Sverige


5 Kroner
1879 SS.19 1+ Cc,82345,lite hjørne borte kr 7 500,-
1879 P.8a 1+ Aa,12203 kr 9 000,-
1881 P.8c 1- G,55833 kr 1 950,-
1882 P.8d 1 Q,87233 kr 2 900,-
1883 P.8e 1 Q,03045 kr 3 500,-
1887 SS.27 01 V,28067 kr 7 500,-
1887 SS.27 1 H,07296 kr 3 000,-
1887 P.8i 1 H,60615 kr 3 000,-
1888 P.8j 01 U,86454 kr 6 900,-
  1888 SS.28 1+/01 K, 78348 kr 5 500,-
1888 SS.28 1- I 51109 kr 1 500,-
1889 SS.30 1+ Q 78341 kr 3 200,-
1889 SS.30 1/1- P,95127 kr 900,-
1890 P.13c, SS.31 01 F 38771 kr 6 500,-
1890 SS.31 1+ D,11235, brun stor flekk kr 1 300,-
1890 SS.31 1 D 10739 kr 1 750,-
1890 SS.30 1 F, 89005 kr 1 600,-
  1890 P.13c 1 N,87640, påskreet 1894 på baksiden kr 1 900,-
1894 P.14e 1/1- Ll,56496, rifter kr 4 200,-
1897 SS.39 1- D 43301 , avrevet hjørne kr 3 500,-
1900 P.19b 1- Yy,06086 B kr 2 500,-
  1905 SS.47 1/1- T 50736 kr 1 900,-
1906 P.26 1 Ss,57998 D, rift kr 1 900,-
1907 P.26b 1/1- Uu,29765 R kr 2 500,-
1908 P.26a, SS.50 1/1+ Ll, 88129 C kr 1 800,-
  1908 SS.50 1 A,72271 E kr 1 500,-
1909 P.26d 1 A,098214 E kr 1 500,-
  1910 SS.52 01 T 168179 H, rift kr 2 500,-
  1910 SS.52 1+ R 116247 O, rift kr 1 900,-
1912 SS.54 1 O,01484 K kr 1 500,-
1912 P.26 1- H,148275 A kr 650,-
1913 P.26 1+ L.95345 K kr 2 200,-
1913 SS.55 1+ C,159053 E kr 2 200,-
1913 SS.55 1 V 151670 D kr 1 100,-
1913 SS.55 1 L,14161 U kr 1 100,-
1913 P.26 1- V,166815 E kr 650,-
1914 SS.56 1+ Ww,133056 W kr 1 900,-
1914 SS.56 1+ Bb, 195772 Å kr 1 500,-
  1914 SS.56 1 Aa,104229 R kr 900,-
  1914 SS.56 1 I,77262 R, skrevet på baksiden kr 900,-
1914 P.26 1 Uu,89472 Z kr 900,-
  1914 SS.56 1 I, 88803 U kr 900,-
  1914 SS.56 1 Q,70572 P kr 900,-
  1914 P.26i 1 Ii,27576 F kr 900,-
1914 P.26 1/1- Q,182437 U kr 550,-
1914 SS,56 1- Bb 152585 S, rift kr 300,-
1915 P.26j 1 A,102823 W kr 6 900,-
1916 SS.58 01 Gg, 01053 H kr 3 200,-
1916 P.26, SS.58 1 Q 101381 Z kr 900,-
  1916 P.26k 1 P.18755 kr 800,-
  1916 P.26k 1 Nn,146276 B kr 700,-
1916 SS,58 1- V 75366 K kr 450,-
  1916 SS.58 1- Tt, 95860 O kr 450,-
1917 P.26l 01 A,195153 kr 2 900,-
  1917 P.26l 1 N.182393 kr 800,-
  1917 SS.59 1/1- Aa 34296 U kr 550,-
  1917 SS.59 1/1- Z 137272 S kr 550,-
1917 SS.59 1- C, 63209 M kr 400,-
1919 SS.61 1+ O,093999 D kr 1 800,-
  1919 P.33b 1 L,164571 R kr 975,-
1920 SS.62 01 G 187244 B kr 6 900,-
1920 P.33c 1 D,163386 C kr 2 000,-
  1923 SS.65 1+ Bb,186675 E kr 975,-
1925 SS.67 1+/01 R 199759 E kr 1 300,-
  1925 P.33h 1 F,132481 M kr 600,-
  1926 P.33i 1 Gg, 163510 O kr 490,-
  1927 SS.69 1 Ii,165153 B kr 450,-
  1930 SS.72 1+ Dd,03134 F kr 375,-
  1930 P.33m 1 F,032892 X kr 275,-
  1931 P.33n 1+ R,183443 B kr 375,-
  1932 P.33O 1- I,143231 A kr 100,-
1933 SS.74 0/01 Bb 144876 - P kr 1 200,-
1933 SS.75 1+ Ii 024922 E kr 350,-
  1933 SS.75 1+ Uu,178910 C kr 175,-
  1933 SS.75 1- E,111068 E kr 100,-
  1934 P.33q 1 M,114002 E kr 150,-
  1935 SS.77 0 H,193741 Z kr 975,-
  1935 SS.77 0/01 Kk, 128408 M kr 495,-
  1935 SS.77 1- M,123599 B kr 50,-
  1935 SS.77 1-/2 C,124017 N kr 25,-
1936 P.33 0 Xx,115928 S kr 975,-
  1936 SS.78 0 M,175163 C kr 975,-
  1936 SS.78 1+ Yy,000969 V kr 400,-
  1936 P.33s 1+ Y,082873 S kr 175,-
  1936 SS.78 1- FF,171825 U, tape kr 25,-
  1937 SS.79 0 R,088510 E kr 750,-
  1937 SS.79 01 S,046783 L kr 450,-
  1937 SS.79 1 X,018623 K kr 75,-
  1937 SS.79 1 O.181657 S kr 75,-
  1938 SS.80 0 K,114426 H kr 490,-
  1938 SS.80 0/01 B,317650 Y kr 350,-
  1938 P.33u 1/1- F,251800 X kr 200,-
  1939 SS.81 0 Z,002406 A kr 475,-
  1939 SS.81 0 Z,002410 A kr 475,-
  1939 SS.81 0/01 G 370807 D kr 295,-
  1939 SS.81 0/01 Aa, 214566 T kr 295,-
  1939 SS.81 01 O,308255 V kr 150,-
1939 P.33v 1+ R,119219 V kr 75,-
1939 P.33v 1+ O,286366 Q kr 75,-
  1939 P.33w 1+ V,381860 Y kr 125,-
  1939 SS.81 1 E,246263 I kr 75,-
  1940 SS.82 0 O,280645 M kr 400,-
  1940 SS.82 0 O,280633 M kr 400,-
  1940 SS.82 0 O,280638 M kr 400,-
  1940 SS.82 0 O,280637 M kr 400,-
  1940 SS.82 0 O,280639 M kr 400,-
  1940 SS.82 0 O,280636 M kr 400,-
  1940 SS.82 0 O,280634 M kr 400,-
  1940 SS.82 0 O,280640 M kr 400,-
  1940 SS.82 0 O,280632 M kr 400,-
  1940 SS.82 0/01 BB,443790 P kr 250,-
  1940 SS.81 0/01 EE,610757 O kr 250,-
  1940 SS.81 0/01 O,280641 M kr 250,-
  1940 SS.81 0/01 O,280629 M kr 250,-
  1940 SS.81 0/01 O,280631 M kr 250,-
  1940 SS.81 0/01 O,280630 M kr 250,-
  1940 SS.82 0/01 O,280644 M kr 250,-
  1940 SS.82 0/01 O,280628 M kr 250,-
  1940 SS.82 0/01 O,280643 M kr 250,-
  1940 SS.82 0/01 O,280642 M kr 250,-
  1940 SS.82 0/01 O,912940 Z kr 250,-
  1940 SS.82 01 FF,071108 G kr 150,-
  1940 P.33W 01 O,214149 O kr 150,-
  1940 SS.82 1+ O,793033 O kr 75,-
1940 P.33w 1+ FF,810633 Q kr 75,-
1940 P.33w 1+ AA,052593 L kr 75,-
  1940 SS.82 1 CC,309708 Z kr 50,-
  1940 SS.82 1 DD,854559 C kr 50,-
  1940 P.33w 1 L,571451 E kr 100,-
  1940 P.33x 1 AA,457578 Y kr 100,-
  1940 SS.82 1- T,208816 A kr 25,-
  1941 SS.83 0 G,495381 F kr 325,-
  1941 SS.83 0/01 I,378364 N kr 225,-
  1941 SS.83 0/01 D,298355 M kr 225,-
  1941 SS.83 0/01 B,211150 P kr 225,-
  1941 P.33x 0/01 C,324737 kr 150,-
  1941 SS.83 01 H,480491 M kr 150,-
  1941 SS.83 01 C,068352 O kr 125,-
1941 P.33x 01 E, 692486 Y kr 100,-
1941 P.33x 01 C,703680 A kr 100,-
  1941 SS.83 1+ C,732199 D kr 75,-
  1941 SS.83 1 G,804844 I kr 50,-
  1941 SS.83 1 F,278088 N kr 50,-
  1941 P.33x 1 C,052741 M kr 100,-
  1941 P.33x 1 G,182000 V kr 650,-
  1942 SS.84 0 I,030449 D kr 250,-
1942 SS.84 0 O,075724 Q kr 250,-
  1942 SS.84 0 Q,075723 Q kr 250,-
  1942 SS.84 0/01 G,609026 Z kr 200,-
  1942 SS.84 0/01 H,195683 N kr 175,-
  1942 P:33Y 0/01 I,692436 R kr 150,-
  1942 SS.84 01 G,808611 C, rift kr 75,-
  1942 SS.84 01 M,252919 C, små hull kr 75,-
  1942 SS.84 01 K,245185 D kr 120,-
  1942 SS.84 1+ C,407855 R kr 75,-
  1942 SS.84 1+ G,724687 A kr 75,-
1942 P.33y 1+ A,681323 G kr 30,-
1942 P.33y 1+ L,318192 T kr 40,-
  1942 P.33y 1/1+ D,433425 P kr 100,-
  1942 SS.84 1 C,646283 Y kr 50,-
  1942 SS.84 1 G,435722 T kr 50,-
  1942 SS.84 1 D,736558 X kr 50,-
  1942 SS.84 1 E,457921 O kr 25,-
  1942 P.33y 1 B,828307 C kr 75,-
  1942 SS.84 1- F,551918 B kr 25,-
1942 P.33y 1- D,612316 P kr 25,-
  1943 SS.85 0 B, 664388 T kr 225,-
1943 SS85 0 C207118 I kr 250,-
  1943 SS.85 0 P,226213 D kr 200,-
  1943 SS.85 0 G,802048 T kr 200,-
  1943 SS.85 0 F,703362 B kr 200,-
  1943 SS.85 0 O,719103 Z kr 200,-
  1943 SS.85 0 K,105251 T kr 200,-
  1943 SS.85 0 H,684846 H kr 200,-
  1943 SS.85 0 M,352254 Y kr 200,-
  1943 P.33m, SS.85 0/01 E 333486 D kr 150,-
  1943 SS85 0/01 N 230862 M kr 150,-
  1943 SS 85 0/01 O 408305 U kr 150,-
  1943 SS.85 0/01 H,684854 H kr 150,-
  1943 SS.85 0/01 H,684845 H kr 150,-
  1943 SS.85 0/01 O,719101 Z kr 150,-
