Sverige


8 Skilling Banco
1837 SS.5 1-/2 92003 kr 800,-
1845 SS.13 1- 84650, avrevet biter kr 600,-
1847 SS.15 1+ Nr.3683 kr 3 500,-
1848 SS.16 1- 75057, tapet kr 1 200,-