Sverige


1500 Kroner
1897 . 1+ Røda Korset stockholm 1897, Aktiebolaget Tekniska Fabriken kr 750,-