  1943 SS.85 01 B,655484 U kr 120,-
  1943 SS.85 01 D,488634 B kr 100,-
  1943 P.33z 01 B,509202 Q kr 100,-
1943 P.33z 01 B,509202 ø kr 100,-
  1943 P.33z 1+/01 A,271795 L kr 125,-
  1943 SS.85 1+ K,171338 C kr 75,-
  1943 SS.85 1+ P,830826 M kr 75,-
  1943 SS.85 1+ I,419100 X kr 150,-
  1943 SS.85 1+ H,381961 E kr 75,-
1943 P.33z 1+ O,256280 Q kr 30,-
  1943 SS.85 1/1+ R,100668 R kr 50,-
  1943 SS.85 1 O,455221 P kr 50,-
  1943 SS.85 1 H,215403 B kr 50,-
  1943 SS.85 1 Q,627435 L kr 50,-
  1943 SS.85 1 M,699174 T kr 50,-
  1943 SS.85 1 S,310304 H kr 50,-
  1943 SS.85 1 D,819153 M kr 50,-
  1943 SS.85 1 O,376456 S kr 50,-
  1943 SS.85 1 H,768723 M kr 50,-
  1943 SS.85 1 G,781830 T kr 50,-
  1943 SS.85 1 E,175457 A kr 50,-
  1943 SS.85 1 N,099526 T kr 50,-
  1943 P.33z 1 L,729054 S kr 25,-
  1943 SS.85 1- G,819143 V kr 25,-
  1944 SS.86 0 G 264942 E kr 200,-
  1944 SS.86 0 E,377615 E kr 200,-
  1944 SS.86 0 F,453824 O kr 200,-
  1944 SS.86 0 I,645385 G kr 200,-
  1944 SS.86 0 I,645381 G kr 200,-
  1944 SS.86 0 I,645379 G kr 200,-
  1944 SS.86 0 I,645390 G kr 200,-
  1944 SS.86 0 I,645391 G kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645334 I kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645333 I kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645372 K kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645371 K kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645369 K kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645368 K kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645366 K kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645313 E kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645312 E kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645337 E kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645338 E kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645339 E kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645341 F kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645308 E kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645367 K kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645332 I kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645307 G kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645304 G kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645347 K kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645346 K kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645345 G kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645344 G kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645343 G kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645342 G kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645349 G kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645348 G kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645365 K kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645328 K kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645315 K kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645316 K kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645318 K kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645311 G kr 250,-
  1944 SS.86 0 I.645317 K kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645303 G kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645359 G kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645363 K kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645364 K kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645361 K kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645360 G kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645350 G kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645351 G kr 250,-
  1944 SS.86 0 I,645352 G kr 250,-
  1944 SS.86 0 E,630773 E kr 250,-
  1944 SS.86 0 G,106390 A kr 150,-
  1944 SS.86 0/01 A,324693 K kr 150,-
  1944 SS.86 0/01 G,818745 Q kr 150,-
1944 SS.86 0/01 F,258727 N kr 150,-
  1944 SS.86 0/01 D,078280 R kr 150,-
  1944 SS.86 0/01 I,645378 L kr 150,-
  1944 SS.86 0/01 I,645380 G kr 150,-
  1944 SS.86 0/01 I,645382 G kr 150,-
  1944 SS.86 0/01 I,645383 G kr 150,-
  1944 SS.86 0/01 I,645384 G kr 150,-
  1944 SS.86 0/01 I,645386 G kr 150,-
  1944 SS.86 0/01 I,645395 G kr 150,-
  1944 SS.86 0/01 I,645392 G kr 150,-
  1944 SS.86 0/01 I,645335 I kr 150,-
  1944 SS.86 0/01 I,645336 G kr 150,-
  1944 SS.86 0/01 I,645329 K kr 175,-
  1944 SS.86 0/01 I,645362 K kr 175,-
  1944 SS.86 0/01 H,684851 H kr 175,-
  1944 SS.86 0/01 I,645377 L kr 175,-
  1944 SS.86 0/01 D,603065 C kr 150,-
  1944 SS.86 0/01 D,603064 C kr 150,-
  1944 SS.86 01 A,678930 T kr 125,-
  1944 SS.86 01 A,678932 T kr 125,-
  1944 P.33aa 01 A,450389 N kr 150,-
  1944 SS.86 1 F,599243 T kr 50,-
  1944 SS.86 1 C,330631 V kr 50,-
  1944 P.33aa 1 F,203659 kr 25,-
  1944 SS.86 1- F100563 D kr 50,-
  1944 P.33aa 1- A,304712 kr 25,-
  1945 SS.87 0 A,565976 H kr 250,-
  1945 SS.87 0/01 C,408091 A kr 150,-
  1945 SS.87 0/01 E,084394 X kr 100,-
  1945 SS.87 01 A,013879 X kr 75,-
  1945 P.33ab 01 D,482822 N kr 100,-
  1945 SS.87 1+ E,231104 A kr 50,-
  1945 SS.87 1 D,322639 K kr 25,-
  1945 SS.87 1 C,806616 D kr 25,-
  1945 SS.87 1 D,366124 N kr 25,-
  1945 SS.87 1 B,593142 N kr 25,-
  1946 SS.88 0/01 H,436987 B kr 150,-
  1946 SS.88 0/01 H,399153 I kr 150,-
  1946 SS.88 01 D,036150 B kr 75,-
  1946 SS.88 01 H,820374 Q kr 75,-
  1946 SS.88 01 H,280916 N kr 75,-
  1946 SS.88 01 B,756925 O kr 75,-
  1946 SS.88 1+ D,753561 Y kr 50,-
  1946 SS.88 1+ B,787581 P kr 50,-
  1946 SS.88 1+ H,880791 P kr 50,-
  1946 SS.88 1+ G,048858 I kr 50,-
  1946 SS.88 1+ G,225003 C kr 50,-
  1946 SS.88 1+ H,416487 L kr 50,-
  1946 SS.88 1 H,808673 V kr 40,-
  1946 SS.88 1 E,383347 F kr 25,-
  1946 SS.88 1 C,226731 C kr 50,-
  1946 SS.88 1 B,869922 P kr 25,-
  1946 SS.88 1 B,477749 L kr 25,-
  1946 SS.88 1 H,825746 Q kr 25,-
  1946 SS.88 1 F,733352 U kr 25,-
  1946 SS.88 1/1- A,151520 B kr 20,-
  1947 SS.89 0 q,448383B kr 150,-
  1947 SS.89 0 A,178546 I kr 150,-
  1947 SS.89 0 P,048724 U kr 150,-
  1947 SS.89 0 A,178545 L kr 150,-
  1947 SS.89 0 N,718861 X kr 150,-
  1947 SS.89 0 I,234727 R kr 150,-
  1947 SS.89 0 N,086453 M kr 150,-
  1947 SS.89 0 N,086454 M kr 150,-
  1947 SS.89 0 D,586121 Q kr 150,-
  1947 SS.89 0 R,881537 X kr 150,-
  1947 SS.89 0 L,179917 A kr 150,-
  1947 SS.89 0 R,298273 P kr 150,-
  1947 SS.89 0 N,086452 M kr 150,-
  1947 SS.89 0 M,428331 D kr 150,-
  1947 SS.89 0 R,207974 U kr 150,-
  1947 SS.89 0 O,527093 I kr 150,-
  1947 SS.89 0 M,818099 I kr 150,-
  1947 SS.89 0 P,048102 U kr 150,-
  1947 SS.89 0 I, 392866 U kr 150,-
  1947 SS.89 0 I,392867 U kr 150,-
  1947 SS.89 0/01 B,621732 K kr 100,-
  1947 SS.89 0/01 O,890922 O kr 100,-
