kr 100,-
  1920 Sieg.33A 0 Graasten Kommune, Nr05413 kr 100,-
  1920 Sieg.33A 0 Graasten Kommune, Nr05410 kr 100,-
  1920 Sieg.33A 0 Graasten Kommune, Nr10018 kr 75,-
1920 Sieg.33A 0 Graasten Kommune, Nr05807 kr 100,-
  1920 Sieg.33C 0 Graasten Kommune, Nr02692 kr 230,-
1920 Sieg.33C 0 Graasten Kommune, Nr02922 kr 230,-
  1920 Sieg.33C 0 Graasten Kommune, Nr02952 kr 230,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby Kommune, NrH8124 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby Kommune, NrH8125 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby Kommune, NrH8126 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby Kommune, NrH8130 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby Kommune, NrH8129 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby Kommune, NrH8131 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby Kommune, NrN3240 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby Kommune, NrN3239 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby Kommune, NrN3238 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby Kommune, NrO8430 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby Kommune, NrP3652 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby Kommune, NrT7153 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby Kommune, NrT7152 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby Kommune, NrL1566 kr 50,-
1920 Sieg.35 0 Gramby kommune, NrG8598 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby kommune, NrP0725 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby kommune, NrP0724 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby kommune, NrP0723 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby kommune, NrP0720 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby kommune, NrP0719 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby kommune, NrP0718 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby kommune, NrP0717 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby kommune, NrP0716 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby kommune, NrH5888 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby kommune, NrN3165 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby kommune, NrT7059 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby kommune, NrT7069 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby kommune, NrP0845 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby kommune, NrC8509 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby kommune, NrN3255 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby kommune, NrP5201 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby kommune, NrP0748 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 Gramby kommune, NrN3258 kr 50,-
  1920 Sieg.35 0 G 5434 Gramby Kommune kr 150,-
  1920 Sieg.33A 0/01 Graasten Kommune, Nr04827 kr 75,-
  1920 Sieg.33A 0/01 Graasten Kommune, Nr07607 kr 75,-
  1920 Sieg.33A 0/01 Graasten Kommune, Nr01642 kr 75,-
  1920 Sieg.33A 0/01 Graasten Kommune, Nr03558 kr 75,-
  1920 Sieg.33A 0/01 Graasten Kommune, Nr03559 kr 75,-
  1920 Sieg.33A 0/01 Graasten Kommune, Nr01537 kr 75,-
  1920 Sieg.33A 0/01 Graasten Kommune, Nr05428 kr 75,-
  1920 Sieg.33A 0/01 Graasten Kommune, Nr06407 kr 75,-
  1920 Sieg.33A 0/01 Graasten Kommune, Nr06408 kr 75,-
  1920 Sieg.33A 0/01 Graasten Kommune, Nr05421 kr 75,-
  1920 Sieg.33A 0/01 Graasten Kommune, Nr04264 kr 75,-
  1920 Sieg.33B 0/01 Graasten Kommune, Nr03458 kr 200,-
  1920 Sieg.33C 0/01 Graasten Kommune, Nr02923 kr 175,-
  1920 Sieg.33C 0/01 Graasten Kommune, Nr09826 kr 175,-
  1920 Sieg.35 0/01 Gramby kommune, NrN3256 kr 40,-
  1920 Sieg.35 0/01 Gramby kommune, NrA1835 kr 40,-
  1920 Sieg.35 0/01 Gramby kommune, NrL0425 kr 40,-
  1920 Sieg.35 0/01 Gramby Kommune, Nrv1764 kr 40,-
  1920 Sieg.35 0/01 Gramby Kommune, Nrp0722 kr 40,-
  1920 Sieg.35 0/01 Gramby Kommune, NrV0084 kr 40,-
  1920 Sieg.35 0/01 Gramby Kommune, NrU0715 kr 40,-
  1920 Sieg.35 0/01 Gramby Kommune, NrU0262 kr 40,-
  1920 Sieg.33B 01 Graasten Kommune, Nr00820 kr 150,-
  1920 Sieg.35 01 Gramby Kommune, NrV0721 kr 30,-
  1920 Sieg.33A 1+ Graasten Kommune, Nr04412 kr 40,-
  1920 Sieg.33A 1 Graasten Kommune, Nr00383 kr 30,-
  1920 Sieg.35 1- Gramby Kommune, NrP8629, TAPET kr 25,-