Danmark


10 Mark
  1920 Sieg.110 01 07741 Tønder Kommune kr 300,-