  1947 SS.89 0/01 G,491672 I kr 100,-
  1947 P.33ad 0/01 N,874756 Z, 2 i vannmerke kr 500,-
  1947 SS.89 01 A,314827 U kr 100,-
  1947 SS.89 01 N,030105 I kr 75,-
  1947 SS.89 01 H,840817 G kr 75,-
  1947 SS.89 01 H,456956 Z kr 75,-
  1947 SS.89 01 O,100982 A kr 75,-
  1947 SS.89 01 C,077119 P kr 75,-
  1947 SS.89 01 A,040209 M kr 75,-
  1947 SS.89 01 L,356870 Y kr 75,-
  1947 SS.89 01 E,894707 K kr 75,-
  1947 SS.89 01 N,545476 V kr 75,-
  1947 P.33ad 01 H,858170 I kr 125,-
  1947 SS.89 1+ Q,273525 S kr 50,-
  1947 SS.89 1+ C, 791876 B kr 50,-
  1947 SS.89 1+ Q,525349 P kr 50,-
  1947 SS.89 1+ B,698137 M kr 50,-
  1947 SS.89 1 I,230003 N kr 100,-
  1947 SS.89 1 K,211911 F kr 25,-
  1947 SS.89 1 K,297369 H kr 35,-
  1947 SS.89 1 A,781631 F kr 35,-
  1947 SS.89 1 R,443637 U kr 25,-
  1947 SS.89 1 D,217416 K kr 25,-
  1947 SS.89 1 D,669281 T kr 25,-
  1947 SS.89 1- N,208811 P kr 20,-
  1947 SS.89 1- N,120559 L kr 20,-
  1948 P.41 0 Gustav V 90 år jub, originalforpakning, 0210978 kr 700,-
  1948 P.41 0 Gustav V 90 år jub, originalforpakning, 0348409 kr 700,-
  1948 P.41 0 Gustav V 90 år jub, originalforpakning, 0069301 kr 700,-
  1948 P.41 0 Gustav V 90 år jub, originalforpakning, 0069219 kr 700,-
  1948 P.41 0 Gustav V 90 år jub, originalforpakning, 0047962 kr 700,-
  1948 P.41 0 Gustav V 90 år jub, originalforpakning, 0367215 kr 700,-
1948 P.41 0 Gustav V 90 år jub, originalforpakning, 0070307 kr 700,-
  1948 P.41 0 Gustav V 90 år jub, originalforpakning, 0259078 kr 700,-
  1948 P.41 0 Gustav V 90 år jub, originalforpakning, 0172445 kr 700,-
  1948 P.41 0 Gustav V 90 år jub, originalforpakning, 0441218 kr 700,-
  1948 P.41 0 Gustav V 90 år jub, originalforpakning, 0000866 kr 975,-
  1948 P.41 0 Gustav V 90 år jub, originalforpakning, 0220737 kr 700,-
  1948 P.41 0 Gustav V 90 år jub, originalforpakning, 0034346 kr 700,-
  1948 P.41 0 Gustav V 90 år jub, 0049554 kr 550,-
  1948 P.41 0 Gustav V 90 år jub, 0220935 kr 550,-
  1948 P.41 0 Gustav V 90 år jub, 0543748 kr 550,-
  1948 P.41 0 Gustav V 90 år jub,0067767 kr 550,-
  1948 P.41 0 Gustav V 90 år jub, 0110127 kr 550,-
  1948 P.41 0 Jub Gustav V 90 År, 0006595 kr 750,-
  1948 P.41 0 Jub Gustav V 90 År, 0270011 kr 550,-
  1948 P.41 0 Jub Gustav V 90 År,0327890 kr 550,-
  1948 P.41 0 Jub Gustav V 90 År, 0399557 kr 550,-
  1948 P.41 0 Jub Gustav V 90 År, 0473489 kr 550,-
  1948 P.41 0 Jub Gustav V 90 År,0404077 kr 550,-
  1948 P.41 0 Jub Gustav V 90 År,0487425 kr 550,-
  1948 P.41 0 Jub Gustav V 90 År, 0459618 kr 550,-
  1948 P.41 0 Jub Gustav V 90 År, 0025706 kr 650,-
  1948 P.41 0 Jub Gustav V 90 År,0061586 kr 650,-
  1948 SS.90 0 L,025343 C kr 150,-
  1948 SS.90 0 L,849657 E kr 150,-
  1948 SS.90 0 H,255167 X kr 150,-
  1948 SS.90 0 I,466120 Y kr 150,-
  1948 SS.90 0 K,777880 E kr 150,-
1948 SS.95 0 0000319 kr 700,-
  1948 P.41a 0 0038211, original omslag kr 700,-
  1948 P.41 0/01 Gustav V 90 år jub, originalforpakning, 0055041 kr 590,-
  1948 P.41 0/01 Gustav V 90 år jub, originalforpakning, 0483607 kr 590,-
  1948 P.41 0/01 Gustav V 90 år jub, originalforpakning, 0569011 kr 590,-
  1948 P.41 0/01 Gustav V 90 år jub, originalforpakning, 0017498 kr 590,-
  1948 P.41 0/01 Gustav V 90 år jub, 0426275 kr 475,-
  1948 P.41 0/01 Jub Gustav V 90 År, 0146315 kr 475,-
  1948 P.41 0/01 Jub Gustav V 90 År, 0532292 kr 475,-
  1948 P.41 0/01 Jub Gustav V 90 År, 0308557 kr 475,-
  1948 P.41 0/01 Jub Gustav V 90 År,0507365 kr 475,-
  1948 P.41 0/01 Jub Gustav V 90 År, 0265759 kr 475,-
  1948 SS.90 0/01 G,391782 E kr 100,-
  1948 SS.90 0/01 D,085695 Q kr 100,-
  1948 P.41 0/01 0149714 kr 475,-
  1948 P.41 01 Jub Gustav V 90 År, påskrevet med pen, 0322962 kr 350,-
  1948 SS.90 01 C,637981 G kr 75,-
  1948 SS.90 01 F,646937 L kr 75,-
  1948 SS.90 01 E,392571 F kr 75,-
  1948 SS.90 01 I,321457 R kr 75,-
  1948 SS.95 01 0112108 kr 350,-
  1948 SS.95 01 0012750 kr 350,-
1948 P.41 01 0420835 kr 150,-
  1948 P.41 01 0000599 kr 350,-
  1948 P.41 01 0170533 kr 75,-
  1948 P.33ae 01 A,826032 N, 2 i vannmerke kr 300,-
  1948 P.33ae 01 G,067728 F kr 100,-
  1948 P.41a 01 0386812 kr 200,-
  1948 SS.90 1+ B,055245 E kr 50,-
  1948 SS.90 1+ H,572703 G kr 50,-
  1948 SS.90 1+ H,028918 U kr 50,-
  1948 SS.90 1+ C,891627 K kr 50,-
  1948 SS.90 1+ D,158058 R kr 50,-
  1948 SS.90 1+ F,323422 B kr 50,-
  1948 SS.90 1+ D,878240 M kr 50,-
  1948 SS.90 1+ H,148114 T kr 50,-
  1948 SS.90 1+ G,253225 Z kr 50,-
  1948 SS.90 1+ K,598562 U kr 50,-
  1948 SS.95 1+ 0222413 jubileum kr 150,-
1948 P.41 1+ 0440117 kr 100,-
  1948 P.33ae 1+ F,438580, H kr 50,-
  1948 P.41a 1+ 0344900 kr 200,-
  1948 P.41 1 Jub Gustav V 90 År,0438145 kr 250,-
  1948 P.41 1 Jub Gustav V 90 År, 0166250 kr 250,-
  1948 P.41 1 Jub Gustav V 90 År,0114021 kr 250,-
  1948 P.41 1 Jub Gustav V 90 År, 0388158 kr 250,-
  1948 SS.90 1 L,855647 G kr 25,-
  1948 SS.90 1 B,712411 F kr 25,-
  1948 SS.90 1 B,656892 H kr 25,-
  1948 SS.90 1 A,822799 D kr 25,-
  1948 SS.90 1 H,638637 I kr 25,-
  1948 SS.90 1 F,763503 N kr 25,-
  1948 SS.90 1 K,602401 P kr 25,-
  1948 P.41 1 0151010 kr 75,-
  1948 P.33AE 1 E,744171 S kr 25,-
  1948 P.41a 1 0066600 kr 150,-
  1948 P.41a 1 0254800, makkulert med 2 stjerner kr 700,-
  1948 P.41 1/1- Jub Gustav V 90 År, 0453124 kr 200,-
  1948 P.41 1/1- Jub Gustav V 90 År,0435146 kr 200,-
  1948 P.41 1/1- jub ,0331083 kr 100,-
  1948 P.41 1/1- jub 0435137, tapebit kr 75,-
  1948 SS.90 1- C,705508 F kr 25,-
1948 P.41 1- 0160516 kr 50,-
  1949 SS.91 0 A,328525 V kr 130,-
  1949 SS.91 0 N,847117 E kr 150,-
  1949 SS.91 0 H,191623 S kr 150,-
  1949 SS.91 0 H,191621 S kr 150,-
  1949 SS.91 0 H,810651 D kr 150,-
  1949 SS.91 0 I,596433 V kr 130,-
  1949 SS.91 0 D,065842 A kr 130,-
  1949 SS.91 0 A,328524 V kr 130,-
  1949 SS.91 0 A,371282 X kr 130,-
  1949 SS.91 0 A,371283 X kr 130,-
  1949 SS.91 0 A,371285 X kr 130,-
  1949 SS.91 0 A,371287 N kr 130,-
  1949 SS.91 0 A,371286 N kr 130,-
  1949 SS.91 0 A,371288 N kr 130,-
  1949 SS.91 0 A,371289 N kr 130,-
  1949 SS.91 0 C,172915 F kr 130,-
  1949 SS.91 0 E,682910 X kr 130,-
  1949 SS.91 0 E,860072 Z kr 130,-
  1949 SS.91 0 I,050551 H kr 130,-
  1949 SS.91 0 G,221185 Y kr 130,-
  1949 SS.91 0 B,188026 Z kr 130,-
  1949 SS.91 0 B,188027 Z kr 130,-
  1949 SS.91 0 I,640686 T kr 130,-
  1949 SS.91 0 I,279599 P kr 130,-
1949 SS.91 0 K,089927 F kr 130,-
  1949 SS.91 0 B,364264 P kr 130,-
  1949 SS.91 0 B,364263 P kr 130,-
  1949 SS.91 0 B,364262 P kr 130,-
  1949 SS.91 0 G,184710 C kr 130,-
  1949 SS.91 0/01 O,339869 R kr 130,-
  1949 SS.91 0/01 D,748700 O kr 450,-
  1949 SS.91 0/01 B,391076 C kr 100,-
  1949 SS.91 0/01 A,268339 U kr 100,-
  1949 SS.91 0/01 D,066008 A kr 100,-
