Sverige


50 Riksdaler
1858 P.S212p 01 Litt E Gøteborgs enskilda Bank. 2 sedler i ark, rifter/tears kr 11 500,-