Danmark


10 Kroner
  1942 P.31 1- 9960406 S Svendsen/Sander kr 50,-