  1949 SS.91 0/01 A,196032 C kr 90,-
  1949 SS.91 0/01 L,594717 I kr 90,-
  1949 SS.91 0/01 H,663575 B kr 90,-
  1949 SS.91 0/01 D,672983 I kr 100,-
  1949 SS.91 0/01 E,055944 O kr 100,-
  1949 SS.91 0/01 G,175071 V kr 100,-
  1949 SS.91 0/01 G,184711 C kr 75,-
  1949 SS.91 0/01 G,184709 C kr 75,-
1949 SS.91 0/01 G,184708 C kr 75,-
  1949 SS.91 0/01 L,148686 Y kr 75,-
  1949 SS.91 01 N,321936 K kr 75,-
  1949 SS.91 01 I,553519 A kr 75,-
  1949 SS.91 01 C,400018 M kr 75,-
  1949 SS.91 01 M,440639 X kr 75,-
  1949 SS.91 01 C,590786 P kr 75,-
  1949 SS.91 01 L,301948 A kr 75,-
  1949 SS.91 01 M,231562 S kr 75,-
  1949 SS.91 01 K,560728 N kr 75,-
  1949 SS.91 01 E,484525 X kr 75,-
  1949 SS.91 01 G,325104 O kr 75,-
  1949 P.33AF 01 B,774680 C kr 75,-
1949 SS.91 1+ G 425994 F kr 50,-
  1949 SS.91 1+ C,778865 X kr 35,-
  1949 SS.91 1+ N,686190 E kr 35,-
  1949 SS.91 1+ A,272948 I kr 50,-
  1949 SS.91 1+ A,698115 K kr 50,-
  1949 P.33af 1+ O,499962 I kr 50,-
  1949 P.33af 1+ O,445445 G kr 50,-
  1949 SS.91 1/1+ L,141235 U kr 35,-
  1949 p.33af 1 A 603500 U kr 250,-
  1949 SS.91 1 M,073014 P, flekk kr 25,-
  1949 SS.91 1 C,353892 L kr 25,-
  1949 SS.91 1 E,309508 V kr 25,-
  1949 SS.91 1 F,215181 H kr 25,-
  1949 SS.91 1 M,295813 U kr 25,-
  1949 SS.91 1 G,165353 V kr 25,-
  1949 SS.91 1 F,863970 S kr 25,-
  1949 SS.91 1 H,481173 V kr 25,-
  1949 SS.91 1 L,545009 I kr 25,-
  1949 SS.91 1 N,558475 K kr 25,-
  1949 SS.91 1 K,895497 S kr 25,-
  1949 SS.91 1 E,701442 V kr 25,-
  1949 SS.91 1 L,270341 Z kr 25,-
  1949 SS.91 1 N,145665 B kr 25,-
  1949 SS.91 1 F,501769 K kr 25,-
  1949 P,33af 1 D,803324 kr 25,-
  1949 P.33AF 1 C,251658 I kr 25,-
  1950 SS.92 0 A,343714 I kr 450,-
  1950 SS.92 0 A,605119 P kr 450,-
  1950 SS.92 0 B,840794 Y kr 450,-
  1950 SS.92 0/01 A,434760 U kr 100,-
  1950 SS.92 01 A,362896 H kr 200,-
  1950 SS.92 01 A,362897 H kr 200,-
  1950 SS.92 01 A,848046 G kr 200,-
  1950 SS.92 1 A,162042 U kr 50,-
  1950 SS.92 1 A,755177 T kr 25,-
  1950 P.33ag 1 A,747849 Q kr 30,-
  1950 P.33ag 1 C,475286 X kr 30,-
  1951 SS.93 0 C,068210 I kr 150,-
  1951 SS.93 0 C,068218 I kr 150,-
  1951 SS.93 0 D,174844 N kr 150,-
  1951 SS.93 0 E,147584 I kr 150,-
  1951 SS.93 0 E,697266 B kr 150,-
  1951 SS.93 0 B,591507 Y kr 150,-
  1951 SS.93 0 B,591508 Y kr 150,-
  1951 SS.93 0 F,327812 U kr 150,-
  1951 SS.93 0 F,041262 L kr 150,-
  1951 SS.93 0 E,407738 L kr 150,-
  1951 SS.93 0/01 F,498202 B kr 100,-
  1951 SS.93 0/01 E,027807 D kr 100,-
  1951 SS.93 0/01 F,682796 G kr 100,-
  1951 SS.93 0/01 D,101197 N kr 100,-
  1951 SS.93 0/01 E,007397 N kr 100,-
  1951 SS.93 0/01 F,453983 X kr 100,-
  1951 SS.93 0/01 H,773021 X kr 100,-
  1951 SS.93 0/01 C,690290 L kr 100,-
  1951 SS.93 0/01 C,783809 R kr 75,-
  1951 SS.93 01 G,132791 S kr 75,-
  1951 SS.93 01 C,759278 S kr 75,-
  1951 SS.93 01 B,394440 V kr 75,-
  1951 SS.93 01 B,394436 V kr 75,-
  1951 SS.93 01 A,436974 H kr 75,-
  1951 SS.93 01 I, 117446 V kr 75,-
  1951 SS.93 01 B,488827 X kr 75,-
  1951 SS.93 1+ E,386764 Q kr 35,-
  1951 SS.93 1+ F,760447 L kr 35,-
  1951 SS.93 1+ E,743798 F kr 35,-
  1951 SS.93 1+ I,232290 E kr 50,-
  1951 SS.93 1+ B,444020 V kr 50,-
  1951 SS.93 1+ F,851729 M kr 50,-
  1951 P.33ah 1+ F,293073 R kr 50,-
  1951 SS.93 1 E,710845 U kr 25,-
  1951 SS.93 1 D,129953 P kr 25,-
  1951 SS.93 1 G,311613 B kr 25,-
  1951 SS.93 1 D,473846 Z kr 25,-
  1951 P.33ah 1 G,063643 kr 25,-
  1951 SS.93 1- G,024737 Q kr 25,-
  1951 P.33AH 1- G,434194 D kr 20,-
  1952 SS.94 0 G 166981 U kr 120,-
  1952 SS.94 0 K 461854 Y kr 120,-
  1952 SS.94 0 P 215327 X kr 120,-
  1952 SS.94 0 X,399814 E kr 125,-
  1952 SS.94 0 V,787460 B kr 125,-
  1952 SS.94 0 K,830619 E kr 120,-
  1952 SS.94 0 K,830618 E kr 120,-
  1952 SS.94 0 K,830617 E kr 120,-
  1952 SS.94 0 K,830614 E kr 120,-
  1952 SS.94 0 Y,348773 L kr 120,-
  1952 SS.94 0 S,642839 C kr 120,-
  1952 SS.94 0 S,642845 C kr 120,-
  1952 SS.94 0 I,020085 B kr 120,-
  1952 SS.94 0 R,402769 G kr 120,-
  1952 SS.94 0 Z,475889 L kr 120,-
  1952 SS.94 0 G,227949 X kr 120,-
  1952 SS.94 0 G,227948 X kr 120,-
  1952 SS.93 0 W,699044 Q kr 120,-
  1952 SS.93 0 W,699043 Q kr 120,-
  1952 P.33ai 0 G,840094 E kr 100,-
  1952 P.33ai 0 Y,172361 N kr 100,-
  1952 P.33ai 0 Y,172362 N kr 100,-
  1952 SS.94 0/01 U,840221 M kr 75,-
  1952 SS.94 0/01 Z,647220 I kr 100,-
  1952 SS.94 0/01 Z,694105 L kr 75,-
  1952 SS.94 0/01 Q,890885 F kr 75,-
  1952 SS.94 0/01 Q,890872 F kr 75,-
  1952 SS.94 0/01 V,725954 B kr 75,-
  1952 SS.94 0/01 X,779166 K kr 75,-
  1952 SS.94 0/01 B,197489 F kr 75,-
  1952 SS.94 0/01 Q,838173 W kr 75,-
  1952 SS.94 0/01 K,830616 E kr 75,-
  1952 SS.94 0/01 K,830615 E kr 75,-
  1952 SS.94 0/01 T,694641 T kr 75,-
  1952 SS.94 0/01 T,279384 P kr 75,-
  1952 SS.94 0/01 T,276189 O kr 75,-
  1952 SS.94 0/01 T,276193 O kr 75,-
  1952 SS.94 0/01 U,163758 Z kr 75,-
  1952 SS.94 0/01 Z,794311 O kr 75,-
  1952 SS.94 0/01 V,342928 Q kr 75,-
  1952 SS.94 0/01 U,728993 P kr 75,-
  1952 SS.94 0/01 Z,790202 E kr 75,-
  1952 SS.94 0/01 K,830613 E kr 75,-
  1952 SS.94 0/01 P,644578 B kr 75,-
  1952 SS.94 0/01 Y,432821 X kr 75,-
  1952 SS.94 0/01 Y,348774 L kr 75,-
  1952 SS.94 0/01 T,466360 R kr 75,-
  1952 SS.94 0/01 U,241084 B kr 75,-
  1952 SS.93 0/01 E,699042 Q kr 60,-
  1952 SS.93 0/01 W,699045 Q kr 75,-
  1952 P.33AI 0/01 R,620622 K kr 75,-
  1952 P.33ai 0/01 P,703382 K kr 50,-
  1952 P.33ai 0/01 X,210995 Y kr 75,-
  1952 SS.94 01 R,702092 L kr 75,-
  1952 SS.94 01 Z,558200 N kr 350,-
  1952 SS.94 01 U,868204 P kr 50,-
  1952 SS.94 01 Y,397040 T kr 50,-
  1952 SS.94 01 U,868202 P kr 50,-
  1952 SS.94 01 A,607172 B kr 50,-
  1952 SS.94 01 L,466443 Q kr 50,-
  1952 SS.94 01 U,238913 E kr 50,-
  1952 SS.94 01 W,677367 Q kr 50,-
  1952 SS.94 01 V,705444 X, flere nålehull kr 50,-
  1952 SS.94 01 Y,780095 V kr 50,-
  1952 SS.94 01 U,163760 Z kr 60,-
  1952 SS.94 01 I,520647 H kr 60,-
  1952 P.33ai 01 W,007093 kr 50,-
  1952 P.33ai 01 M,279777 kr 50,-
  1952 P.33ai 01 F,534053 kr 50,-
  1952 P.33ai 01 Z,791381 A kr 60,-
  1952 P.33ai 01 Y,172358 N påskrevet kr 25,-
  1952 SS.94 1+ B,263489 D kr 50,-
  1952 SS.94 1+ T,042179 I kr 35,-
  1952 SS.94 1+ T,309619 P kr 35,-
  1952 SS.94 1+ O,214881 H kr 35,-
  1952 SS.94 1+ S,478913 B kr 35,-
  1952 SS.94 1+ G,172004 T kr 35,-
  1952 SS.94 1+ V,784911 A kr 35,-
  1952 SS.94 1+ Q,464621 Q kr 35,-
  1952 SS.94 1+ V,511151 T kr 35,-
  1952 SS.94 1+ G,646553 D kr 35,-
  1952 SS.94 1+ V,442328 U kr 35,-
  1952 SS.94 1+ Q,424276 Q,rift kr 25,-
  1952 SS.94 1+ L,721809 V kr 35,-
  1952 SS.94 1+ X,670279 E kr 40,-
  1952 SS.94 1+ B,019562 O kr 30,-
  1952 SS.94 1/1+ K,765100 F kr 275,-
