Danmark


5 Kroner
  . P.42E-M 1- blankett uten nr kr 950,-
1910 P.6i 1- C1677761 Lange/Recke kr 6 900,-
1912 P.20 1 6853796 kr 3 900,-
1912 P.20a 1 6979547 Lange/Gregersen kr 3 900,-
1924 P.20l 1 E8609972 kr 900,-
1929 P.20q 1/1+ H3115319 Lange/Jessen kr 875,-
1931 P.25b 1 A1843563 Lange/Neergaard, rift kr 800,-
1933 P.25c 1 6280624A Svendsen kr 300,-
1933 P.25d 1 5002125B Friis kr 300,-
1933 P.25d 1/1- B2958232 Lange/Neergaard kr 375,-
1935 P.25e 1/1- B7204509 Lange/Gellerup kr 375,-
1937 P.30a 1+ E 2856918 kr 750,-
1937 P.30a 1 1960717E Heegaard kr 150,-
1937 P.30a 1 5133597E Sander kr 150,-
1937 P.30a 1 B4826865 Svendsen/Gellerup kr 200,-
1937 P.30a 1- 5615343E Sander, flekker hull kr 50,-
1939 P.30b 1 9688050E Friis kr 150,-
1939 P.30b 1 7726067E Friis kr 150,-
1940 P.30e 1+ 0297626G Heegaard kr 100,-
1940 P.30d 1 9234489F Heegaard kr 75,-
  1940 P.30e 1 6031401G Sander kr 50,-
  1940 P.30e 1 5697822G Lund kr 50,-
1940 P.30d 1/1- F9513724 Svendsen/Hannibal kr 90,-
1940 P.30e 1-/2 2127389G Friis, flekker hull kr 25,-
  1942 P.30f 1 9316759G Friis kr 50,-
  1942 P.30g 1 3563666H Heegaard kr 50,-
  1942 P.30g 1 0473380H sander kr 50,-
  1942 P.30g 1 3518946H Friis kr 50,-
  1942 P.30h 1 0943703J Lund kr 50,-
1942 P.30 1 8324340G Ingerslevgaard kr 75,-
  1942 P.30h 1/1- 3354872J Vinther kr 40,-
  1942 P.30h 1/1- J0141879 Svendsen/Pugh kr 60,-
  1942 P.30f 1- 8718883G Heegaard kr 30,-
  1942 P.30f 1- 8525441G Pugh kr 30,-
  1942 P.30g 1- 3698389H Hannibal kr 30,-
  1943 P.30j 0 J 8993582 kr .,-
  1943 P.30k 1+ 0427645K Matthiessen kr 100,-
  1943 P.30j 1 9103592J Lund kr 50,-
  1943 P.30j 1 9137990J Friis, flekker kr 50,-
  1943 P.30j 1 8353792J Strande kr 50,-
  1943 P.30j 1 J9445941 Svendsen/Lund kr 60,-
1944 P.35A 1 AO 815736 kr 400,-
1944 P.35a 1 AL-897247 Hannibal kr 300,-
1944 P.35A 1- AO 711750 kr 225,-
1945 P.35b 1- BC 994008 Svendsen/Strande kr 250,-
1946 P.35c 1- BH 361147 Hallberg/Teilmann kr 300,-
1950 P.35A 1+ DR 529346,flekker kr 300,-
1952 P.42a 01 A1525G 6010987 haugen Johansen kr 300,-
1952 P.42e 1+ A2521D 9268840 Haugen Johansen kr 350,-
1952 P.42b 1+ A2523D 0933877 Ove Jepsen/Riim kr 750,-
1952 P.42a 1 A0524F 0354173 kr 100,-
1952 P.42a 1/1- A1525D 7200087 Sven Nielsen kr 50,-
1952 P.42a 1-/2 A1522F 2609874 Johansen/Riim kr 75,-
1954 P.42e 1+ A5543G Ove jepsen kr 200,-
1954 P.42e 1+ A4542D 3166513 Nielsen/Riim kr 200,-
1955 P.42i 01 B0554F 6208682 Haugen Johansen kr 200,-
1955 P.42i 1 B0558A 9600209 Svend Nielsen kr 50,-
1956 P.42k 1+ B2564D 0740230 Svend Nielsen kr 100,-
1956 P.42k 1/1- B3561A 1106773 Svend Nielsen kr 50,-
1957 P.42E-M 1 B5573A 5122500 kr 90,-
1957 P.42E-M 1 B4577C 6688753 kr 90,-
1957 P.42m 1 B5571F 6500941 Nielsen/Riim kr 100,-
  1957 P.42E-M 1- B5575A 9909486 kr 50,-
  1957 P.42E-M 1- B6573F 0802554 kr 50,-
  1957 P.42m 1- B6574F 3190890 Svend Nielsen kr 30,-
1957 P.42 1- B4572C 6314463 Hartogsohn kr 50,-
1958 P.42n 01 B8587E 4641095 kr 150,-
1958 P.42E-M 1 B9582E 9163780 kr 75,-
1958 P.42E-M 1 B9581F 4201622,avrevet hjørne kr 75,-
  1958 P.42E-M 1 B9581F 6726929 kr 75,-
1958 P.42E-M 1 B9583F 5026744 kr 75,-
  1958 P.42 1 B9582D 7835516. Sunesen kr 50,-
  1958 P.42E-M 1- B9582C 4406117 kr 50,-
  1958 P.42E-M 1- B7585F 2266516 kr 50,-
  1958 P.42E-M 2 B9583A 5096600 kr 30,-
1959 P.42n 01 C0595B 6430907 Nielsen/Riim kr 250,-
1959 P.42E-M 1+ C0594C 3165728 kr 110,-
  1959 P.42n 1+ C0896F 1945429 Sunesen kr 75,-
  1959 P.42o 1+ C1594D 0928729 Nielsen/Riim kr 75,-
1959 P.42E-M 1 C0592A 5909134 kr 75,-
  1959 P.42E-M 1 C0597B 4015191 kr 75,-
  1959 P.42E-M 1 C0593E 3819598 kr 70,-
  1959 P.42E-M 1 C0597F 2897048 kr 70,-
  1959 P.42E-M 1 C1595B 1235203 kr 70,-
1959 P.42r4 1 C0500J 2770780 Sunesen erstatningsseddel/Replacement note kr 200,-
  1959 P.42o 1 C1595B 0759573 Svend Nielssen kr 50,-
  1959 P.42o 1 C1594D 0925258 Svend Nielsen kr 50,-
  1959 P.42E-M 1- C0593A 3491254 kr 45,-
  1959 P.42E-M 1- C0597F 4816600 kr 45,-
1960 P.42s 0/01 C4602B 6700224 Sunesen kr 150,-
1960 P.42q 01 C3607A 5946585 Hartogsohn kr 100,-
1960 P.42q 01 C3607A 5946588 Hartogsohn kr 100,-
  1960 P.42E-M 1+ C3603F 4236549 kr 90,-
1960 P.42E-M 1+ C3603F 6339849 kr 85,-
1960 P.42E-M 1+ C3602A 6412167,små flekker kr 100,-
1960 P.42E-M 1 C4606E 0857619 kr 75,-
  1960 P.42E-M 1/1- C3606F 3784289 kr 50,-