Sverige


10 Riksdaler
1857 . 1- A 54762, Wadstuna enskilda bank kr 4 500,-