  1952 SS.94 1 O,322684 C, hull kr 25,-
  1952 SS.94 1 S,838356 H kr 25,-
  1952 SS.94 1 W,734224 S kr 25,-
  1952 SS.94 1 P,626423 F kr 25,-
  1952 SS.94 1 C,074485 X kr 25,-
  1952 SS.94 1 S,219981 Y kr 25,-
1952 SS.94 1 N,172407 R kr 25,-
  1952 SS.94 1 U,275132 D kr 25,-
  1952 SS.94 1 P,855527 B kr 25,-
  1952 SS.94 1 R,225827 D kr 25,-
  1952 SS.94 1 S,531033 Z kr 25,-
  1952 SS.94 1 Q,679562 U kr 20,-
  1952 SS.94 1 T,252648 N kr 25,-
  1952 SS.94 1 X,420310 B kr 25,-
  1952 SS.94 1 Y,698199 Z kr 25,-
  1952 P.33ai 1 V,178316 kr 25,-
  1952 SS.94 1 A,456047 C kr 25,-
  1952 SS.94 1 Y,847995 V kr 25,-
  1952 P.33ai 1 Aa,013337 F kr 30,-
  1952 SS.94 1-/2 X,448428 D, rifter kr 25,-
  1954 SS.96 0 AH 102932 kr 125,-
  1954 SS.96 0 AC526493 kr 125,-
  1954 SS.96 0 CG 891672 kr 125,-
  1954 SS.96 0 AG 190911 kr 125,-
  1954 SS.96 0 AC 526486 kr 125,-
  1954 SS.96 0/01 AB 317072 kr 100,-
  1954 SS.96 0/01 AH 779901 kr 100,-
  1954 SS.96 0/01 AC 438539 kr 100,-
  1954 SS.96 0/01 DE 526806 kr 100,-
  1954 P.42a 0/01 BB 469712 TG kr 100,-
  1954 SS.96 01 AD 289719 kr 75,-
  1954 SS.96 01 CB 853981 kr 75,-
  1954 SS.96 01 DE 392407 AT kr 35,-
  1954 SS.96 1/1- DD 856040 kr 25,-
  1955 SS.97 0 HH 849066 kr 125,-
  1955 SS.97 0 HH 849067 kr 125,-
  1955 SS.97 0 HH 849065 kr 125,-
  1955 SS.97 0 HH 849075 kr 125,-
  1955 SS.97 0 HH 849070 kr 125,-
  1955 SS.97 0 HH 849073 kr 125,-
  1955 SS.97 0 HH 849074 kr 125,-
  1955 SS.97 0 HH 849068 kr 125,-
  1955 SS.97 0 HH 849069 kr 125,-
  1955 SS.97 0 HH 849063 kr 125,-
  1955 SS.97 0 HH 849072 kr 125,-
  1955 SS.97 0 GI 150041 kr 125,-
  1955 P.42b 0 GF 348838 MB kr 125,-
  1955 SS.97 0/01 GA 775058 kr 100,-
  1955 SS.97 0/01 EF 852238 kr 100,-
  1955 SS.97 0/01 EF 852242 kr 100,-
  1955 SS.97 0/01 HH 849071 kr 100,-
  1955 SS.97 0/01 FI 424060 kr 100,-
  1955 SS.97 0/01 GA 487786 kr 100,-
  1955 SS.97 0/01 GF 053528 kr 100,-
  1955 SS.97 0/01 FA 857036 kr 100,-
  1955 SS.97 0/01 FA 857037 kr 100,-
  1955 SS.97 0/01 GE 047436 kr 100,-
  1955 SS.97 0/01 GF 458784 kr 100,-
  1955 SS.97 0/01 GI 155112 kr 100,-
  1955 P.42d 0/01 HH 208989 kr 50,-
1955 SS.96 0/01 GI 043333 VG kr 100,-
  1955 SS.97 0/01 GF 324313 LB kr 50,-
  1955 SS.97 01 EA 307535 kr 75,-
  1955 SS.97 01 EG 222748 kr 75,-
  1955 SS.97 01 HF 712014 kr 100,-
  1955 SS.97 01 GH 279132 kr 75,-
  1955 P.42b 01 DH 432195 PU kr 75,-
  1955 SS.97 1+ FB 011841 kr 50,-
  1955 SS.97 1+ GH 589491 kr 50,-
  1955 P.42B 1+ GC 665110 NF kr 50,-
  1956 SS.98 0 NB 069313 kr 125,-
  1956 SS.98 0 MH 406664 kr 125,-
  1956 SS.98 0 LA 182468 kr 125,-
  1956 SS.98 0 LC 220853 kr 125,-
  1956 SS.98 0 NA 631940 kr 125,-
  1956 SS.98 0 NB 876209 kr 125,-
  1956 SS.98 0 NB 876211 kr 125,-
  1956 SS.98 0 LB 372818 kr 125,-
  1956 SS.98 0 IE 057906 kr 125,-
  1956 SS.98 0 LB 372815 kr 125,-
  1956 SS.98 0 LB 372817 kr 125,-
  1956 SS.98 0 LB 372821 kr 125,-
  1956 SS.98 0 LB 372823 kr 125,-
  1956 SS.98 0 ND 304790 kr 125,-
  1956 SS.98 0 ND 304788 kr 125,-
  1956 SS.98 0 MA 110748 kr 125,-
  1956 SS.98 0 ME 355111 kr 125,-
  1956 SS.98 0 MB 671321 kr 125,-
  1956 SS.98 0 NB 876212 kr 125,-
  1956 SS.98 0 NB 876210 kr 125,-
1956 SS.98 0 LI 843714 kr 125,-
  1956 SS.98 0 MA 280770 kr 125,-
  1956 SS.98 0 MF 505333 kr 125,-
  1956 SS.98 0 ND 810783 kr 125,-
  1956 SS.98 0 ND 810727 kr 120,-
  1956 SS.98 0 ND 765644 kr 120,-
  1956 SS.98 0 NB 335821 kr 120,-
  1956 SS.98 0 LA 211028 kr 120,-
  1956 SS.98 0 MD 430592 kr 120,-
  1956 SS.98 0 ME 706213 PM kr 75,-
  1956 SS.98 0/01 KG 617606 CJ kr 100,-
1956 SS.98 0/01 LD 233600 kr 250,-
  1956 SS.98 0/01 NE 866847 kr 100,-
  1956 SS.98 0/01 IE 015615 kr 100,-
  1956 SS.98 0/01 LB 372814 kr 100,-
  1956 SS.98 0/01 MF 505336 kr 100,-
  1956 SS.98 0/01 NC 438511 kr 100,-
  1956 SS.98 0/01 NI 792449 kr 100,-
  1956 SS.98 0/01 MF 505332 kr 100,-
  1956 SS.98 0/01 MF 505334 kr 100,-
  1956 SS.98 0/01 IC 504791 kr 100,-
  1956 SS.98 0/01 NB 831323 kr 100,-
  1956 SS.98 0/01 NE 215737 kr 100,-
  1956 SS.98 0/01 ND 810704 kr 100,-
  1956 SS.98 0/01 NE 215736 kr 100,-
  1956 P:42c 0/01 ME 102086 kr 50,-
  1956 P.42c 0/01 MH755687 CT kr 100,-
1956 P.42r1 0/01 KB 908119* BF Erstatningsseddel/Replacement note kr 4 900,-
  1956 SS.98 01 LH 007948 kr 100,-
  1956 P.42c 01 LE 412915 XL kr 75,-
  1956 SS.99 1 KB 902581*,erstattningseddel kr 900,-
  1956 SS.98 1 KF, 111142 EH kr 40,-
  1956 SS.98 1 IF 726094 kr 25,-
  1956 P.42c 1 MH 333580 kr 25,-
1959 SS.101 0 OB 915714* erstatningsseddel kr 3 500,-
  1959 SS.101 0 OB 918828* erstattningsseddel kr 3 500,-
1959 SS.101 0 OB 914416* Erstattningsseddel kr 3 500,-
  1959 SS.101 0 OB 926533* Erstattningsseddel kr 3 500,-
  1959 P.42d 0 OH 777177 kr 650,-
  1959 SS.100 0/01 OC, 781381 kr 300,-
  1959 SS.100 0/01 OF 300171 kr 125,-
  1959 SS.100 01 OB 316291 kr 250,-
  1959 SS.100 01 OF 285134 kr 250,-
  1959 P.42d 01 OH 627900 kr 100,-
1959 P.42r2 1+/01 OB 915121* Erstatningsseddel/Replacement note kr 2 500,-
  1959 P.42d 1 OB 098600 kr 75,-
  1960 SS.102 0 PG 105448 kr 150,-
  1960 SS.102 0 PG 105447 kr 150,-
  1960 SS.102 0 PG 105446 kr 150,-
  1960 SS.102 0 PG 105445 kr 150,-
  1960 SS.102 0 PG 105444 kr 150,-
  1960 SS.102 0 PG 105443 kr 150,-
  1960 SS.102 0 PG 105442 kr 150,-
  1960 SS.102 0 PG 105441 kr 150,-
  1960 SS.102 0 PG 105440 kr 150,-
  1960 SS.102 0 QB 224447 kr 150,-
  1960 SS.102 0 QH 062151 kr 150,-
  1960 SS.102 0 QH 186239 kr 150,-
  1960 SS.102 0 QP 074389 kr 150,-
  1960 SS.102 0 PB 557190 kr 150,-
  1960 SS.102 0 QB 509953 kr 150,-
  1960 SS.102 0 QB 149779 kr 150,-
  1960 SS.102 0 PA 127775 kr 150,-
  1960 SS.102 0 PD 832266 kr 150,-
  1960 SS.102 0 QC 122030 kr 150,-
  1960 P.42e 0 QG 044600 kr 250,-
  1960 SS.102 0/01 QA 221830 kr 100,-
  1960 SS.102 0/01 PE 691184 kr 100,-
  1960 SS.102 0/01 PC 749588 kr 100,-
  1960 SS.102 0/01 QG 664056 kr 100,-
  1960 SS.102 0/01 QG 350821 kr 100,-
  1960 SS.102 0/01 QD 821708 kr 100,-
  1960 SS.102 0/01 PD 187260 kr 100,-
  1960 SS.102 0/01 PB 738391 kr 100,-
  1960 SS.102 0/01 PD 832366 kr 100,-
  1960 SS.102 0/01 PB 529258 kr 100,-
  1960 SS.102 0/01 QF 334395 kr 100,-
  1960 SS.102 0/01 PA 556819 kr 100,-
  1960 SS.102 0/01 QA 159692 kr 100,-
  1960 SS.102 0/01 PH 294938 kr 100,-
  1960 SS.102 0/01 PE 791488 kr 100,-
  1960 SS.102 0/01 PE 792903 kr 50,-
  1960 P.42e 0/01 PE071685 kr 100,-
  1960 P.42e 0/01 PB 342400 kr 200,-
  1960 P.42e 0/01 QD 692523 kr 100,-
  1960 SS.102 01 QC 553124 kr 75,-
  1960 SS.102 01 PD 681010 kr 75,-
  1960 P42e 01 PH 069842 kr 50,-
1961 SS.105 0 SG 929124* Erstattningsseddel kr 2 900,-
  1961 SS.104 0 SG 021081 kr 100,-
  1961 SS.104 0 SE 222299 kr 100,-
