Sverige


10000 Kroner
1958 SS.440 1+ A 244083. Proviniens: Myntauktioner i Sverige 25/463 kr 28 000,-
  1958 P.49 1/1+ A 122568 kr 29 000,-
  1958 . 1/1+ A 122568 kr 29 000,-