Sverige


5 Riksdaler
1810 . 1- Nr 563, Fahlun, Store kopparbergsbergslags kassa, rifter og hull kr 4 500,-