  1961 SS.104 0 SE 231094 kr 100,-
  1961 SS.104 0 SE 231095 kr 100,-
  1961 SS.104 0 SE 231097 kr 100,-
  1961 SS.104 0 TD 677558 kr 100,-
  1961 SS.104 0 TD 677557 kr 100,-
  1961 SS.104 0 TD 677556 kr 100,-
  1961 SS.104 0 SH 111173 kr 100,-
  1961 SS.104 0 RD 178075 kr 100,-
  1961 SS.104 0 RD 570310 kr 100,-
  1961 SS.104 0 RC 006230 kr 100,-
  1961 SS.104 0 SF 244883 kr 100,-
  1961 SS.104 0 SB 677725 kr 100,-
  1961 SS.104 0 SB 258136 kr 100,-
  1961 SS.104 0 SC 072739 kr 100,-
  1961 SS.104 0 SC 072740 kr 100,-
  1961 SS.104 0 SB 258135 kr 100,-
  1961 SS.104 0 SB 258139 kr 100,-
  1961 SS.104 0 SF 784606 kr 100,-
  1961 SS.104 0 RC 142102 kr 100,-
  1961 SS.104 0/01 SD, 779612 kr 80,-
1961 SS.105 0/01 SG 937987* erstattningsseddel kr 1 900,-
  1961 . 0/01 TD 059357 kr 90,-
1961 SS.104 0/01 TE 202465 kr 75,-
  1961 SS.104 0/01 TD 353686 kr 80,-
  1961 SS.104 0/01 RG 524861 kr 80,-
  1961 SS.104 0/01 RB 207431 kr 80,-
  1961 SS.104 0/01 RA 435281 kr 80,-
  1961 SS.104 0/01 SB 258140 kr 80,-
  1961 P.42f 0/01 SF837280 kr 100,-
  1961 SS.104 01 TB, 707497 kr 60,-
  1961 SS.104 01 RI 599075 kr 75,-
  1961 SS.104 01 SC 756948 kr 75,-
  1961 SS.104 01 RB 195260 kr 75,-
  1961 SS.104 1+ SG 415217 kr 25,-
1961 P.42r4 1+ SG939613* Erstattningseddel/Replacement note kr 2 500,-
  1961 SS.104 1 SE 169417 kr 25,-
  1962 SS.106 0 UB 476011 kr 150,-
  1962 SS.106 0 TI 701364 kr 150,-
1962 SS.107 0/01 TH958456* erstattningsseddel kr 2 500,-
1962 SS.106 0/01 TG 274545 kr 175,-
  1962 SS.106 0/01 UB 293713 kr 150,-
  1962 SS.106 0/01 UA 481366 kr 100,-
  1962 SS.106 0/01 TG 296010 kr 100,-
  1962 SS.106 0/01 TH 121306 kr 50,-
  1962 P.43i 0/01 TH 352107 kr 200,-
  1962 SS.106 01 UB 568020 kr 100,-
  1962 SS.106 01 UB 293714 kr 100,-
1962 P.50r1 01 TI 935104* Erstatningsseddel/Replacement note kr 1 800,-
  1962 P.50a 01 UA 408403 kr 75,-
  1962 P.50a 1+ UB 862986 kr 25,-
1962 P.50r1 1 TH 939158* Erstatningsseddel/Replacement Note kr 1 200,-
  1963 SS.108 0 AF, 142203 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AM, 054570 kr 150,-
  1963 SS.108 0 AE 603196 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AN 615066 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AB 606515 kr 125,-
  1963 SS.108 0 UM 256110 kr 125,-
  1963 SS.108 0 UE 538576 kr 125,-
  1963 SS.108 0 UE 538577 kr 125,-
  1963 SS.108 0 UE 538579 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AM 788580 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AM 788556 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AM 788557 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AM 788549 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AM 740629 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AD 234820 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AM 788579 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AN 818124 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AN 818122 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AD 570348 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AD 570350 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AS 110475 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AS 110474 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AS 110472 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AS 110471 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AD 081405 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AM 788577 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AA 632759 kr 125,-
  1963 SS.108 0 UY 784375 kr 125,-
  1963 SS.108 0 UF 049250 kr 125,-
  1963 SS.108 0 UF 081558 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AS 834520 kr 125,-
  1963 SS.108 0 UN 122254 kr 125,-
  1963 SS.108 0 UN 481101 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AP 576981 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AC244770 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AC 244710 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AC 244708 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AA 405219 kr 125,-
  1963 SS.108 0 UO 533817 kr 125,-
1963 SS.108 0 AJ 718059 kr 125,-
  1963 SS.108 0 UX 488670 kr 125,-
  1963 SS.108 0 UQ 700112 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AT 716563 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AH 511374 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AH 511375 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AH 511372 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AT 669369 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AG 268662 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AL 278670 kr 125,-
  1963 SS.108 0 UR 298831 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AB 266540 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AG 268663 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AN 818125 kr 125,-
  1963 SS.108 0 UI 873577 kr 125,-
  1963 SS.108 0 UR 298887 kr 125,-
  1963 SS.108 0 UR 750489 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AN 375641 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AM 788551 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AM 788552 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AM 788553 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AK 575579 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AC 244707 kr 125,-
  1963 SS.108 0 UN 804831 kr 125,-
  1963 SS.108 0 UI 463641 kr 125,-
  1963 SS.108 0 UI 463640 kr 125,-
  1963 SS.108 0 UI 463642 kr 125,-
  1963 SS.108 0 UR 475759 kr 125,-
  1963 SS.108 0 UI 463639 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AE 870214 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AE 870211 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AE 870212 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AE 870213 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AE 870219 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AE 870218 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AE 870217 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AE 870216 kr 125,-
  1963 SS.108 0 UK 477809 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AN 672249 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AN 672244 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AN 672250 kr 125,-
  1963 SS.108 0 AG 268661 kr 125,-
1963 SS.108 0 BN 702636 kr 150,-
  1963 P.50b 0 UZ 844448 kr 125,-
  1963 P.50b 0 AD 712300 kr 200,-
  1963 SS.108 0/01 AJ, 321537 kr 100,-
  1963 SS.108 0/01 UF, 552309 kr 100,-
  1963 P.50b 0/01 UT, 984873*, erstattningsseddel kr 475,-
  1963 SS.108 0/01 AP 365995 kr 100,-
1963 SS.109 0/01 UV 931328* Erstattningsseddel kr 400,-
  1963 SS.108 0/01 AE 603195 kr 75,-
  1963 SS.108 0/01 UG 887948 kr 100,-
  1963 SS.108 0/01 UT 219663 kr 100,-
  1963 SS.108 0/01 UK 777737 kr 100,-
  1963 SS.108 0/01 UZ 223687 kr 100,-
  1963 SS.108 0/01 AC 244709 kr 100,-
1963 SS.108 0/01 AH 511358 kr 100,-
  1963 SS.108 0/01 UM 533483 kr 100,-
  1963 SS.108 0/01 AH 511366 kr 100,-
  1963 SS.108 0/01 AH 511367 kr 100,-
  1963 SS.108 0/01 AH 511363 kr 100,-
  1963 SS.108 0/01 UY 735507 kr 100,-
1963 SS.108 0/01 AK 388904 kr 100,-
  1963 SS.108 0/01 AH 511373 kr 100,-
  1963 SS.108 0/01 UR 478037 kr 100,-
1963 SS.108 0/01 DU 662592 kr 100,-
  1963 SS.108 0/01 UK 234412 kr 100,-
  1963 SS.108 0/01 UQ 548130 kr 100,-
  1963 SS.108 0/01 UK 443326 kr 100,-
  1963 SS.108 0/01 BD 881336 kr 100,-
  1963 SS.108 0/01 AE 870207 kr 100,-
  1963 SS.108 0/01 BA 775488 kr 100,-
  1963 SS.108 01 BJ, 781032 kr 80,-
  1963 SS.109 01 US, 905514* erstattningsseddel kr 450,-
  1963 SS.108 01 AB 224442 kr 75,-
  1963 SS.108 01 ao 347767 kr 75,-
  1963 SS.108 01 UM 865925 kr 75,-
  1963 SS.108 01 UH 636282 kr 75,-
  1963 SS.108 01 UR 382478 kr 75,-
  1963 SS.108 01 UK 069399 kr 75,-
  1963 P.50b 01 UO 775151 kr 50,-
  1963 P.50B 01 BK832493 kr 75,-
  1963 SS.109 1+/01 US 950014* erstattningsseddel kr 200,-
  1963 P.50b 1+/01 AN 160300 kr 150,-
  1963 SS.108 1+ DU 097436 kr 50,-
  1963 SS.108 1+ AF 085952 kr 50,-
  1963 SS.108 1+ AM 092167 kr 50,-
  1963 SS.109 1+ BJ 831847 kr 50,-
  1963 SS.108 1+ UR 714592 kr 25,-
  1963 P.50b 1+ UF 814653 kr 25,-
  1963 SS.108 1 UK 030580 kr 30,-
  1963 SS.108 1 AK 017721 kr 30,-
  1963 SS.108 1 AA 461640 kr 30,-
  1963 SS.108 1 AS 625535 kr 25,-
  1963 P.50b 1 AS 384432 kr 25,-
  1963 SS.108 1- BH, 799384 kr 25,-
  1963 SS.108 1- UF 561650 kr 25,-
  1965 SS.108 0 A 330460 CY kr 120,-
  1965 SS.1 0 A 371759 BZ kr 40,-
  1965 P.51a 0 A 407200 DV kr 200,-
1965 SS.2 0/01 H 273759* EZ, erstattningsseddel kr 1 500,-
  1965 SS.1 0/01 A 607674 EX kr 150,-
  1965 P.51a 0/01 A425919 AU kr 150,-
1965 SS.2 01 I, 135199* EZ erstattningsseddel kr 900,-
1965 P.51r1 01 I 147676* EZ Erstatningsseddel/Replacement note kr 1 500,-
  1965 P.51r1 1/1+ H 284368* EZ Ersatningsseddel/Replacement note kr 900,-
  1966 SS.3 0 C, 025280 ES kr 150,-
  1966 SS.4 0 F 433146* erstattningsseddel kr 490,-
  1966 SS.4 0 F 448263* EZ Erstattningsseddel kr 750,-
  1966 SS.3 0 C 290115 ET kr 150,-
  1966 P.51 0 C 216294 DY kr 50,-
  1966 SS.3 0 C 110376 CS kr 40,-
1966 SS.4 0 F, 448221* EZ, erstatningsseddel kr 690,-
1966 SS.4 0 F, 432557*, erstatningsseddel kr 700,-
  1966 P.51a 0 C 045860 DT kr 150,-
  1966 P.51r1 0 F 407448*EZ Erstatningsseddel/Replacement note kr 750,-
  1966 SS.4 0/01 F 424151* EZ Erstattningsseddel kr 450,-
  1967 SS.6 0 B, 531357* EZ, erstattningsseddel kr 600,-
  1967 SS.5 0 F 668542 DU kr 125,-
  1967 P.51r1 0 B 536918* erstattningsseddel kr 250,-
  1967 SS.5 0 F 860682 EY kr 40,-
  1967 P.51a 0 B 531061* EZ erstatningsseddel/Replacement note kr 600,-
1967 P.51r1 0 A 036300*EZ Erstatningsseddel/Replacement note kr 1 300,-
1967 P.51r1 0 A 012301*EZ Erstatningsseddel/Replacement note kr 1 300,-
1967 P.51r1 0 A119901*EZ Erstatningsseddel/Replacement note kr 1 300,-
  1967 P.51r1 0 B 526903*EZ Erstatningsseddel/Replacement note kr 800,-
  1967 P.51r1 01 A 177800*EZ Erstatningsseddel/Replacement note kr 900,-
  1967 P.51r1 01 A026801*EZ Erstatningsseddel/Replacement note kr 900,-
  1967 P.51r1 1 B 508101*EZ Erstatningsseddel/Replacement note kr 400,-
  1968 SS.7 0 G 725590 EV kr 125,-
  1968 P.51a 0 G 256695AY kr 100,-
1968 P.51a 0/01 G358648 BS Trykt bare på en side kr 5 000,-
  1968 P.51a 0/01 G891562 CS kr 100,-
  1968 SS.7 1+ G 237359 BZ kr 25,-
  1968 SS.7 1 G474730 DS kr 25,-
1968 P.51a 1/1- G 516891 BX mangler rød farge på seddelen kr 4 000,-
  1969 SS.8 0 H 446070 AT kr 1 255,-
  1969 SS.8 0 H 446072 AT kr 125,-
  1969 SS.8 0 H 882326 EZ kr 125,-
  1969 SS.8 0 H 531819 AU kr 40,-
  1969 SS.8 0/01 H 740780 CV kr 100,-
1969 P.51a 0/01 H 810351 DV, Trykt bare på en side kr 5 000,-
  1969 SS.8 01 H 360520 EY kr 50,-
  1969 P.51a 01 H 648592 DX kr 75,-
1969 P.51a 1 H 497372 CZ, mangler rød farge på seddelen kr 4 000,-
  1970 SS.9 0 K 672265 BZ kr 125,-
  1970 SS.9 0 K 599145 DS kr 125,-
  1970 SS.9 0 K 599806 CY kr 125,-
  1970 SS.9 0 K 599144 DS kr 90,-
  1970 SS.9 0 K 695405 CS kr 90,-
  1970 P.51b 0 K 576677 DT kr 100,-
  1970 P.51B 0/01 K 646824 EY kr 75,-
  1970 SS.9 01 K 427368 DV kr 50,-
  1970 SS.9 1+ K 717795 CV kr 25,-
  1972 SS.10 0 M 614136 BT kr 80,-
  1972 SS.10 0 L 529111 AX kr 80,-
  1972 SS.10 0 L 895219 AV kr 80,-
  1972 SS.10 0 M 645595 EV kr 80,-
  1972 SS.10 0 L 625683 BY kr 80,-
  1972 SS.10 0 L 463532 AZ kr 80,-
  1972 SS.10 0 L 714975 DY kr 80,-
  1972 SS.10 0 L 800724 AV kr 80,-
  1972 SS.10 0 L 494821 BX kr 80,-
  1972 SS.10 0 L 631461 EU kr 80,-
  1972 SS.10 0 L 760639 EX kr 80,-
  1972 SS.10 0 M 647183 ES kr 80,-
  1972 SS.10 0 M 876522 EY kr 80,-
  1972 SS.10 0 L 631462 EU kr 80,-
  1972 SS.10 0 M 748451 CX kr 40,-
  1972 P.51c 0 M 566384 AV kr 80,-
1972 P.51c 0 Z 141801* AS Erstatningsseddel/Replacement note kr 3 900,-
  1972 SS.10 01 L 665121 CY kr 50,-
  1973 P.51c 0 N 838827 CZ kr 70,-
  1973 P.51c 01 N 430460 EV kr 25,-
  1973 SS.12 01 N 830968 AT kr 25,-
  1974 P.51c 0 CS U197822 kr 30,-
  1974 SS.19 0 Z 098995* DY Erstattningsseddel kr 250,-
  1974 SS.13 0 R 289540 CS kr 70,-
  1974 SS.13 0 R 289539 CS kr 70,-
  1974 SS.13 0 R 289538 CS kr 70,-
  1974 SS.13 0 R 289537 CS kr 70,-
  1974 SS.13 0 R 289536 CS kr 70,-
  1974 SS.13 0 R 289535 CS kr 70,-
  1974 SS.13 0 R 289534 CS kr 70,-
  1974 SS.13 0 R 289533 CS kr 70,-
  1974 SS.13 0 R 289532 CS kr 70,-
  1974 SS.13 0 R 289531 CS kr 70,-
  1974 SS.13 0 R 289530 CS kr 70,-
  1974 SS.13 0 R 289529 CS kr 70,-
  1974 SS.13 0 R 289528 CS kr 70,-
  1974 SS.13 0 R 289527 CS kr 70,-
  1974 SS.13 0 R 289526 CS kr 70,-
  1974 SS.13 0 R 289525 CS kr 70,-
  1974 SS.13 0 R 289524 CS kr 70,-
  1974 SS.13 0 R 289523 CS kr 70,-
  1974 SS.13 0 R 289522 CS kr 70,-
  1974 SS.13 0 R 165913 AU kr 70,-
  1974 SS.13 0 R 165914 AU kr 70,-
  1974 SS.13 0 R 060115 CU kr 70,-
  1974 SS.13 0 R 060112 CU kr 70,-
  1974 SS.13 0 R 060120 CU kr 70,-
  1974 SS.13 0 P 727059 ET kr 70,-
  1974 SS.13 0 S 457714 CU kr 70,-
  1974 SS.13 0 R 668251 DY kr 70,-
  1974 SS.13 0 R 668252 DY kr 70,-
  1974 SS.13 0 R 668334 DY kr 70,-
  1974 SS.13 0 R 668259 DY kr 70,-
  1974 SS.13 0 P 450049 EZ kr 70,-
  1974 SS.13 0 S 212092 BS kr 70,-
  1974 SS.13 0 U 808749 BY kr 70,-
  1974 SS.13 0 R 289541 CS kr 70,-
  1974 SS.13 0 P 482793 DV kr 40,-
  1974 P.51c 0 Z 187270* DY Erstatningsseddel/Replacement note kr 300,-
  1974 SS.13 0/01 R 512186 AS kr 50,-
  1974 SS.13 0/01 R 751409 CY kr 50,-
  1974 P.51C 0/01 S209087 BY kr 50,-
  1974 P.51c 0/01 Z221462* DY erstatningsseddel/Replacement note kr 200,-
  1974 P.51c 0/01 R 842042 AX kr 50,-
  1974 P.51c 0/01 Y 156201* DY Erstatningsseddel/Replacement note kr 250,-
  1974 P.51c 0/01 Y 712201* DY Erstatningsseddel/Replacement note kr 250,-
  1974 P.51c 01 S 462909 AX3 kr 25,-
  1974 P.51c 1 R 751353 DY kr 25,-
  1974 P.51c 1 Y 507700* DY Erstatningsseddel/Replacement note kr 600,-
  1974 P.51c 1 Y 585800* DY Erstatningsseddel/Replacement note kr 600,-
  1974 SS.13 1- T 095648 BY kr 25,-
  1974 P.51 1- S 702568 BV kr 25,-
  1974 SS.13 1- R 189811 CS kr 25,-
  1976 P.51c 0 V165573 AU kr 100,-
  1976 SS.15 0/01 V 732035 DS kr 50,-
  1976 SS.15 01 X 021134 AT kr 25,-
  1976 SS.15 1 V 899434 DV kr 25,-
  1977 SS.16 0 C 203946 CZ kr 70,-
  1977 SS.16 0 C 135356 AT kr 70,-
  1977 SS.16 0 H 818810 CU kr 70,-
  1977 SS.16 0 H 818807 CU kr 70,-
  1977 SS.16 0 C 203945 CZ kr 70,-
  1977 SS.16 0 K 675846 AV kr 70,-
  1977 SS.16 0 H 860170 CV kr 70,-
  1977 SS.16 0 H 822699 BZ kr 70,-
  1977 SS.16 0 H 756732 DS kr 70,-
  1977 SS.16 0 G 017913 CZ kr 70,-
  1977 SS.16 0 G 086183 BZ kr 70,-
  1977 SS.16 0 C 155803 CS kr 70,-
  1977 SS.16 0 F 534549 AV kr 40,-
  1977 P.51C 0 A233361 AT kr 70,-
  1977 P.51c 0 B 133490 BT kr 100,-
  1977 P.51c 0 G 015770 BX kr 100,-
  1977 P.51c 0 G015770 BY kr 100,-
  1977 P.51c 0 G015770 BZ kr 100,-
  1977 P.51d 0 G015770 CX kr 70,-
  1977 P.51d 0 G 545706 AU kr 70,-
  1977 SS.16 0/01 H 318809 CU kr 50,-
  1977 SS.16 0/01 H 818808 CU kr 50,-
  1977 SS.16 0/01 A 392832 AS mørk rødfarve kr 50,-
  1977 SS.16 0/01 A 659947 DX kr 30,-
  1977 P.51C 01 G178709 AZ kr 50,-
  1977 SS.16 1+ E 617299 BY kr 25,-
  1978 SS.16 0 c 638603 bx kr 70,-
  1978 SS.16 0 c 638604 bx kr 70,-
  1978 SS.17 0 A 800933 CX kr 70,-
  1978 SS.17 0 A 800932 CX kr 70,-
  1978 SS.17 0 A800931 CX kr 70,-
  1978 SS.17 0 A 800930 CX kr 70,-
  1978 SS.17 0 A800929 CX kr 70,-
  1978 SS.17 0 A800961 CX kr 75,-
  1978 SS.17 0 A800960 CX kr 75,-
  1978 SS.17 0 E 839419 BU kr 40,-
  1978 P.51D 0 B342644 BX kr 70,-
  1978 P.51d 0 C 559360 BZ kr 30,-
  1978 P.51d 0 C 559359 BZ kr 30,-
  1978 P.51d 0 C 559358 BZ kr 30,-
  1978 P.51d 0 C 559357 BZ kr 30,-
  1978 P.51d 0 C559356 BZ kr 30,-
  1978 P.51d 0 C 559355 BZ kr 30,-
  1978 P.51d 0 C 559353 BZ kr 30,-
  1978 P.51d 0 C 559352 BZ kr 30,-
  1978 P.51d 0 C 559351 BZ kr 30,-
  1978 P.51d 0 C 661054 DS kr 30,-
  1978 P.51d 0 C 692231 kr 30,-
  1978 P.51d 0/01 C 692231 kr 25,-
  1978 P.51 0/01 E 368117 AT kr 35,-
  1978 P.51 0/01 A 353818 CY kr 35,-
  1978 SS.17 0/01 A 800959 CX kr 50,-
  1978 P.51d 0/01 C 218666 BY kr 50,-
  1978 P.51d 0/01 C 559354 BZ kr 25,-
  1978 SS.17 01 A 788789 CY kr 50,-
  1978 P.51 01 E 220009 BZ kr 30,-
  1978 P.51d 01 C 440555 AZ kr 25,-
  1978 P.51d 01 C579840 AV kr 25,-
  1978 P.51 1+ E 528899 AV kr 25,-
  1978 P.51d 1+ F 772476 CY kr 25,-
  1978 SS.17 1 B 077722 CZ kr 25,-
  1978 SS.17 1 C 590895 AT kr 25,-
  1978 SS.17 1 C 892895 DZ kr 25,-
  1978 P.51d 1 A 604248 AV kr 25,-
  1978 P.51 1- B 827354 AZ kr 25,-
  1979 SS.19 0 X 891607 CS* erstattningsseddel kr 1 200,-
1979 SS.19 0 X 892782* CS Erstattningsseddel kr 2 000,-
1979 SS.18 0 X890132* CS Erstatningsseddel kr 1 700,-
1979 SS.18 0 X892769* CS Erstatningsseddel kr 1 700,-
1979 SS.18 0 X896833* CS Erstatningsseddel kr 1 700,-
1979 SS.18 0 X 892604* CS Erstatningsseddel kr 1 700,-
1979 SS.18 0 X895543* CS Erstatningsseddel kr 1 700,-
1979 SS.18 0 X891447* CS Erstattningsseddel kr 1 700,-
1979 SS.18 0 X895330* CS Erstatningsseddel kr 1 700,-
  1979 P.51d 0 A 802886 CS kr 75,-
  1979 P.51d 0 B 215255 CU kr 75,-
  1979 P.51d 0 A259786 BV kr 30,-
  1979 P.51d 0 A259787 BV kr 30,-
  1979 P.51d 0 A259788 BV kr 30,-
1979 SS.18 0/01 X897232* CS Erstatningsseddel kr 1 500,-
  1979 P.51d 0/01 A 259799 BV kr 25,-
  1979 P.51d 0/01 A 155487 AV kr 25,-
  1979 P.51d 01 A 789865 bt kr 25,-
  1979 P.51d 01 A 783224 BX kr 25,-
  1979 P.51d 01 A 446454 BZ kr 25,-
  1979 SS.18 01 A 508293 CV kr 25,-
  1979 P.51d 01 A259797 BV kr 25,-
  1979 SS.18 1+ B, 682320 AS kr 25,-
  1979 SS.18 1+ B 775608 BV kr 25,-
  1979 P.51d 1 X 891072 CS kr 400,-
  1981 P.51d 0 A 199315 DZ kr 50,-
  1981 P.51d 0 A 293427 BX kr 50,-
  1981 P.51d 0 B 614589 AZ kr 50,-
  1981 P.51D 0/01 A 532937 BU kr 25,-
  1981 P.51d 01 B842555 DY kr 25,-
  1981 P.51d 01 A242700 AZ kr 25,-
  1981 P.51d 1+ A 166757 CY kr 25,-
  1981 SS.20 1+ A 335274 AX kr 25,-
  1981 SS.20 1 A 496556 AU kr 25,-
  1981 P.51d 1 A 250052 DU kr 25,-
1879 SS.18 01 G, 51637 kr 25 000,-
1881 SS.21 1- D, 11553 kr 1 400,-
1883 P.8e,ss.23 1 O, 42984 kr 2 800,-
1885 p.8G, ss.25 1 P,67741 kr 2 800,-
1885 SS.25 1 V, 89589 kr 2 800,-
1887 SS.27 1+ Q,68863, små flekker kr 4 500,-
1889 SS.29 01 P, 94163 kr 6 900,-
1889 SS.30 1 Q, 98689 kr 2 600,-
1890 SS.30 1+/01 O, 76741 kr 4 800,-
1890 SS.31 1+ M, 51267 kr 4 900,-
1890 SS.31 1+ O, 76746 kr 2 800,-
1890 SS.31 1 D, 82169 kr 2 000,-
1890 SS.31 1- D, 62099 kr 800,-
1890 SS.31 1- M, 24031 kr 1 000,-
1908 SS.50 1- S. 48544 A kr 600,-
1909 SS.51 1+ L, 107752 F kr 2 800,-
1910 SS.52 1/1+ f 71294 kr 1 200,-
1914 SS.56 1 N, 02497 kr 900,-
1916 SS.58 1 H, 153350 kr 900,-
1948 SS.95 0 0000456 kr 700,-
1948 SS.95 0 0497584, originalforpakning kr 700,-
  1948 P.41a 0 0048614 kr 650,-
1965 SS.2 01 H 146451* EZ, erstatningsseddel kr 900,-
1966 SS.4 0 F, 405526*, erstatningsseddel kr 700,-
1966 SS.4 0 F, 406604*, erstatningsseddel kr 700,-
1966 SS.4 0 F, 415052*, erstatningsseddel kr 700,-
1966 SS.4 0 F, 424772*, erstatningsseddel kr 700,-
1966 SS.4 0 F, 406603*, erstatningsseddel kr 700,-
1967 SS.5 0 B, 522662* EZ, erstatningsseddel kr 590,-
1967 SS.6 0 B 516875* EZ, erstatningsseddel kr 600,-
1967 SS.5 0 B, 534579* EZ, erstatningsseddel kr 590,-
1967 SS.5 0 B, 528109* EZ, erstatningsseddel kr 590,-
1967 SS.5 0 B, 528109* EZ, erstatningsseddel kr 590,-
1967 SS.5 0 B, 531356* EZ, erstatningsseddel kr 590,-
  1967 SS.6 0 B 504871 EZ* erstatningsseddel kr 650,-
1967 SS.5 0 B, 507182* EZ, erstatningsseddel kr 590,-
1967 SS.6 0 B, 531358* EZ, erstatningsseddel kr 600,-
1967 SS.6 0 B, 508662* EZ, erstatningsseddel kr 600,-
1967 SS.6 0 B, 508667* EZ, erstatningsseddel kr 600,-
1967 SS.6 0 B, 507328* EZ, erstatningsseddel kr 600,-
1967 SS.6 0 B, 531387* EZ erstatningsseddel kr 600,-
1967 SS.5 0 B, 507063* EZ, erstatningsseddel kr 590,-
1967 SS.5 0 B, 534580* EZ, erstatningsseddel kr 590,-
  1967 SS.9 0 B, 538062* EZ, erstatningsseddel kr 590,-
  ca 1930 . 01 Riksbankseddel kr 675,-